Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Arxiu: ACN
Nom del fons: Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià
Imatges associades: Si
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Administració General
Òrgans col·lectius de govern
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Noguera

FONS ACN200-57 / Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià

Tipus de fons: Administració Local


Codi de referència
ACN200-57

Títol
Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià

Data(es)
1959/2000

Nom del(s) productor(s)
Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià.

Història del(s) productor(s)
L'antic municipi de Santa Maria de Meià va ser independent fins l'any 1926 en què va ser agregat al de Vilanova de Meià, juntament amb el poble de Peralba. Actualment és una entitat local menor amb junta administrativa pròpia. El lloc fou de la jurisdicció de l'antic priorat de Santa Maria de Meià.
Respecte a l'organització municipal, les entitats municipals descentralitzades (EMD) són entitats territorials de segon ordre amb personalitat i capacitat jurídica en el seu propi terme. Responen a la voluntat de millorar el funcionament de l'aparell administratiu en aquells indrets que, per unes característiques determinades, requereixen més autonomia per fer més efectiva la seva gestió.
Els seus antecedents es troben l'any 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, quan es decretà l'Estatut municipal i en el qual es reconeixien àmpliament les entitats locals menors. Deu anys després, durant la II República, el Parlament de Catalunya promulgà la Llei municipal de Catalunya, de 5 de gener de 1934, plenament democràtica i en la qual es regulaven els "submunicipis".
Actualment les entitats municipals descentralitzades estan regulades per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.


Història arxivística
Aquest fons es conservava juntament amb la documentació municipal a les dependències de l'Ajuntament de Vilanova de Meià.

Dades sobre l'ingrés
Aquesta documentació va ingressar l'any 2008 barrejada amb la de l'Ajuntament de Vilanova de Meià. Quan es va organitzar el fons municipal l'any 2011, es va identificar, separar i formalitzar el seu ingrés.

Abast i contingut
Conté documentació administrativa relativa a les competències de l'EMD en la gestió de Santa Maria de Meià.

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat d'acord amb la classificació orgànica i funcional que estableixen les Normes per a la classificació de la documentació municipal, editades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'any 1989.

Condicions d'accés
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, estableix que, de manera general, les exclusions establertes legalment quan a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa.
Pel que fa a les sèries que contenen dades personals que poden afectar a la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general i si la legislació específica no disposa altra cosa, es podran consultar els documents amb el consentiment dels afectats, quan hagin passat vint-i-cinc anys d'ençà de la mort dels afectats o, si no se'n coneix la data de la mort, cinquanta anys de la producció del document (art. 36).


Autoria i data(es)
Maite Pedrol, febrer 2009.

Fonts
La pròpia unitat de descripció.
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya