Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Funció financera
Funció comercial
Funció comptable
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-4 / FÀBRICA TRACHSLER

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses


Codi de referència
AMSFG540-4

Nivell de descripció
Fons

Títol
FÀBRICA TRACHSLER

Data(es)
1938 - 1985 (fotografies). 1946 - 1977 (documents textuals)

Volum i suport
0,2 m.l. (14 unitats documentals textuals) i 85 positius fotogràfics.

Nom del(s) productor(s)
Fàbrica Trachsler.

Història del(s) productor(s)
Empresa surotapera dedicada a la fabricació i exportació de taps i discs de suro ubicada a la carretera de Girona i al carrer Huguet. Segons Albert Juanola, fou fundada per Eugeni Trachsler Schwarz l'any 1926, tot i que semblaria que funcionaria amb regularitat des del 1931. Amb posterioritat, el negoci passà a denominar-se E. Trachsler S.A. La fàbrica es manté encara en actiu, si bé a mitjans de la dècada de 2000 traslladà la seva seu fora de Sant Feliu de Guíxols.

Història arxivística
La documentació es trobava en mans dels propietaris de l'empresa.

Dades sobre l'ingrés
Es desconeix la data exacta d'ingrés i procedència del fons textual. Pel que fa a les imatges, foren cedides en règim de donació a l'Arxiu Municipal pel Sr. Max Trachsler Fuster el mes de maig de 2017.

Abast i contingut
La documentació ingressada a l'AMSFG és molt migrada. Únicament permet una aproximació parcial a alguns aspectes de l'empresa referents a la infrastructura i les instal·lacions, la identificació i nombre de treballadors, i les relacions amb clients i proveïdors. No es conserva a l'Arxiu Municipal cap traça de documentació essencial com per exemple les sèries de llibres de comptabilitat o referents al funcionament intern de la societat.

En canvi, les fotografies que integren el fons tenen un gran interès pel fet de documentar els processos de treball i les dependències de la fàbrica, amb una cronologia força dilatada.


Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat d'acord amb el quadre general de classificació de fons comercials i d'empreses elaborat pel personal de l'Arxiu Municipal. Les imatges es troben digitalitzades i descrites a la secció d'imatges de l'Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous ingressos a l'Arxiu de documentació dispersa que pugui correspondre al mateix fons i que s'hagi pogut conservar.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols i la resta de normativa legal sobre la matèria.

Llengües i escriptures dels documents
Els documents estan redactats preferentment en castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'inventari del fons en paper i en base de dades Acces, amb la descripció sumària de les unitats documentals.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
Es desconeix si s'ha conservat la resta de documentació de l'empresa. Per altra banda, es disposa a la Secció d'Imatges de l'Arxiu Municipal d'alguna fotografia de la fàbrica pertanyent a altres fons i col·leccions.

Bibliografia
No es té constància de l'existència de bibliografia referent a aquesta fàbrica o elaborada a partir de la documentació del seu fons, més enllà de les referències puntuals sobre la seva existència que s'esmenten a les obres generals de l'apartat de Fonts.

Autoria i data(es)
Descripció de les unitats documentals elaborada per Ester Díaz Mallén i Sívlia Rotllan Ferrer el desembre de 2010. Catalogació de les imatges del fons per Josep Auladell Payró el mes de maig de 2017. Actualització a nivell de fons per Marc Auladell Agulló el juny de 2017.

Fonts
L'existència de la fàbrica apareix documentada a les obres següents:

- HERNÁNDEZ BAGUÉ, Santiago. "Empreses i treballadors del suro a Sant Feliu de Guíxols". Estudis sobre temes guixolencs, núm. 2. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament (1980), p. 155.

- JUANOLA BOERA, Albert. Història i històries de la indústria del suro. Barcelona: Editorial Rourich (2001), p. 316.


Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya