Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Tipus de fons: Personals
Centre: ANC
Nom del fons: FRANCESC MACIÀ
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-264 / FRANCESC MACIÀ

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-264

Nivell de descripció
Fons

Títol
FRANCESC MACIÀ

Data(es)
Dates de creació: 1907-1933

Volum i suport
4,8 m (54 unitats d'instal·lació) de documentaciö textual, paper (inclou 510 positius B/N, 21 cartells, 203 plànols i 4 diplomes)
2 DVD


Nom del(s) productor(s)
Francesc Macià i Llussà

Història del(s) productor(s)
Francesc Macià i Llussà, polític, va néixer a Vilanova i la Geltrú (Garraf) l'any 1859 i va morir a Barcelona l'any 1933. Va estudiar a Vilanova, fins que, a quinze anys ingressà a l'acadèmia d'enginyers militars de Guadalajara (Castella). Després a Lleida, va ocupar la comandància d'enginyers militars, va ascendir fins a tinent coronel, i va dirigir treballs topogràfics. En la seva extensa trajectòria política va protagonitzar l'organització d'un moviment destinat a agrupar el catalanisme radical, Estat Català, l'any 1922; va preparar i va organitzar una incursió armada a Catalunya des de Prats de Molló (1926), per la qual va ésser detingut. L'any 1931, després del triomf de l'Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions municipals del 12 d'abril, i de la proclamació per part de Lluís Companys de la República a Catalunya, el 14 d'abril, Francesc Macià va proclamar l'Estat Català integrat en la Federació de Repúbliques Ibèriques i la formació del govern de la República Catalana. Immediatament es va fer càrrec del govern de Catalunya acceptant de reconvertir-lo en govern de la Generalitat de Catalunya i d'elaborar un Estatut d'Autonomia que seria aprovat per les Corts de la República el setembre del 1932. Preocupat per la lentitud en el traspàs de serveis a la Generalitat, va ésser elegit diputat per Barcelona per l'Esquerra Republicana de Catalunya (novembre del 1933) i va morir en l'exercici del seu càrrec de president de la Generalitat de Catalunya el 25 de desembre.

Història arxivística
La trajectòria de la documentació reunida dins del fons Francesc Macià ha estat conservada en diferents llocs i la seva recuperació ha estat accidentada. D'una banda, el fons integra la documentació que va ser guardada en les anomenades "caixes verdes". Aquestes contenien la documentació que Francesc Macià i els seus col·laboradors havien instal·lat i que eren producte de les activitats polítiques del període 1925-1931, fonamentalment els fets de Prats de Motlló (1925), la invasió frustrada de la Garrotxa per part de Macià i d'un grup de militants d'Estat Català, el procés a Macià per part de les autoritats franceses i el seu retorn a Catalunya el 1931. Les caixes verdes van romandre a la finca que la família posseïa a Valmanya (Lleida) fins que per ordre de la Generalitat, el 1937, es va encarregar a l'Institut d'Estudis Catalans el trasllat de la documentació a Barcelona per tal de protegir-la del perill de destrucció durant la Guerra Civil. L'IEC ingressà les caixes a la Biblioteca de Catalunya. El fons no fou localitzat per les tropes franquistes. L'any 1963, Mateu Llopis, director de la Biblioteca, va traslladar les caixes a l'Arxiu de la Diputació de Barcelona sense el preceptiu registre de trasllat. El 1977, la filla de Francesc Macià va fer la reclamació oficial de la documentació del seu pare. Uns anys després les caixes van ser localitzades per l'arxivera de la Diputació. També es localitzà altra documentació pertanyent al període en que Francesc Macià fou president de la Generalitat (1931-1933). En aquell moment es va realitzar un primer tractament de la documentació. Finalment, el fons va ingressar a l'ANC el 1990.
En data 27.03.2008 se separa del fons la documentació corresponent als grups de sèries 01.03. Documentació personal (només les uc 196, 202, 204, 215, 222, 223 i 228); 07. Presidència de la Generalitat de Catalunya; 08. Malaltia i traspàs de Francesc Macià i 10. Record de Francesc Macià, que passen a formar part dels fons 1 (ingrés 2258), 45 (ingrés 2256), 818 (ingrés 2252) i 819 (ingrés 2254).
El fons Francesc Macià es complementà amb la documentació personal i familiar que es trobava en el domicili particular de Maria Macià, juntament amb una col·lecció de fotografies.


Dades sobre l'ingrés
En virtut del contracte de dipòsit signat per Jordi Pujol i Soley, president de la Generalitat, i Maria Macià i Lamarca, filla de Macià El 21 de juny de 1990 ingressà la major part de la documentació, uns 11 m que corresponen fonamentalment a la documentació custodiada a l'Arxiu de la Diputació de Barcelona i que havia estat reclamada per Maria Macià, així com els papers conservats per la família durant tot el temps. El 8 de gener de 1991 es completà l'ingrès amb les restes de la documentació que encara custodiava la Diputació de Barcelona.. El 21 d'octubre de 1992 ingressà una col·lecció de fotografies. Posteriorment altres donacions de particulars han vingut a completar el fons. L'any 2009 han estat digitalitzats 3 manuscrits conservats per Teresa i Antoni Peyrí i Macià, nets del productor

Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i rebuda per Francesc Macià; documentació personal i familiar, correspondència del període anterior a la 2a República (fins a abril de 1931) i fonamentalment documentació produïda en funció de la seva activitat política. El fons reuneix documents relatius a la seva actuació abans de ser nomenat president de la Generalitat de Catalunya (1907-1931): com a diputat a Corts (discursos, proclames, conferències i informes), sobre Estat Català (organització, informes, proclames, crides, publicacions, etc.), sobre Exèrcit Català (constitució, bases i organització, documentació cartogràfica i itineraris geogràfics) i sobre el període corresponent al Directori del general Primo de Rivera (manifestos i crides contra el directori i especialment la documentació relativa als fets de Prats de Molló). Finalment, també cal destacar la col·lecció de fotografies integrada en la seva major part per imatges de l'època presidencial.
POLÍTICA/ CATALANISME/ NACIONALISME/ GENERALITAT DE CATALUNYA/ PARTITS POLÍTICS/ REPÚBLICA ESPANYOLA II/ DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA/ ESTATUTS D'AUTONOMIA/ PARLAMENTARIS


Sistema d'organització
La documentació s'ha organitzat en 6 apartats que responen a criteris de classificació temàtica i tipològica.

Instruments de descripció
Inventari. Mañé i Suñé, Núria; Martínez i Raduà, Betlem i Fernández i Sagrera, Merche; Frago i Pérez, Pilar. El fons President Francesc Macià de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. Disponible en suport paper i suport electrònic (Aplicatiu GANC: 2906 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Generalitat de Catalunya (II República) (CAT ANC 1 - 0001)
Ventura Gassol (CAT ANC 1 - 0165)
President Francesc Macià. Documentació institucional (CAT ANC 1 - 0818)


Autoria i data(es)
Rosa M. Cruellas i Serra, març del 2002. Actualitzat per Amèlia Castan Ranch, juliol 2009.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya