Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ASAB
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Adrià de Besòs

FONS ASAB600-201 / Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs

Tipus de fons: Judicials


Codi de referència
ASAB600-201

Nivell de descripció
Fons.

Títol
Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs

Data(es)
1883-1989

Volum i suport
3,3 m/l; paper.

Història del(s) productor(s)
El Reial Decret de 26 de setembre de 1835, establia que alcaldes i tinents d'alcalde havien d'exercir l'ofici de jutges de pau o de conciliadors. El Reial Decret del 22 d'octubre de 1855 creà i organitzà els jutjats de pau i disposà que haguessin jutges de pau i suplents a tots els municipis amb ajuntament. Amb la Llei del Registre Civil del 1870, aquesta matèria passava a ser competència d'aquests òrgans judicials.
Segons la llei orgànica 6/1985 hi ha d'haver un jutjat de pau en les poblacions on no hi ha jutjat de primera instància. Aquest organisme té funcions bàsiques en diversos processos especificats per la Llei, tant en matèria civils com en matèria penals.


Història arxivística
La documentació del Jutjat de Pau va ser custodiada per la institució en les diverses seus que va ocupar: l'edifici de l'antic ajuntament a la plaça de l'Església, el Polidor, i l'edifici de l'Ajuntament a la plaça de la Vila. La intervenció arxivística desenvolupada per l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs va consistir en la selecció i recollida de la documentació a les antigues instal·lacions ubicades a la plaça de la Vila, i en l'elaboració d'un primer inventari que delimités el contingut del fons.

Dades sobre l'ingrés
La documentació va ingressar a l'ASAB el mes d'abril de 2008.

Abast i contingut
El fons comprèn la documentació produïda i rebuda pel Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs, des de la seva creació a finals del segle XIX i fins a la dècada del 1980. Entre d'altres es conserven les actes de pressa de possessió dels diversos jutges de pau.

Sistema d'organització
El fons disposa de quadre de classificació.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
- .

Increments
Es preveu increments per futurs ingressos de la documentació recentment generada.

Condicions d'accés
L'accés dels ciutadans està permès, prèvia sol·licitud. La consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat.

Instruments de descripció
Documentació inventariada.

Existència i localització dels originals
Els originals es troben a l'Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs.

Documentació relacionada
-.

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Pere Guaita Jiménez, desembre de 2018.

Fonts
Inventari del fons documental del Jutjat de Pau de Sant Adrià de Besòs.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya