Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-109 / Col·lecció de manuscrits i documentació esparsa de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà

Tipus de fons: Col·leccions

Documentació esparsa d´àmbit religiós
Codi de referència
ACAE110-109-T2-541

Nivell de descripció
Unitat documental composta

Títol atribuït
MONESTIR DE SANTA MARIA DE VILABERTRAN- Testament de Constança que elegeix sepultura a Vilabertran.

Data(es)
1072-1073

Descripció
Un dels cinc pergamins adquirits per compra l´any 2010 per part del Departament de Cultura provinents de l´antic arxiu del monestir de Santa Maria de Vilabertran i dipositats a l´ACAE; una part d´aquest arxiu fou adquirit per Joaquim Miret Sans (actualment a la Biblioteca de Catalunya) i també n´hi ha una part menor a l´Arxiu Diocesà de Girona. Aquests cinc documents fomarien part del grup que s´hauria dispersat del segle XIX ençà. Sobre els documents més antics de Santa Maria de Vilabertran, Josep M. Marquès publicà l´obra "Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300)". Figueres: Institut d´Estudis Empordanesos, 1995.
Es el document núm. 58 del Diplomatari de Mn. Marquès és l´edició d´un regest antic publicat.

Testament de Constança, que pren per marmessors Guillem Esteve, Ramon Gir(...) i Berenguer Ponç; elegeix sepultura a Vilabertran, església a la qual llega tot l´alou que té més enllà de la Muga cap a migdia i un mas de Cabanes, amb reserva que el tinguin a violari els seus fills Guillem i Esteve per mà de l´abat; llega al fill Dalmau a violari la casa on habita guillem Coll, destinada després de la seva mort a Vilabertran; al fill Guillem, la seva part del mas que té Miró Oliva a la sagrera d´Olives, amb una feixa que és sobre el mas de Pere Bernat de Sobrevia i que té Gispert Renard al lloc dit Aragalio super viam en millora, junt amb una compra feta a Vilartolí (Vilar Tuduli) i el camp que té a Turelles de Keragridi; llega al fill Esteve les cases on habitat Pere Bernat, una feixa i un hort que afronta amb la feixa de l´esmentat Guillem; llega al fill Dalmau una feixa heretada de la seva mare, Bergundis; llega a Sant Pere de Rodes mig camps situat a Vilajuïga; a Santa Fe, una vinya prop del Forn i el camp d´Agudes; mana dividir la resta dels seus alous en quatre parts, de forma que tres siguin per als fills Guillem, Esteve i Dalmau, i la quarta, per a les filles Uliardis i Adelaida, i ordena que els marmessors donin un terç dels seus béns mobles a Santa Maria de Vilabertran, a Sant Climent i a Santa Fe, a parts iguals.
Facto oc testamento anno XIII regini Filipi regis.
S. Constancia femina, qui oc testamento fieri iussi et firmavi et firmare rogavi. S. Petri Gifredi. S. Ioannis Guden. S. Petri Guilielmi. S. Emerici. S. Petri Adalbert.
Guilielmus presbiter qui oc testamentum scriptsit (s. man.) die et anno quo supra.
BC Arx. núm. 9851.
Mides: 13,6 x 32,5 cms.


v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya