Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-38 / PATRONAT DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS - FUNDACIÓ JOSEP REMUS RUFÍ

Tipus de fons: Institucions


Codi de referència
AMSFG540-38

Nivell de descripció
Fons

Títol
PATRONAT DE L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS - FUNDACIÓ JOSEP REMUS RUFÍ

Data(es)
1865 / 1937 (dates de creació dels documents); 1913 / 1937 (dates d'agregació dels documents al fons)

Volum i suport
El conjunt abarca 0,2 m.l. (65 unitats documentals textuals)

Nom del(s) productor(s)
Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis - Fundació Josep Remus Rufí

Història del(s) productor(s)
Lluïsa Cibils Estrada nasqué a Sant Feliu de Guíxols i es casà amb el també guixolenc Josep Remus Rufí. El mes de maig de 1913, Cibils féu testament a Gènova, on residia, i llegà a la seva ciutat natal una casa al carrer Capmany i 50.000 pessetes per a la institució d'una escola d'Arts i Oficis. El centre hauria de portar el nom del seu difunt marit, Josep Remus Rufí. Naixia d'aquesta manera l'Escola d'Arts i Oficis de la Fundació Josep Remus Rufí.

Convé no confondre aquesta escola amb l'Escola Menor de Belles Arts que també hi havia a Sant Feliu de Guíxols en la mateixa època.


Història arxivística
Els documents es conservaven barrejats amb la documentació del fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dins les capses 5158 i 5159. Per altra banda, els documents FJR 1 - 39 es trobaven en mans de la família de Josep Bonal Fornós, administrador del patronat de la fundació.

Dades sobre l'ingrés
Es desconeix la procedència de la documentació que es trobava barrejada amb el fons de l'Ajuntament. La confusió es podria deure a la participació de l'administració municipal en el funcionament de l'escola. Per altra banda, la documentació provinent del Sr. Josep Bonal Fornós fou donada a l'Arxiu Municipal el 25 de febrer de 2014 per la seva néta, Sra. Rosa M. Casas Bonal.

Abast i contingut
Malgrat que el fons es força incomplet i dispers, hi trobem alguns documents interessants. Així, s'hi conserva un llibre d'actes, algun llibre de comptabilitat, els estatuts fundacionals, o bé el testament de la Sra. Cibils que dóna orígen a la constitució de la fundació i escola. En canvi, la documentació sobre les activitats de l'entitat i el seu alumnat hi és més aviat escassa. Mereix una consideració especial el conjunt de documents referits a la casa del carrer Capmany que serví com a seu de l'escola. Aquests documents, de la segona meitat del segle XIX i anteriors a la creació el centre, ens permeten resseguir la construcció de la casa i la seva dedicació a fàbrica surotapera; també és possible resseguir-hi el canvi de propietaris fins a l'adquisició de l'immoble per part de Josep Remus Rufí, veí de Gènova, el qual la llegà a la seva esposa Lluïsa Cibils.

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat prenent com a model el quadre de classificació estàndard de fons d'associacions elaborat pel personal de l'Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, així com per la normativa d'àmbit estatal i autonòmic català que hi pugui estar relacionada.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'un inventari del fons amb la descripció sumària de les unitats documentals, en suport paper i en base de dades Access.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
En el seu testament, Lluïsa Cibils féu una altra deixa a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, consistent en una quantitat econòmica per a finalitats benèfiques, a repartir entre les persones pobres del municipi. L'Arxiu Municipal conserva un petit fons d'aquest llegat (Fons Junta administrativa del llegat benèfic de Lluïsa Cibils Estrada, 1913-1947).

Bibliografia
- BORRELL, Miquel. Caritat, beneficència, solidaritat: L'hospital de Sant Feliu de Guíxols (del S. XIV al S XX). Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament / Diputació de Girona, 2005, p. 127 - 128.

- CANO, Genís. "Relació dels ensenyaments artístics a Sant Feliu de Guíxols", a L'Escola de Belles Arts. Josep Berga i Boada / Joan Bordàs i Salellas. Sant Feliu de Guíxols: Ajuntament / Diputació de Girona, 2006, p. 11 - 17.

- SERRA, Jordi. Les escoles menors de Belles Arts al Baix Empordà (1880 - 1939). La Bisbal d'Empordà: Ajuntament / Diputació de Girona, 2005.


Notes
El cognom Cibils apareix escrit també als documents com a Civils; per qüestions pràctiques, s'ha optat per unificar les diverses grafies del cognom en una sola forma.

Autoria i data(es)
Descripció i classificació de les unitats documentals FJR 1 - 39 per Josep Auladell Payró el febrer de 2014. Descripció i classificació de les unitats documentals restants, i descripció a nivell de fons, per Marc Auladell Agulló en la mateixa data.

Fonts
Per a la descripció dels apartats d'història del productor i història arxivística s'ha recorregut a la documentació continguda dins el mateix fons i a l'article de Genís Cano citat a la bibliografia.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya