Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Contingut: patxot
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
PATXOT, FAMÍLIA
Activitat professional i econòmica
PATXOT JUBERT, RAFAEL
Identificació i acreditacions
Patrimoni
Activitat professional i econòmica
RABELL CIVILS, LLUÏSA
Identificació i acreditacions
Patrimoni
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-37 / FAMÍLIA PATXOT

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars


Codi de referència
AMSFG540-37

Nivell de descripció
Fons

Títol
FAMÍLIA PATXOT

Data(es)
1776 / 1964

Volum i suport
El conjunt abarca 0,3 m.l. i el formen pràcticament en la seva totalitat imatges fotogràfiques, més 46 unitats documentals textuals. Les imatges es desglossen en aproximadament 170 fotografies, la majoria en suport de paper de format de carta de visita, i unes poques en format de cabinet card. Totes les imatges estan instal.lades en un àlbum amb tapes dures decorades amb peces de nàcar, i el format de coberta de l'àlbum és de 21,5 x 29,5 cm.

Nom del(s) productor(s)
Família Patxot

Història del(s) productor(s)
Els orígens dels Patxot se situen en el si d'una família de navegants que posteriorment hauria derivat cap a activitats comercials en el sector surotaper, fins a esdevenir una de les nissagues més benestants de Sant Feliu de Guíxols durant el segle XIX. El personatge més important d'aquesta família fou Rafael Patxot (Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964), fill de l'industrial surer i pianista Eusebi Patxot Llagustera (Sant Feliu de Guíxols, 1846 - 1893).

Rafael Patxot es va educar a Anglaterra i va dedicar la seva vida al mecenatge i la promoció de la cultura catalana. Es casà el 1894 amb Lluïsa Rabell Cibils, de família benestant i amb negocis en l'àmbit mercantil. L'any 1895, Rafael Patxot va construir a Sant Feliu de Guíxols l'Observatori Meteorològic Català, que va començar a desmuntar l'any 1911. Va publicar-ne els resultats en dos llibres: Meteorologia catalana. Observacions de Sant Feliu de Guíxols (1896 i 1905) i Pluviometria Catalana. Resultats del quinquenni 1906-1910. També va col.laborar en la Col.lecció popular l'Avenç amb traduccions de diversos autors. Entre les seves actuacions hi ha la creació del concurs musical Eusebi Patxot per a compositors que confià a l'Orfeó Català (any 1919); la institució de la Fundació Montserrat Patxot i Rabell a benefici de noies pobres, preferentment de Sant Feliu de Guíxols (any 1919); la creació de la Fundació Clara Jubert de Patxot per a pensions de vellesa (any 1920); i l'organització dels concursos Rafael Patxot i Ferrer per a estudis històrics, polítics i socials, convocats per l'Acadèmia de Bones Lletres (any 1920). Com a marmessor de la seva cunyada Concepció Rabell, Rafael Patxot creà una fundació amb el seu nom, dins la qual va instituir l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya (any 1922), que va col·laborar amb el Centre Excursionista de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans o l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, entre d'altres, i va arribar a aplegar 40.000 documents per a la recuperació de la música popular catalana. Dins la mateixa fundació va instituir també el premi musical de composició Concepció Rabell.

A Rafael Patxot es deu també la creació de la Fundació d'Estudi de la Masia Catalana i la medalla d'or del Centre Excursionista de Catalunya (any 1923); la institució de la Fundació Maria Patxot i Rabell que atorgava beques d'estudi per a noies sense mitjans econòmics i que va confiar a l'Institut de Cultura de la Dona (l'any 1925). Així mateix, la fundació de la Institució Patxot (any 1926), amb un patronat que gestionava diversos mecenatges anteriors, va promoure, per exemple, l'inventari general de manuscrits catalans, la bibliografia general catalana, el Refranyer Popular Català, el Llegendari, etc. Patxot també va subvencionar l'edició d'obres antigues, publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans o, ja en l'exili, l'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, i es va ocupar de l'edició de l'Atles Internacional dels Núvols, que va aparèixer també en francès, anglès, alemany i català i que havia de regir les observacions meteorològiques a nivell mundial.

L'any 1936, en esclatar la Guerra Civil espanyola, Rafael Patxot es va haver d'exilar a Suïssa i el 1939 el seu arxiu meteorològic va ser destruït. Des de l'exili, va continuar publicant i es va mantenir sempre ferm en la seva oposició a la dictadura del general Franco. Des d'aleshores, les propietats de Sant Feliu de Guíxols i rodalia del matrimoni Patxot - Rabell serien administrades, sota les directrius de Rafael Patxot des de l'exili, pel guixolenc Josep Bonal Fornós, gerent de la fàbrica de suro Hijos de H.A. Bender.


Història arxivística
Es desconeix la història arxivística del fons abans del seu ingrés a l'Arxiu municipal. Únicament es té coneixement que les unitats textuals FP3 - FP46 es trobaven al domicili familiar de Josep Bonal Fornós, administrador de les propietats del matrimoni Patxot - Rabell, situat al carrer Sant Domènec de Sant Feliu de Guíxols.

Dades sobre l'ingrés
En relació a les unitats textuals FP1 - FP2 i a les imatges que componen el fons, es desconeix el moment, la procedència i les circumstànciess del seu ingrés a l'Arxiu Municipal. Es creu que degué tenir lloc durant la dècada de 1960, quan l'Arxiu era dirigit per Mn. Llambert Font. Per altra banda, les unitats documentals textuals FP3 - FP44, corresponents a l'administració del patrimoni del matrimoni Patxot - Rabell a Sant Feliu i rodalia per part de Josep Bonal Fornós, foren donades a l'Arxiu Municipal el 25 de febrer de 2014 per la Sra. Rosa M. Casas Bonal, néta del Sr. Bonal. La mateixa Sra. Casas féu donació dels documents FP45 i FP46 el 25 de març de 2015.

Abast i contingut
En relació a la documentació textual, el fons conté dos documents (FP1 - FP2) que cal atribuir a avantpassats de Rafael Patxot Jubert, i que reflectirien els orígens mariners i industrials de la família. Es tracta de dos documents d'extraordinari interès, especialment el primer d'ells, corresponent a un diari de navegació d'un altre Rafael Patxot, del segle XVIII, a bord d'una embarcació que feia la ruta a Amèrica. La resta de documentació textual (FP3 - FP46), tal com s'ha comentat als apartats anteriors, fa referència a l'administració de finques propietat de Rafael Patxot i Lluïsa Rabell Cibils a Sant Feliu i rodalia per part de Josep Bonal Fornós; aquesta documentació correspon a arrendaments, pagament de contribucions, obres, etc, i abarca el període 1936 - 1964, és a dir, des de la marxa de Rafael Patxot a l'exili a Suïssa fins a la seva mort. Mereix una menció especial la correspondència entre Josep Bonal i l'arquitecte Josep Danés (FP45) en què es tracta, entre altres qüestions, de les gestions de Rafael Patxot per a recuperar la propietat de la casa Pairal de Sant Feliu, ocupada per l'Ajuntament des del final de la Guerra Civil, així com dels objectes personals i familiars que encara romanien al seu interior; així mateix, la unitat FP46 consisteix en una narració, atribuïda a la mà de Josep Bonal el 1947, dels avatars soferts per aquesta casa durant el període de la guerra i el primer franquisme, responent així a una petició que li hauria fet el mateix Rafael Patxot per mitjà de Josep Danés.

Pel que fa a les imatges, ja hem dit que constitueixen el gruix d'aquest fons. Es tracta en la seva major part de retrats d'estudi de familiars i amics d'Eusebi i Rafael Patxot, disposats en un àlbum segons era costum durant el darrer terç del segle XIX. Atès que els retrats procedeixen de llocs molt diferents, van ser fets per retratistes molt diversos. Les fotografies fetes a Sant Feliu de Guíxols corresponen principalment als fotògrafs Bertran, Joan Gironès i Magí Polbach. Malauradament, en la major part dels casos és difícil poder identificar els personatges retratats.


Sistema d'organització
Els documents textuals estan descrits a nivell d'unitat documental composta. Les imatges resten pendents de catalogació i ara per ara cal consultar-les directament a l'àlbum.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols i la normativa legal sobre aquesta matèria, si bé no hi ha drets d'autor vigents damunt les fotografies.

Llengües i escriptures dels documents
Els documents estan redactats en castellà i, en alguns casos, en català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'una descripció de les unitats documentals textuals.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
En relació als documents textuals, l'Arxiu Municipal custodia també diversos fons personals i familiars d'altres personatges o nissagues de navegants guixolencs, com per exemple el fons d'Agustí Roldós Calzada (1849 - 1956), el fons de la família Calsada - Gruart (1772 / 1910), el fons de la família Calzada - Prats (1790 / 1929) o el fons de la família Suñer - Patxot (1701 / 1917).

Així mateix, a l'AMSFG hi ha dos petits fons referits a institucions benèfiques creades per Rafael Patxot: fons Fundació Clara Jubert de Patxot (1920 - 1932) i Fundació Montserrat Patxot Jubert (1919 - 1932).

Per a una relació actualitzada d'aquests fons relacionats, consulteu el quadre d'organització de fons i col·leccions de l'AMSFG.


Bibliografia
- DELÉTRA CARRERAS-PATXOT, Núria. Rafael Patxot i Jubert. Une vie de tramontane Lausanne, 2008.

- ESTEVA, Lluís. "Guixolencs il·lustres. Ferran Patxot i Ferrer (Ortiz de la Vega), 1812 - 1859", Quaderns d'Informació Muncipal, núm. 5, Sant Feliu de Guíxols, 1979, p. 8 - 9.

- IGLÉSIES FORT, Josep. "Patxot i Jubert, Rafael", Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A. 1988.

- MALUQUER, Joaquim. Rafael Patxot i Jubert. Mecenes i científic. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1994.

- MANENT, Albert. "Institució Patxot", Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A. 1988.

- MASSOT MUNTANER, Josep. "Obra del cançoner popular de Catalunya", Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A. 1988.

- SUQUET, M. Àngels. "Fons de Rafael Patxot i Jubert", Observant el temps. Sant feliu de Guíxols, 1860 - 1980. Ajuntament: Sant Feliu de Guíxols, 2002, p. 190.

- L'Univers Guixolenc de Rafael Patxot. L'Arjau. Revista cultural. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols-Arxiu Municipal, desembre 2014


Autoria i data(es)
Descripció a nivell de fons elaborada per M. Àngels Suquet Fontana l'any 2002. Descripció i classificació de les unitats documentals realitzada per Josep Auladell Payró el mes de febrer de 2014. Adaptació i actualització del present inventari feta per Marc Auladell Agulló el març de 2015 a partir de la nova donació de documents del fons i del treball elaborat pels dos autors esmentats.

Fonts
El contingut de la descripció del fons segueix el publicat al llibre Observant el temps, esmentat a l'apartat Bibliografia.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya