Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Arxiu: ACN
Nom del fons: Ajuntament d'Algerri
Imatges associades: Si
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Administració General
Òrgans col·lectius de govern
Hisenda
Fiscalitat
Població
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Noguera

FONS ACN200-13 / Ajuntament d'Algerri

Tipus de fons: Administració Local


Codi de referència
ACN200-13

Títol
Ajuntament d'Algerri

Data(es)
1600-2000

Volum i suport
18 m., 4 fotografies positives i 2 CD amb còpies d'imatges antigues.

Nom del(s) productor(s)
Ajuntament d'Algerri.

Història del(s) productor(s)
Les primeres notícies del castell d'Algerri daten de l'any 1105, quan Pedro Ansúrez, tutor d'Ermengol VI d'Urgell, el va donar en franc alou als comtes de Barcelona, Ramon Berenguer III i Almodis.
Posteriorment, Ermengol VI, reservant-se la senyoria eminent de la fortalesa, donà el domini del castell a Ramon Berenguer d'Àger, de la casa vescomtal de Cabrera. Però a finals del segle XII la senyoria superior passà al casal dels Cervera.
El 1541 fou concedit el títol baronial d'Algerri a Joan de Comallonga, senyor dels castells d'Algerri i de Boix i secretari de Carles V. Ara bé, al poc temps la senyoria fou adquirida per Monestir de Poblet, on hi va romandre la senyoria i la jurisdicció d'Algerri fins la desamortització al segle XIX.
Respecte a l'organització municipal, amb el Decret de Nova Planta l'any 1716 hi van haver canvis amb la finalitat de centralitzar i homogeneïtzar l'administració local, implantant el model de municipi castellà gestionat per l'ajuntament de regidors.
Posteriorment, l'ajuntament constitucional sorgit de l'Estat lliberal a partir de la Constitució de Cadis l'any 1812, va suprimir l'ordre municipal de l'antic règim. L'Ajuntament depenia directament de la Diputació provincial i estava constituït per la figura de l'alcalde, al capdavant, i dels regidors elegits per sufragi censatari entre els caps de família.
El 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, es decretà l'Estatut municipal que abolia els ajuntaments democràtics i establia un cos legal sobre l'organització i l'administració municipal. Deu anys després, durant la II República, el Parlament de Catalunya promulgà la Llei municipal de Catalunya, de 5 de gener de 1934, que atorgava al municipi un elevat grau d'autonomia.
Durant la dictadura franquista el govern municipal passà a una subordinació total de l'Estat. Els ajuntaments eren una peça executiva més de la política de l'Estat, al capdavant dels quals se situava la figura de l'alcalde, que alhora era el cap local del partit únic, en qualitat d'agent administratiu de l'Estat al municipi i concentrant sota la seva persona tot el poder del govern municipal.
A partir del 3 d'abril de 1979, data de les primeres eleccions municipals de la nova etapa democràtica, es constitueixen els actuals ajuntaments amb personalitat reconeguda per la Constitució i un complex sistema de competències i atribucions establertes per la Llei de bases de règim local de 1985 i per la Llei municipal de Catalunya de 1987.


Història arxivística
Es desconeix.

Dades sobre l'ingrés
El 12 d'abril de 2007 l'Ajuntament d'Algerri signa amb la Generalitat de Catalunya un contracte de dipòsit per tal que el seu fons documental ingressi a l'Arxiu Comarcal de la Noguera.

Abast i contingut
Conté documentació generada pel municipi en l'exercici de les seves competències, en les matèries d'organització municipal, gestió econòmica, proveïments, beneficència i assistència social, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis militars, població, eleccions, instrucció pública, cultura, serveis agropecuaris. Hi destaca un llibre d'Estimes del segle XVII.

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat d'acord amb la classificació orgànica i funcional que estableixen les Normes per a la classificació de la documentació municipal, editades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l'any 1989.

Condicions d'accés
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, estableix que, de manera general, les exclusions establertes legalment quan a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa.
Pel que fa a les sèries que contenen dades personals que poden afectar a la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general i si la legislació específica no disposa altra cosa, es podran consultar els documents amb el consentiment dels afectats; quan hagin passat vint-i-cinc anys d'ençà de la mort dels afectats o, si no se'n coneix la data de la mort, cinquanta anys de la producció del document (art. 36).


Documentació relacionada
La documentació activa i part de la semiactiva es conserva a l'Ajuntament d'Algerri.
ACN. Fons notarial Districte de Balaguer: capbreu d'Algerri de 1727.


Autoria i data(es)
Maite Pedrol (febrer 2009).

Fonts
La pròpia unitat de descripció.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya