Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Contingut: patxot
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Constitució i govern
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-34 / FUNDACIÓ MONTSERRAT PATXOT RABELL

Tipus de fons: Institucions


Codi de referència
AMSFG540-34

Nivell de descripció
Fons

Títol
FUNDACIÓ MONTSERRAT PATXOT RABELL

Data(es)
1919 - 1932

Volum i suport
El conjunt abarca 0,01 m.l. (2 unitats documentals textuals)

Nom del(s) productor(s)
Fundació Montserrat Patxot Rabell

Història del(s) productor(s)
La Fundació Montserrat Patxot Rabell fou instituïda el 1919 per l'industrial, filàntrop i mecenes guixolenc Rafael Patxot Jubert (Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra, 1964) en memòria de la seva filla gran Montserrat, que havia mort prematurament el 16 de febrer d'aquell mateix any com a conseqüència de la grip espanyola. Aquesta institució forma part del que el mateix Patxot anomenà posteriorment com a "fundacions familials de recordança", en al·lusió a les diverses fundacions instituïdes per ell mateix en memòria d'altres membres de la seva família com la mare, Clara Jubert, o la segona filla, Maria Patxot Rabell, també traspassada prematurament.

L'objectiu de la Fundació Montserrat Patxot Rabell era atorgar una quantitat econòmica a una noia guixolenca nascuda en una família amb pocs recursos, que li permetés disposar d'un dot quan fos major d'edat. La concessió era anual i la noia havia d'haver nascut durant l'any de vigència de la convocatòria. El capital inicial, a partir del qual es generaria una rendibilitat, s'ingressava en una llibreta de comptes d'una entitat bancària.

Per al compliment dels objectius de la Fundació, Patxot creà una junta formada per l'alcalde, el rector i un representant de la família Patxot Rabell.
La Fundació Montserrat Patxot Rabell fou suprimida pel mateix Rafael Patxot l'any 1931, havent atorgat 14 llibretes dotals.


Història arxivística
Es desconeix la història arxivística del fons. Atès que l'alcalde era membre nat de la junta i la tramitació s'efectuava des de Sant Feliu, se suposa que la documentació es generava a les oficines municipals i hauria quedat endreçada en alguna de les dependències de l'ajuntament un cop perduda la seva vigència.

Arran dels treballs d'organització de l'arxiu històric realitzats a mitjans de la dècada de 1950, els documents s'incorporaren a la secció de beneficència del fons de l'Ajuntament, dins la capsa 5161, on han estat fins a l'elaboració del present inventari.


Dades sobre l'ingrés
Vegeu l'apartat precedent d'Història arxivística.

Abast i contingut
El fons conté un expedient anual de convocatòria i concessió de l'ajuda en el qual s'hi inclouen: sol·licituds i còpia de les partides de naixement de les sol·licitants, resolució de la junta de l'atorgament de les ajudes i correspondència de tramitació enviada per Rafael Patxot a l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols. En aquesta correspondència s'hi relacionen esporàdicament altres temes que interessaven Patxot o que comptaven amb la seva participació, concretament els que es detallen a continuació: gestions per a la construcció d'una Biblioteca Popular, probablement a Sant Feliu de Guíxols, i per a la urbanització d'un carrer-rectificació al sector de Tueda, també a Sant Feliu (carta de 23 de juny de 1920); col·laboració econòmica en la col·locació d'unes plaques al passeig del Mar, tal vegada d'identificació del nom d'aquest vial guixolenc (febrer de 1931).

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat prenent com a model el quadre de classificació estàndard de fons d'associacions elaborat pel personal de l'Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
La consulta del fons es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Es prendrà especial atenció en la preservació de les dades referents a la intimitat personal, l'honor o la pròpia imatge que contenen els documents.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Llengües i escriptures dels documents
Català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'un inventari del fons amb la descripció de les unitats documentals, en suport paper i en base de dades Access.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
Es desconeix si hi ha altra documentació generada o relacionada amb aquesta Fundació que pugui conservar-se en mans de la família de Rafael Patxot o formant part del fons d'altres de les nombroses institucions creades per ell.

L'Arxiu Municipal conserva també el fons de la Fundació Clara Jubert de Patxot, creada el 1920 pel mateix Rafael Patxot per honorar la memòria de la seva mare. Així mateix, es disposa d'un petit fons de la família Patxot format bàsicament per retrats familiars.

Pel que fa informació sobre beneficència i caritat, a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols també hi ha dades, entre d'altres, al fons de l'Ajuntament, al fons de l'Hospital municipal, o al fons de la Junta administrativa del Llegat d'Antoni Vidal.


Bibliografia
- MALUQUER, Joaquim. Rafael Patxot i Jubert, mecenes i científic. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1994.

- DELÉTRA CARRERAS-PATXOT, Núria. Rafael Patxot i Jubert. Une vie de tramontane Lausanne, 2008.


Autoria i data(es)
Descripció a nivell d'unitat documental i de fons elaborades per Marc Auladell Agulló el juliol de 2013.

Fonts
Per a la descripció s'ha recorregut a la documentació continguda dins el mateix fons i a l'obra de Joaquim Maluquer citada a l'apartat de Bibliografia.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya