Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Maresme

FONS ACM70-69 / Col·lecció de pergamins del Monestir de Sant Pau del Maresme

Tipus de fons: Religiosos

Documents sense classificar
Codi de referència
ACM70-69-T2-1

Nivell de descripció
Unitat documental composta

Títol atribuït
Testament sacramental de Raquel, difunta

Data(es)
5 de desembre de 1095

Descripció
Testament sacramental de Raquel, difunta. Jurat per Bofill i Berenguer "Eçii", marmessors davant l'altar de Sant Protasi a lesglésia de Sant Gervasi situada en el terme de Porciols. Ordena diverses obres pies: llega una peça de terra ubicada a la Val de Blanes, una tercera part de llurs ovelles i cabres i una somera al monestir de Sant Pol del Maresme; un camp a la Seu de Barcelona, situat prop d'aquesta; 2 sous al monestir de Sant Pol del Maresme; 1 sou a la canònica de la Santa Creu i 1 sou a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. Llega a la seva filla "Maiasindis" unes vinyes a Sant Jaume i Sant Pol de Mar, que ja posseia en vida seva, amb condició que després de la mort de "Maiasindis", les vinyes de Sant Pol del Maresme; ubicades a Sant Pol del Maresme; també li llega un bou i una bota de vi; llega un cofiç de vi per cada un dels seus tres fills. Deixa tres cofiços de vi per la seva ànima.

Document autenticat per Joan, prevere.

In secularibus legibus ita reperitur scriptum ut voluntas difuncti, iuxta modum quarti ordinis, sic missimum roborem obtineat si testes, qui hoc audierint et rogati ab ipso conditore exiterint, ho quod in iunctum abuerint infra sex mensium spacium, suam coram iudice iuracione confirmaverint eiusdemque iuamenti condicionem, tam sua quam testium manu corroborent haec est sacramentalis hultime voluntatis verbis, tantum hedite cuia dicta femina defuncta nomine Rachellis. Unde nos testes sumus, scilicet, ego Bonefilii Eçii et Berengarii Eçii qui eandem voluntatem veracitem audivimus et rogati ad aedem conditrice extitimus, iuramus per deum in substancia unum et in personis trinum, et per altare Sancti Protasii nostris, quod cerniter esse constructum intra ecclesiam Sancti Gervasi nostris, cuia eclesia sita est in comitatum Barchinine in termino de Pociolis, quod etiam altare has cionditiones baiulando manibus nostris contingimus, quia nobis videntibus et audientibus hordinavit voluntatem suam hultimam, in suis solummodo verbis percipiens nobis confidenter et rogans obnicxe. Ut si de ipsa eadem egritudine qua tunc temporis detinebatur, aut alio quolibet periculo imminente contigisset, illam in ori quo cumque tempore hanc suam hultimam voluntatem legalitem confirmarem, et legitime atque seculum leges manu propria sive testium corroborarem.


Observacions
120 x 380 mm.

v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya