Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
Arxiu: ANC
Nom del fons: FAM�LIA CARRERAS
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-584 / FAMÍLIA CARRERAS

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars


Codi de referència
ANC1-584

Nivell de descripció
Fons / Per tasques de manteniment i conservació, temporalment cal adreçar-se al Servei d'Informació i Referència (ancsala@gencat.cat).

Títol
FAMÍLIA CARRERAS

Data(es)
[Dates de creació]: 1574 - 1924

Volum i suport
9,7 m (97 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper.

Nom del(s) productor(s)
Família Carreras

Història del(s) productor(s)
Els Carreras tenen el seu origen en la família Carreras del Portal, pagesos d'Olesa de Montserrat. La branca que es va establir a Barcelona arrenca de Baldiri Carreras i Ubach, que fou notari reial i causídic de Barcelona (mort el 1809), casat el 1789 amb Cristina Argerich i Combelles. La fortuna d'aquesta família fou obra fonamentalment del seu fill Josep Carreras i Argerich (1790 - 1863), notari i corredor reial de canvis, que exercí diferents càrrecs públics, entre ells el de batlle reial d'aigües de la Batllia de Teià, i dirigí un dels despatxos d'administració i procuradoria més importants de Barcelona. L'origen del patrimoni familiar cal relacionar-lo, precisament, amb l'administració de diferents patrimonis nobiliaris, com el de les famílies Garma (barons d'Erampunyà), Sarriera (marquesos de la Manresana) i Amat (marquesos de Castellbell). Josep Carreras i Argerich, col·leccionista d'art, fou l'administrador general de Maria Antonia de Garma i Gutiérrez i el seu hereu universal, i formà bona part del seu patrimoni immobiliari a costa dels problemes financers d'aquestes famílies de la noblesa. En el territori de la baronia d'Eramprunyà, els Carreras van impulsar el sanejament i colonització de les marines i pinedes del litoral dels termes de Castelldefels, Gavà i Viladecans, i s'acabaren fent amb un lot important de masos i terres d'aquests municipis. Dels Garma van rebre també, després d'un llarg plet amb la família Foixà, les heretats del Maresme, consistents en la Torre del Regent de Tiana i una heretat a l'Alella. Josep Carreras i Argerich va invertir també en patrimoni rústic a l'interior de Catalunya, adquirint les heretats Maravall i Aranyó (Juneda) i Salavert (Tornabous i Agramunt), participant en l'obra del Canal d'Urgell impulsada per Manuel Girona. A Barcelona i el seu pla és on va fer les principals inversions. El 1835 el marquès de Castellbell, hereu d'Antoni d'Amat i Junyent, virrei del Perú, li establí el Palau de la Virreina de la Rambla, que convertí en la seva residència, i l'anomenada Torre de la Virreina a l'antiga vila de Gràcia. A Barcelona tenia també un important patrimoni de cases, solars i censos. Els Carreras van participar també en diferents societats mercantils dedicades a la urbanització de l'Eixample, l'edició (propietaris de l'empresa anomenada Biografía Eclesiàstica) i l'explotació de mines i salines en diferents llocs del Principat. Josep Carreras i Xuriach, fill de l'anterior, enllaçà dues vegades amb les famílies Espalter i Coronas, membres rellevants de la burgesia barcelonina. El 1864 casà amb Rosa Espalter i Rull, filla de l'empresari Francesc Espalter i de Joaquima Rull, i el 1879 contragué un segon matrimoni amb Rosa Coronas i Espalter, cosina de l'anterior, filla del també empresari Eusebi Coronas i Alsina. Part del patrimoni d'aquestes famílies passà a mans dels Carreras: participacions en societats mercantils, com ara el Fomento del Ensanche Barcelonés, i un patrimoni immobiliari estès per Barcelona (sobresurt la finca de la Barceloneta sobre la que s'edificà la fàbrica de la societat Industria i Navegació, després Maquinista Terrestre y Marítima), finques agràries al Delta del Llobregat i fins i tot la Cartoixa de Montalegre, que fou comprada per Eusebi Coronas a l'estat. Els Espalter aportaren també interessos i inversions a Cuba. Els darrers membres documentats de la família són l'advocat Josep Carreras i Coronas i els seus germans, que vivien el 1940.

Història arxivística
El fons fou adquirit per un llibreter de vell durant els anys setanta del segle XX qui el va anar venent fragmentàriament. La Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya va poder fer-se amb una part molt considerable entre els anys 2001 i 2011. No es pot descartar que alguns documents tinguin una provinença diferent, havent-hi estat barrejats arran de la comercialització.

Dades sobre l'ingrés
La major part del fons va ingressar a l'ANC, a títol de compra, el 9 de juliol de 2001. Amb posterioritat, han tingut lloc nous ingressos, amb la mateixa tipologia i estatus jurídic els dies 20 d'octubre de 2006, 15 de juny de 2009 i 27 d'abril de 2012.

Abast i contingut
El fons inclou la documentació produïda i rebuda per les famílies Carreras, Espalter i Coronas, principalment al llarg del segle XIX i fins el 1940. Inclou la documentació de tipus familiar relativa al matrimoni i l'herència i els títols jurídics del seu ampli patrimoni. Es conserva la comptabilitat del vuitcens i la correspondència, així com una sèrie molt completa d'expedients del bufet Carreras i plets de la família. Fruit de l'administració dels patrimonis nobiliaris, el fons incorpora documentació patrimonial i familiar de les famílies Pérez Moreno, Garma, Copons i Sarriera, des de començaments del segle XVIII. Així mateix, cal comptar la documentació relacionada amb els càrrecs públics de la família: la batllia d'aigües de Teià de Josep Carreras i Argerich, i la documentació de la participació de diferents membres de la família a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest fons reuneix un conjunt documental molt rellevant per a l'estudi de la crisi de la societat de l'Antic Règim i la revolució liberal, vist a través de l'actuació multiforme d'una família de procuradors que van formar el seu patrimoni a costa de la davallada dels llinatges de la noblesa tradicional.
RÈGIM SENYORIAL / LIBERALISME / EMFITEUSI / URBANITZACIÓ / COLONITZACIÓ AGRÀRIA / EMPRESA / ADVOCATS / PROCURADORS


Sistema d'organització
S'han identificat les agrupacions següents:
- Genealogia, família i herència
- Patrimoni
- Correspondència
- Documentació judicial
- Dimensió pública
- Col·leccions factícies
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés lliure.

Condicions de reproducció
Lliure.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà, amb alguns documents en català.

Instruments de descripció
Inventari provisional elaborat per Josep Fernández Trabal en desembre de 2008 i maig de 2012. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GANC: 135 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Arxiu de Can Falguera (CAT ACA Fons diversos i col·leccions)
Fons Manuel Girona i Agrafel (CAT ANC 2 0087)
Fons Llinatge Foxà (CAT ANC 2 0099)
Arxiu del Marquesos de Santa Maria de Barberà i la Manresana (CAT XXX VILASSAR DE DALT Arxiu del Castell de Vilassar)


Bibliografia
Noticia de los objetos artísticos y bibliográficos que contienen las colecciones de José Carreras de Argerich redactada á consecuencia de lo que indica D. Antonio de Bufarull en su publicacion titulada Guía-Cicerone de Barcelona. Barcelona: Imp. de D. J. M. de Grau, 1849. 140 p.
CARRERAS I XURIACH, Josep. Discurso que leyó el Dr. D. José Carreras y Xuriach en los ejercicios de oposición a una de las plazas vacantes de dicha Academia celebrados en la sesion extraordinaria del 24 de abril de 1857. Barcelona: Impr. biográfica á cargo de José Medina, 1858. 22 p.
L'Arxiu de la Baronia d'Eramprunyà, un fons digitalitzat d'accés públic: els documents de Castelldefels / edició a cura del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels (GREHIC).


Autoria i data(es)
Josep Fernández Trabal, desembre de 2008. Actualitzat pel mateix autor i Miquel Pérez Latre el maig de 2012.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya