Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Tipus de fons: Administració Local
Arxiu: ACAE
Nom del fons: Ajuntament de Cabanes
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Administració General
Òrgans col·lectius de govern
Secretaria
Serveis jurídics
Personal
Hisenda
Patrimoni
Intervenció
Tresoreria
Fiscalitat
Proveïments
Beneficència i assistència social
Sanitat
Obres i urbanisme
Obres d'infrastructura
Activitats classificades i obertura d'establiments
Seguretat pública
Serveis militars
Població
Eleccions
Instrucció pública
Cultura
Serveis agropequaris
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-114 / Ajuntament de Cabanes

Tipus de fons: Administració Local


Codi de referència
ACAE110-114

Títol
Ajuntament de Cabanes

Data(es)
1723-1981

Volum i suport
109 capses arxivadores i 220 llibres que sumen 17 metres lineals. Suport paper.

Història del(s) productor(s)
Cabanes és un plural del mot Cabana, que identifica les casetes rústiques on els pastors en recollien del fred. Poble de la comarca de l'Alt Empordà, al centre d'una plana regat pels rius Llobregat d'Empordà i la Muga. L'església parroquial es troba sota l'advocació de Sant Vicenç i, al davant hi ha la petita capella enrunada de Sant Sebastià, lloc on els diferents comtes de Peralada prenien possessió de la seva senyoria. Compta també amb el monestir de Sant Feliu de Cadins. Podem dir que el seu terme està dividit en minifundis, aquests terrenys foren objecte d'una concòrdia el 1700 entre el comte de Peralada i la universitat de Cabanes en el qual es van precisar els drets de cadascun. El poble formava part fins el 1716 de la sots-vegueria de Besalú i, més endavant, al Corregiment de Girona (1716-1833), conseqüència del Decret de Nova Planta de 1716 pel qual es van produir canvis en l'organització municipal del territori amb la finalitat de centralitzar i fer homogènia l'administració local, amb la implantació del model de municipi castellà. Amb la Constitució de Cadis (1812) es van suprimir les administracions de l'Antic Règim i s'instaura una nova divisió territorial uniforme, basada en la idea de la igualtat de tots els ciutadans i la instauració de l'ajuntament com a òrgan representatiu dels ciutadans. L'Ajuntament depenia directament de la Diputació Provincial de Girona i estava constituït per la figura de l'alcalde, al capdavant, i els regidors elegits per sufragi censatari entre els caps de família. El 1924, durant la Dictadura de Primo de Rivera, es decretà l'Estatut municipal que abolia els ajuntaments democràtics i establia un cos legal sobre l'organització i l'administració municipal. Deu anys després, durant la II República, el Parlament de Catalunya promulgà la Llei municipal de Catalunya, de 5 de gener de 1934, que atorgava al municipi un elevat grau d'autonomia. Durant la dictadura franquista el govern municipal passà a una subordinació total de l'Estat. Els ajuntaments eren una peça executiva més de la política de l'Estat, al capdavant dels quals se situava la figura de l'alcalde, que alhora era el cap local del partit únic, en qualitat d'agent administratiu de l'Estat al municipi i concentrant sota la seva persona tot el poder del govern municipal. A partir del 3 d'abril de 1979, data de les primeres eleccions municipals de la nova etapa democràtica, es constitueixen els actuals ajuntaments amb personalitat reconeguda per la Constitució i un complex sistema de competències i atribucions establertes per la Llei de bases de règim local de 1985 i per la Llei municipal de Catalunya de 1987.
El terme municipal comprèn els veïnats de l'Aigüeta i de les Masies de Dalt. Ell municipi compta amb un nombre total de 932 habitants empadronats (2009, Idescat).


Història arxivística
Ingressà a l´ACAE l´any 1991 iuntament amb el fons del Jutjat de Pau; posteriorment es va fer una segona transferència amb documentació semiadministrativa.

Abast i contingut
Els documents més rellevants i més antics són un cadastre que data de l´any 1779, un reglament de pastures en béns comunals de l´any 1723 i un plec de documents de la fortificació del poble pel perill d´un atac carlí els anys 1838-1839. La majoria de sèries documentals comencen a la segona meitat del segle XIX, com és el cas de les actes de l´Ajuntament de l´any 1850, els comptes municipals de l´any 1887 o els repartiments de contribució territorial rústica des del 1841. Sovint hi ha llacunes importants, fet originat per les nombroses inundacions de la Muga, que passa pel terme municipal.

Sistema d'organització
El fons està organitzat d'acord amb el quadre de classificació publicat a l'obra: Normes per a la classificació de la documentació municipal. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1989. 84 p.

Condicions d'accés
Lliure, però, la documentació que conté dades personals resta fora de consulta durant el termini de 50 anys d´ençà la creació del document, d´acord amb la legislació vigent.

Instruments de descripció
Inventari.

Bibliografia
Josep M. BERNILS MACH. "Cabanes". Girona. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 96, 2001. pàg. 96.

Autoria i data(es)
Arxiu Comarcal Alt Empordà (E. Serna), 1991, 2008.
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya