Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Tipus de fons: Associacions i Fundacions
Centre: ANC
Contingut: jaume font
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-563 / FONOTECA HISTÒRICA JAUME FONT

Tipus de fons: Associacions i Fundacions


Codi de referència
ANC1-563

Nivell de descripció
Fons

Títol
FONOTECA HISTÒRICA JAUME FONT

Data(es)
Dates de creació: 1923-1999
Dates d´'agregació: 1966-1999


Volum i suport
3.878 unitats d'instal·lació corresponents a 3.878 enregistraments sonors (3.441 cassets analògics i 437 cintes magnetofòniques).

20 m (50 unitats d'instal·lació) de documentació textual i hemeroteca.

(NOM(S) DEL(S) PRODUCTOR(S)): Fundació Jaume Font


Història del(s) productor(s)
Jaume Font i Marí-Martí va néixer l'any 1918. Fou deixeble d'Alexandre Galí i de Josep Maria Batista i Roca, dedicant-se durant anys a l'educació de joves i infants mitjançant per una banda, l'impuls per a la creació de noves escoles i per l'altre, com a dirigent del moviment escolta. La seva preocupació per la història de Catalunya el portà ja fa més de trenta anys, a començar a aplegar la paraula i la veu de personalitats rellevants per a la cultura i la vida política del país, per donar un servei als historiadors, estudiants i periodistes. Aquesta acció, suplint a institucions que en aquell moment no existien, va donar lloc a la Fonoteca Jaume Font, que situada al carrer Alegre de Dalt 83, ha estat referència durant anys per a molts investigadors.
L'any 1991 va ser guardonat amb el premi Jaume I d'Acció Cívica Catalana. L'any 1994 es constituí la "Fundació Jaume Font" com a fundació privada benèfica de tipus cultural inscrita amb el número 788 en el Registre del Departament de Justícia. a la qual aportà tota la documentació aplegada. L'edat del fundador i la convicció de que aquesta tasca per ell iniciada havia de ser continuada per una institució pública, va portar a signar un conveni de dipòsit de la documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya l'any 2000.


Història arxivística
El fons va romandre a la seu de la Fundació Jaume Font, al carrer Alegre de Dalt de Barcelona, 83, entl. 4ª, fins al seu ingrés a l'Arxiu Nacional de Catalunya el 4 d'octubre de 2000. La Fonoteca estava oberta al públic i oferia diversos serveis de consulta i reproducció d'enregistraments o de documents escrits o gràfics. La consulta es realitzava mitjançant una base de dades (Base 3) que permetia la cerca per persones, temes i activitats. Aquest material es va traspassar a l'Arxiu Nacional juntament amb la documentació i ha estat la base de la nova descripció.

Dades sobre l'ingrés
Comodat amb oferta de donació signat en presència de l'Honorable Conseller de Cultura senyor Jordi Vilajoana i Rovira, el 23 de novembre de 2000, entre els senyors Jaume Font com a president; el senyor Josep Maria Ainaud de Lasarte, com a vice-president; Jordi Font com a secretari; Albert Font com a tresorer i Joan Cervera comptador, tots com a membres del Patronat de la Fundació Jaume Font, i de l'altre banda el senyor Josep Maria Sans i Travé, com a director de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Abast i contingut
La fonoteca Jaume Font és fruit de l'acció d'un particular que, en un moment determinat, s'adona de la importància d'un suport i d'un tipus de documentació i com aquest pot servir per a deixar testimoni d'unes persones, pensaments i accions, transformant-se en una tipologia documental: els fons sonors, que poden ser aplegats, estudiats i difosos com la resta de documents. El fons s'estructura en gravacions generals i biografies. Les primeres són un intent de recuperar qualsevol testimoniatge oral i majoritàriament són còpies (programes de televisió, ràdio) o gravacions en directa de conferencies o jornades. Les segones, les biografies apleguen un recull de biografies narrades per Font i autobiografies amb les memòries dels personatges, narrades per ells mateixos.

HISTÒRIA DE CATALUNYA/ POLÍTICA/ SOCIETAT/ CULTURA/ PERSONALITATS/ ESCOLTISME/ LLENGUA


Sistema d'organització
Fons en procés de revisió i informatització en programari GANC-Imatges.

Condicions d'accés
Accés lliure.

Condicions de reproducció
Fons sotmès a la Llei de Propietat Intel·lectual. Els drets de reproducció i comunicació pública de les biografies pertanyen a la Generalitat adquirits per compra pel Banc d'Imatge i So (1994-1997). També pertanyen a la Generalitat per cessió exclusiva tots els drets d'explotació que li corresponguin a la Fundació Jaume Font, referits a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, segons conveni signat el 23 de novembre de 2000.

Instruments de descripció
Llistat alfabètic de biografies procedent del Banc d'Imatge i So.

Disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC: 4.732 registres informàtics).


Existència i localització dels originals
Es desconeix la localització i els arxius de procedència de bona part de les gravacions no originals.

Existència i localització de reproduccions
Hi ha constància però se'n desconeix la localització.

Bibliografia
Navarro Molleví, Imma, El fons de la Fonoteca Històrica Jaume Font a Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya núm. 6. pg. 9-11. Octubre de 2003.

Autoria i data(es)
I. Navarro Molleví, setembre de 2001. Actualitzat el març de 2007.

Fonts
La pròpia unitat de descripció i converses amb el senyor Jaume Font.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya