Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: JOSEP ANDREU I ABELLÓ
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-408 / JOSEP ANDREU I ABELLÓ

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-408

Nivell de descripció
Fons

Títol
JOSEP ANDREU I ABELLÓ

Data(es)
Dates de creació: 1927 - 1982

Volum i suport
2,70 m (27 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper + hemeroteca.
2 unitats d'instal·lació que contenen 12 positius fotogràfics b/n i 1 cartell.


Nom del(s) productor(s)
Josep Andreu i Abelló

Història del(s) productor(s)
Josep Andreu i Abelló, advocat i polític, va néixer a Montblanc l'any 1906 i va morir a Madrid l'any 1993. Cursà els estudis de dret a la Universitat de Barcelona. L'any 1930 va ésser president del Foment Nacionalista Republicà de Reus, un dels centres polítics que el 1931 varen contribuir a constituir Esquerra Republicana de Catalunya, del comitè executiu de la qual fou elegit membre. Formà part de la Comissió Jurídica Assessora del Govern de la Generalitat. Elegit diputat al Parlament català per Tarragona (1932), fou president de la seva Comissió de Justícia i Dret i membre de la diputació permanent. Iniciada la guerra fou designat president de l'Audiència Territorial de Barcelona (1936) i president del Tribunal de Cassació de Catalunya. El 5 de febrer de 1939 s'exilià a França; declarada la Segona Guerra Mundial es traslladà a Mèxic, on arribà el 23 de novembre de 1939. Des de la seva arribada, va passar a ser un dels vocals de la Delegació de la Junta d'Auxili als Republicans Espanyols (JARE) a Mèxic, delegació que va representar en la Comissió Administradora del Fons d'Auxilis als Republicans Espanyols (CAFARE) entre l'1 de desembre de 1942 i el 10 de març de 1943. Va formar part de la directiva de l'Orfeó Català de Mèxic, va ésser conseller de la Fundació Ramon Llull i va ser un dels integrants de la Junta Espanyola d'Alliberament com a representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Acabada la guerra, novament residí a França i posteriorment a Tànger fins el 1964. Aquest mateix any tornà a Barcelona on reprengué l'activitat professional i la lluita política antifranquista en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre de l'Assemblea de Catalunya i d'altres organismes unitaris, el 1976 abandonà ERC i s'incorporà al Partit Socialista de Catalunya - Congrés, pel qual fou elegit diputat a Madrid el 1977. President de l'Assemblea de Parlamentaris del 1977, de la comissió redactora de l'avantprojecte d'Estatut de Sau (1978), fou president de l'Ateneu Barcelonès (1977-85) i fou simultàniament diputat al Congrés (1977-79), senador a Madrid (1979-82) i diputat socialista al Parlament de Catalunya a la legislatura del 1980-84.

Història arxivística
Consta la desaparició d'una part important del fons després de la mort del productor. Entre la documentació perduda hi hauria diferents cartes originals de Lluís Companys, la reproducció de les quals estan integrades en el fons. El fons ha estat custodiat pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons ingressà a l'ANC en concepte de donació a través del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, que actuà com a dipositari. L'ingrés es produí els dies 11 de novembre de 1997, 22 de maig de 1998, 25 de gener de 2001 i 10 de juliol de 2002.

Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i rebuda per Josep Andreu i Abelló fruit de la seva activitat personal i política, principalment de la seva activitat política a l'exili i la seva activitat política relacionada amb l'Assemblea de Parlamentaris i la Comissió dels Vint. També cal remarcar una gran quantitat de documentació provinent del Govern de la República espanyola a l'exili, l'Ambaixada de la República a Mèxic, organitzacions de partits polítics espanyols constituïdes a Mèxic i publicacions periòdiques, moltes d'elles relacionades amb diversos partits polítics.
Aquest fons, doncs, està constituït primerament per la seva activitat personal, que inclou la seva gestió domèstica i documents personals, i la correspondència relacionada amb les relacions personals que va mantenir Josep Andreu i Abelló al llarg de la seva vida. Ara bé, el gruix del fons està vinculat a l'activitat associativa i política d'aquest personatge. Per una banda, aquesta documentació pertany a l'activitat que va desenvolupar en el seu exili mexicà dins de l'Orfeó Català de Mèxic i Esquerra Republicana de Catalunya, però sobretot dins de la Junta d'Auxili als Republicans Espanyols i la Comissió Administradora del Fons d'Auxilis als Republicans Espanyols. Una gran part de la documentació d'aquestes organitzacions correspon a la correspondència emesa i rebuda per Josep Andreu i Abelló com a membre d'aquestes, així com la correspondència entre tercers. També cal destacar, però, la documentació de caràcter públic, administratiu, jurídic i econòmic d'aquestes associacions que permet estudiar el seu funcionament, organització i relacions. Per altra banda, també s'inclou l'activitat política desenvolupada dins de l'Assemblea de Parlamentaris i la Comissió dels Vint, on destaquen els materials de treball i la documentació relacionada amb la redacció de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979.
Finalment el fons també està constituït per la seva activitat de representació, en la que s'inclou programes i invitacions a actes protocol·laris, discursos de Josep Andreu i Abelló i publicacions dedicades a la seva figura, així com recursos d'informació. En aquests, es conserven escrits de tercers, reculls de premsa i documentació de partits polítics i associacions culturals diverses.
Per tant, el fons de Josep Andreu i Abelló permet una aproximació a la figura d'aquest advocat i polític, especialment a l'activitat associativa i política que va desenvolupar al llarg de la seva vida, especialment en el seu exili a Mèxic i a partir del final de la dictadura franquista.
POLÍTICA/ POLÍTICS/ ADVOCATS/ II REPÚBLICA ESPANYOLA / EXILI/ ANTIFRANQUISME/ CATALANISME/ PARLAMENT DE CATALUNYA/ PARLAMENTARIS/ ESTATUTS D'AUTONOMIAA


Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat en les següents sèries:
1. ACTIVITAT PERSONAL
1.1. Documents personals
1.2. Gestió domèstica
2. RELACIONS EXTERNES
2.1. Correspondència personal emesa i rebuda
2.2. Correspondència entre tercers
3. ACTIVITAT ASSOCIATIVA I POLÍTICA
3.1. Orfeó Català de Mèxic
3.1.1. Correspondència emesa i rebuda
3.1.2. Gestió
3.1.3. Programes i actes públics
3.2. Esquerra Republicana de Catalunya
3.2.1. Correspondència emesa i rebuda
3.2.2. Correspondència entre tercers
3.2.3. Organització i recursos d'informació
3.2.4. Declaracions i projecció pública
3.3. Junta d'Auxili als Republicans Espanyols (JARE)
3.3.1. Correspondència emesa i rebuda
3.3.2. Correspondència entre tercers
3.3.3. Delegació de la JARE a Mèxic
3.3.3.1. Declaracions i projecció pública
3.3.3.2. Gestió
3.3.3.2.1. Documentació administrativa
3.3.3.2.2. Dictàmens i documentació judicial
3.3.3.3. Documentació econòmica
3.3.3.4. Gestió dels embarcaments i de l'arribada dels refugiats
3.3.4. Oficina de Socors
3.3.5. Servei mèdico-farmacèutic
3.3.6. Servei educatiu: informes
3.3.7. HISME
3.3.7.1. Projectes i informes enviats per a la seva valoració a l'HISME
3.3.7.2. Documentació administrativa i legal de l'HISME
3.3.7.3. Gestió econòmica
3.3.8. Fiduciaria Hispano-Mexicana S.A.
3.3.8.1. Documentació jurídica i legal referent a la constitució de la Fiduciaria Hispano-Mexicana S.A.
3.3.8.2. Documentació administrativa i econòmica referent a la constitució i organització de la Fiduciaria Hispano-Mexicana S.A.
3.3.9. Colegio Madrid
3.3.9.1. Documentació administrativa
3.3.9.2. Gestió econòmica
3.3.10. Recursos d'informació
3.4. Comissió Administradora dels Fons d'Auxilis als Republicans Espanyols (CAFARE)
3.4.1. Correspondència emesa i rebuda
3.4.2. Correspondència entre tercers
3.4.3. Gestió
3.4.3.1. Memoràndums, informes i ponències
3.4.3.2. Actes i acords
3.4.4. Financiera Hispano Mexicana S.A.
3.4.4.1. Documentació administrativa
3.4.4.2. Empresa participada. Carbón Artificial Mexicano S.A. (CAMSA)
3.4.4.2.1. Documentació administrativa
3.4.4.2.2. Documentació legal i jurídica
3.4.4.2.3. Documentació econòmica
3.5. Organitzacions de partits republicans espanyols a l'exili: Acció Republicana Espanyola (ARE), Junta Espanyola d'Alliberament (JEL) i publicacions
3.6. Ambaixada de la República a Mèxic
3.6.1. Etapa de la Guerra Civil Espanyola. Correspondència i notes internes
3.6.2. Etapa prèvia al Govern de la República a l'exili (1 d'abril de 1939-16 d'agost de 1945).
3.6.2.1. Correspondència
3.6.2.2. Documentació administrativa i econòmica
3.6.3. Etapa amb Govern de la República a l'exili (17 d'agost de 1945-21 de juny de 1977)
3.6.3.1. Correspondència
3.6.3.2. Documentació pública i administrativa
3.7. Govern de la República a l'exili
3.7.1. Correspondència
3.7.2. Declaracions i documentació administrativa
3.7.3. Documentació econòmica
3.7.4. Recursos d'informació
3.8. Generalitat de Catalunya
3.8.1. Etapa de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República
3.8.2. Etapa de la Generalitat de Catalunya a l'exili
3.8.3. Etapa del restabliment de la Generalitat de Catalunya
3.8.3.1. Acords entre Josep Tarradellas i Adolfo Suárez (juliol de 1977-juliol de 1978)
3.8.3.2. Assemblea de Parlamentaris
3.8.3.3. Comissió dels Vint
4. ACTIVITAT DE REPRESENTACIÓ
4.1. Actes protocol·laris
4.2. Projecció pública
5. RECURSOS D'INFORMACIÓ


Condicions d'accés
Accés lliure.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el català i el castellà.

Instruments de descripció
Inventari elaborat per Alba Baiges López i Sergio Nanín Martínez a l'octubre de 2017. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GANG: 2147 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Generalitat de Catalunya (Segona República) (CAT ANC 1 - 0001)
5.3. Documentació relacionada
Fons Generalitat de Catalunya (Segona República) (CAT ANC 1 - 0001)
Fons Joan Masot (CAT ANC 1 - 0003)
Fons Carles Riba - Clementina Arderiu (CAT ANC 1 - 0026)
Fons Pere Bosch i Gimpera (CAT ANC 1 - 0066)
Fons Francesc Macià (CAT ANC 1 - 0264)
Fons Generalitat de Catalunya (Exili) (CAT ANC 1 - 0511)
Fons Lluís Companys (CAT ANC 1 - 0651)
Fons Maria Dolors Calvet Puig (CAT ANC 1 - 0813)


Bibliografia
ROIG, Montserrat. Josep Andreu i Abelló: la pràctica de l'idealisme. Barcelona: Socialistes de Catalunya, 1977. 9 p.
ESCULIES, Joan. Josep Andreu Abelló: els clarobscurs del catalanisme. Barcelona: Edicions de 1984, 2015.


Autoria i data(es)
Rosa M. Cruellas i Serra, juny de 2003. Actualitzat per Amèlia Castan Ranch, setembre de 2007, Miquel Pérez Latre, juliol de 2008, i Alba Baiges López, octubre de 2017.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya