Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
Arxiu: ANC
Nom del fons: CAN CARRERAS DE CABANES D'EMPORDÀ
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-1187 / CAN CARRERAS DE CABANES D'EMPORDÀ

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars


Codi de referència
ANC1-1187

Nivell de descripció
Fons / Per tasques de manteniment i conservació, temporalment cal adreçar-se al Servei d'Informació i Referència (ancsala@gencat.cat).

Títol
CAN CARRERAS DE CABANES D'EMPORDÀ

Data(es)
Dates de creació: 1256 - 1957

Volum i suport
2,2 m (22 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper + 502 pergamins.

Nom del(s) productor(s)
Can Carreras de Cabanes d'Empordà.

Història del(s) productor(s)
L'heretat anomenada Can Carreras de Cabanes d'Empordà té l'origen documentat en el segle XIV, en torn de la casa amb torra construïda dins el recinte del Castell de Cabanes d'Empordà que l'any 1369 ja consta com a propietat de Pere Corcoll, pagès de Cabanes. A base d'establiments, compra-vendes i herències, els Corcoll van acumular un important patrimoni. En aquest camí, els Corcoll heretaren a través dels Torroella el patrimoni de la família Boxadós, mercaders de Peralada, consistent en terres a Cabanes i a d'altres poblacions del vescomtat de Rocabertí. Una part de les terres de Can Carreras eren alou dels vescomtes de Rocabertí, senyors de Cabanes, i de diversos monestirs, com el de Santa Maria de Vilabertran, Sant Feliu de Cadins i el priorat de Santa Maria de Lledó. Pel matrimoni de Gràcia Viu Corcoll amb Rafael Prat, notari de Banyoles (1609), els Prat els succeïren en la propietat de l'heretat de Cabanes. La filla i pubilla d'aquest matrimoni enllaçà el 1630 amb el donzell Rafael Despuig, l'hereva dels quals, anomenada Francesca, va contraure matrimoni el 1694 amb el donzell Francesc de Carreras i Beguer, capità d'infanteria, originari de Tàrrega i militar destacat a les guerres de finals del segle XVII i la Guerra de Successió. Fou així com els Carreras es convertiren en senyors del patrimoni de Cabanes al qual donaren el nom que ha perdurat fins ara. L'any 1738 la pubilla Rosa de Carreras i Avinyó aportà tota l'herència al doctor Ignasi de Conill i de Carreras, ciutadà honrat de Barcelona resident a Olot. Els Conill eren una de les famílies principals d'Olot, descendents de pagesos habitants al Mas de les Illes de la parròquia de Sant Joan les Fonts que el 1494 tenien un fill hostaler, que després foren paraires, farmacèutics i finalment juristes. A finals del segle XIX, una nova pubilla, Concepció de Conill i de Maranges, transportà tot el patrimoni d'Olot a la família de Puig, pel seu casament amb l'hisendat Eusebi de Puig i de Rich. Els de Puig, actuals propietaris de Can Carreras, originaris de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà), havien rebut abans tot el patrimoni de la família Rich (que incorporava al seu torn els dels llinatges Forest i Rubies, de Castelló d'Empúries), cavallers originaris de Jafre. En resum, la família de Puig ha estat la destinatària final dels patrimonis Corcoll, Boxadós, Conill i Rich, estesos per les comarques de l'Alt Empordà i la Garrotxa.

Història arxivística
El fons va ser conservat a Can Carreras de Cabanes d'Empordà fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC, a títol de comodat per part dels senyors María del Carmen Arbolí Desvalls i Antoni Maria de Puig Arbolí, el dia 2 de juny de 2016. En 2017 la Generalitat de Catalunya va adquirir la titularitat del fons documental.

Abast i contingut
El fons és constituït per la documentació aplegada històricament a Can Carreras de Cabanes d'Empordà, actualment a mans de la família de Puig. Inclou una trentena de llibres, protocols i llibretes, entre els quals el llibre mestre de l'arxiu de Can Carreras, confegit a la segona meitat del segle XIX, així com tres protocols de la notaria de Sant Miquel de Fluvià dels segles XIV i XVII, llibres de notes, àpoques, comptes i rendes dels Prat, els Corcoll, els Conill i els Carreras, el llibre d'escriptures dels Auguer de Cabanes, els llibres d'actes de casa Forest i de les famílies Conill, Prats i Corcoll, un registre d'àpoques de la universitat de Cabanes i un recull titulat "Bons costums y avisos per a salvar-se". La documentació aplegada en lligalls es distribueix en quatre blocs, corresponents, respectivament, als patrimonis Rich (Forest i Rubies), Carreras, Conill i de Puig. Entre la dels Rich hi trobem documentació genealògica; testaments, inventaris i capítols matrimonials; militar, del tinent coronel Narcís de Rich i Forest; escriptures de comptes, vendes de terres, censals, debitoris i canvis, escriptures del patrimoni dels Rubies a Bellcaire d'Empordà, del Mas Rich de Vilamalla, del Mas Manyà de Santa Coloma de Farners i dels Forest a la ciutat de Girona; documentació eclesiàstica; i plets patrimonials. Pel que fa als Carreras, hi trobem documentació genealògica; militar i política (de Francisco de Carreras i Beguer); d'herència; llibres de notes, comptes i rebudes; i documentació judicial. Del patrimoni Conill, hi aplega escriptures dels seus béns a Cabanes, Olot i Sant Cristòfol les Fonts; poders; llevadors de terres arrendades i comptes d'administració; privilegis rebuts i documentació religiosa; correspondència; i documentació judicial. Del patrimoni de Puig, el fons inclou notes i àpoques de censals, testamentaria, títols acadèmics, documentació política i professional, de participació en societats mercantils, correspondència i documentació religiosa. Finalment, el fons incorpora documentació fragmentària de la qual se'n desconeix la procedència exacta, on hi destaquen un dietari d'operacions militars contra els francesos (1655-1658), un cerimonial de la vila d'Olot (segle XVII) o la petició dels veïns de Cabanes que no fos enderrocada l'única torre de defensa del poble (1716). En el seu conjunt el fons facilita un coneixement detallat de l'evolució d'un patrimoni agrari remarcable a les terres de l'Empordà i la Garrotxa.
PAGESOS / CAVALLERS / HISENDATS / HISTÒRIA AGRÀRIA / PATRIMONI AGRARI / CENSALS / GUERRES / GUERRA DE SUCCESSIÓ / GUERRA DEL FRANCÈS / CARLINADES


Sistema d'organització
S'han identificat les agrupacions documentals següents:
- Manuscrits
- Lligalls
- Pergamins
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés lliure.

Condicions de reproducció
Accés lliure.

Llengües i escriptures dels documents
Català, llatí i castellà.

Instruments de descripció
Inventari parcial elaborat per Josep Fernández Trabal i Miquel Pérez Latre el juny de 2016, que inclou la documentació corresponent a les sèries de manuscrits i lligalls. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GANC: 113 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Arxiu dels comtes de Peralada (ESP ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA Arxiu Nobiliari del Marquès de la Torre) / Arxiu del Comtat d'Empúries (ESP ARCHIVO DUCAL DE MEDINACELI "Ampurias")

Bibliografia
COMPTE I FREIXENET, Albert. Cabanes al segle XVIII: un exemple d'expansió de les terres de cultiu per mitjà d'establiments i roturacions d'aigualleixos i garrigues. Figueres: Institut d'Estudis Empordanesos, 1996. 50 p.

Autoria i data(es)
Josep Fernández Trabal i Miquel Pérez Latre, setembre de 2016. Actualitzat en gener de 2018.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya