Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu de Complement de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà

FONS ACAE111-98 / Col·lecció de manuscrits i documentació esparsa digital de l'ACAE.

Tipus de fons: Col·leccions

Documentació esparsa personal
Codi de referència
ACAE111-98-T2-118

Nivell de descripció
Unitat documental composta

Títol atribuït
Llibreta diària de memòries de Pere Serra Prim (1820-1889) de Cabanes.

Data(es)
1820-1887

Descripció
Pere Serra Prim era fill de Pere Serra Brusés i de Caterina Prim Pagès, va néixer a Cabanes, el 10 d'abril de 1820. El 23 de setembre de 1848, es va casar amb Magdalena Malloll Giralt, filla de Pere Mallol i de Francesca Giralt, de Cabanes. Pere i Magdalena van tenir cinc fills, dels quals en van sobreviure dues noies, Francesca i Caterina. Francesca es va casar amb Francesc Miró Fortià i van ser els pares d'Enric Miró i Serra. El seu nom apareix en algunes de les actes municipals. El 25 de desembre de 1872, junt amb els altres pabordes, signa l'acta de la reunió convocada per parlar de l'organització de la propera Festa de Sant Vicenç i el 23 d'octubre de 1876, la seva firma apareix junt a la d'altres veïns convocats per tractar de la reparació dels camins i marges afectats per les avingudes de la Muga i el Llobregat.
Així descriu Pere Serra els seus orígens:" Aquy se trubaran als difuns de esta casa des de que se es furmada que és en dos matrimonis als cuatra consortes fadristerns los dos: Pere Serra y Labori y Margarida Brusés y altres dos Juan Prim y Catalina Pages y Arnall. [H]areu de Pere Serra y pubilla de Juan Prim furmaren hun matrimoni y jo Pere Serra y Prim fill dels dos". I el seu matrimoni: "Matrimoni se ha cuncurdat entra jo Pere Serra y Prim y Matdalena Mallol y Giral filla tambe del pobla de Cabanas encuntran·ma jo Pera en edats de 28 añs y la Matdalena en edats de 24 cumplits en 11 de febrer húltims y esta funsiho fou al dia 23 de 7bra de 1848".
Al llarg de la seva vida, Pere Serra i Prim va deixar constància escrita de les seves vivències, del que passava al seu entorn i del que llegia a la premsa. Les seves memòries són un valuós document per explicar les guerres carlines i la petita historia de Cabanes al llarg del segle XIX.
Els textos, que tracten tres temàtiques ben diferenciades, es troben aplegats en dues llibretes, tamany quartilla:
1.Llibre de comptes.- La llibreta petita, explica les collites d'olives i raïm. Consta de 24 fulls plegats, amb només quinze planes escrites, de les quals set parlen quasi exclusivament de les collites d'olives, des del 1857 al 1888 i les altres vuit descriuen les collites de raïm, des del 1843 al 1888, acabant amb una petita referència a la fil·loxera. És interessant la descripció dels fenòmens meteorològics i de les malalties que malmetien les anyades. [Any de 1884] Depues de la filusera que 3 añs a qens rudea moltas viñas estan perdudas y moltas eson a clapadas. " Añ de 1885 la filuxera a tirat aban per acabar·las de matá y tabé al gam del desfulla".
2.La llibreta gran, formada per 32 fulls plegats, descriu vivències de l'autor. El text es pot llegir pel davant i pel darrera. Crònica local i familiar: Començant per davant, hi ha trenta cinc planes dedicades a explicar temes familiars: naixements, defuncions, compres, despeses d'obres, però també anècdotes i fets del poble: construcció del campanar i altres obres que es feien a l'església, conflictes entre el poble i algun capellà, epidèmies, etc. Les entrades no segueixen un ordre cronològic, cosa que fa pensar que Pere Serra escrivia el seu diari tot intercalant records del que havia viscut des del seu naixement, el 1820, fins al 1888, poc abans de la seva defunció. La nota sobre la seva mort i les tres últimes planes estan escrites pel seu gendre, Francesc Miró y Fortià. Vegeu: Crònica local-segle XIX
Crònica històrica.- Girant la llibreta i començant per l'altre costat, trobem vuitanta set planes dedicades bàsicament a les guerres carlines, incidint especialment en els aspectes que afectaven a Cabanes i al seu entorn, però sense oblidar fets ocorreguts a Navarra o Madrid. També explica la guerra de l'Àfrica i altres fets polítics. La crònica comença amb aquestes paraules: "Aquí se trubarà la relació de la Guerra dels Carlins cumensan lo hañ 1838 los carlins se alsaren o lebantaren serca el añ 1830. Carlins i faburitos de Carlos 3r y contra al gubern actual y S.M. Maria Cristina, mare de S.M. Isabel 2a, cum a viuda de Fernandu 7º presida Reyna: en tal añ 38 furtificaren aquest pobla de Cabanas y altras de est ruedo".

Notes: el relat es pot considerar una crònica del seu temps, basada en el que veia, el que li explicaven i el que llegia a la premsa, poques vegades expresa opinions o valoracions personals. La major part de les entrades del diari comencen amb l'expressió: Aqui se trubaran .
El present escrit ha estat fet per la Sra. Ma. Antònia Gimbernat, actualment regidora de cultura de l'esmentat municipi, i publicat al seu blog https://cabanesemporda.com/2015/04/10/pere-serra a la qual hem d'agrair la possibilitat de digitalització d'aquests manuscrits.


v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya