Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ASAB
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Adrià de Besòs

FONS ASAB600-401 / Fàbrica de cartró Llandrich

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses


Codi de referència
ASAB600-401

Nivell de descripció
Fons.

Títol
Fàbrica de cartró Llandrich

Data(es)
1932-1969

Volum i suport
0,05 ml, paper.

Història del(s) productor(s)
La fàbrica de cartró remunta els seus orígens al 1913 quan Dolores Cardoner, vídua de Llandrich, va instal·lar en un indret anomenat el Camp del Rector, actual carrer d'Andreu Vidal, una primera indústria dedicada a la producció de cartró.
Pels volts de l'any 1917-1918 la fàbrica pateix un incendi, fet que obligà a la seva reconstrucció. Ja abans de la guerra el complex s'ampliarà amb la construcció de diversos magatzems però serà una vegada finalitzat el conflicte bèl·lic quan la fàbrica Llandrich viurà la seva gran expansió. El 1947 es portà a terme la construcció d'un magatzem per assecar el cartró, el 1959 s'amplià la indústria, el 1963 es construeix un altre assecador, i el 1970 i 1975 s'inicien noves obres d'ampliació. La fàbrica de cartró Llandrich canvià de denominació el 1992 quan va passar a dir-se Fibrec, nom que romandrà fins el tancament de l'activitat el 2008.


Història arxivística
No es coneix la història arxivística del fons abans del seu ingrés a l'Arxiu Municipal.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'Arxiu el 14 d'octubre de 2010 per donació del seu propietari, el Sr. Joan Llandrich i Vidal. El 22 de juliol de 2019 la Junta de Govern va acordar acceptar una nova donació del mateix propietari.

Abast i contingut
El fons està integrat per una variada mostra de documents va des d'un llibre de registre de comandes, on s'inclouen tant la relació de clients com els productes que sol·liciten; fins a documents comptables i documentació de les diverses obres d'ampliació de la fàbrica.

Sistema d'organització
El fons disposa de quadre de classificació.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
- .

Increments
No es descarten futurs increments del fons.

Condicions d'accés
L'accés dels ciutadans està permès, prèvia sol·licitud. La consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat.

Instruments de descripció
Documentació inventariada.

Existència i localització dels originals
Els originals es troben a l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs «Isabel Rojas Castroverde».

Documentació relacionada
-.

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Pere Guaita Jiménez, Novembre de 2017. Actualització i revisió: setembre de 2019.

Fonts
ASAB, fons Ajuntament de Sant Adrià de Besòs; Márquez Berrocal; Manuel: Sant Adrià de Besòs. Del món rural a l'urbà: indústria i immigració. La formació de la classe obrera (1900-1939). Tesi doctoral. UAB, 2018.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya