Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents no textuals
Centre: ACGAX
Guia del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Garrotxa

FONS ACGAX140-94 / Família Bassols

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars


Codi de referència
ACGAX140-94

Nivell de descripció
Fons

Títol
Família Bassols

Data(es)
1271-1940

Volum i suport
0,40 m.l. de documentació en paper
94 pergamins
543 fotografies (542 negatius estereoscòpics, vidre; 1 positiu, paper)


Nom del(s) productor(s)
Família Bassols

Història del(s) productor(s)
Sembla que el primer productor de la documentació va ser Bartomeu Morató (Olot, c. 1580-1642), doctor en drets, ciutadà honrat de Barcelona, fill del notari olotí Joan Morató i casat amb Maria Anna Marcillo. Aquest personatge va crear un important patrimoni familiar centrat en una finca urbana, a la placeta d'en Móres, que va reformar l'any 1607 i que va actuar com a casa pairal. Posteriorment, va iniciar una política continuada d'adquisicions de masos: el mas Gou (1608) i el mas Rieradamont (1613), a Olot; el mas Roure (1617) i el mas Quintana (1618), a Santa Pau, i el mas Quintana (1625), a Tortellà, entre d'altres.
El patrimoni acumulat va ser gestionat posteriorment pels hereus successius: Manuel Morató (Olot, 1607-post 1657), doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona; Bartomeu Morató i de Ferrer (fl. 1671-1709), cavaller, doctor en drets; Manuel Morató i de Cortada (fl. 1699-1738); Francesc Xavier Morató i Vilar (Olot, 1710-1758), advocat, i Francesc de Paula Morató i Giralt (Olot, 1748-c. 1788), batxiller en dret civil.
L'any 1780, Francesca Morató i Giralt, germana de l'anterior, es va casar amb Manuel Bassols Ferrussola (?-?), fill del negociant olotí Francesc Bassols, que l'any 1776 consta com a doctor en dret civil. El 14 de desembre de 1823, en els capítols matrimonials convinguts amb Gràcia de Rovira i Lacreu, d'Hostalric, l'advocat i hisendat Francesc Bassols i Morató (Olot, 1783-França, 1839), fill dels difunts Manuel Bassols i Ferrussola, advocat, i Francesca Morató, es reconeix hereu dels patrimonis Bassols i Morató. L'any 1867, Ignasi Bassols i de Rovira (1826-1890), veí de Girona, va enregistrar-se com a propietari de les finques olotines que havien pertangut a les famílies Morató (la casa Morató, el mas Rieradamont i el molí de Canet o de l'Ignasi) i Bassols (can Bassols de la plaça Major, amb accés pel carrer de les Carnisseries). Finalment, el 24 de juliol de 1889, Ignasi Bassols venia la casa Morató a Miquel Garganta i Collell, de Sant Feliu de Pallerols.
La filla d'Ignasi Bassols, Dolors Bassols Llimona (Girona, 1850-Olot, 1896), es va casar amb Joan Bassols Prim (Olot, 1850-Barcelona, 1928), advocat que va exercir a Barcelona. El matrimoni va tenir set fills. Les fotografies del fons pertanyen a aquesta família.


Història arxivística
Molt probablement, la documentació es conservava a la casa Morató (plaça Móra, núm. 1). Abans de la venda de la casa, segurament des de començaments del segle XIX, la documentació ja es guardava a can Bassols (carrer de les Carnisseries, 2), una casa vinculada a la família Bassols fins a l'any 1941. Posteriorment, devia passar al número 4 del carrer de Camil Mulleras, una altra propietat dels Bassols. L'any 1983, quan els Bassols es van vendre aquesta casa, Joaquim Monsalvatge Altimira, nét de Mercè Bassols Bassols, s'endugué la documentació al seu domicili, can Salvi, a la Vall de Bianya, on la conservà fins que en va fer donació a l'Ajuntament d'Olot l'any 2009.
Pel que fa a les fotografies, es devien guardar al domicili barceloní de Joan Bassols Prim (carrer de la Portaferrissa, 17). Quan va morir, l'any 1929, es conservaven en el pis que les seves filles Candelària, Eulàlia i Pilar Bassols Bassols tenien a Barcelona (carrer de Pau Claris, 146). Quan va morir l'última germana, Pilar, l'any 1983, els seus nebots Joaquim Montsalvatge Altimira i Xavier Monsalvatge Pérez de Olaguer van retirar les fotografies, que van guardar als seus domicilis respectius (can Salvi, a la Vall de Bianya, i passeig de Manuel Girona, 75, de Barcelona), fins que en van fer donació a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. L'any 2010, l'ACGAX va digitalitzar-ne el primer lliurament.


Dades sobre l'ingrés
La documentació va ingressar a l'Arxiu en dues fases:
1. Donació i cessió de drets d'explotació de Joaquim Montsalvatge Altimira (paper, pergamins i 286 fotografies). Conveni signat el 4 de maig de 2011.
2. Donació i cessió de drets d'explotació de Xavier Montsalvatge Pérez de Olaguer (257 fotografies). Conveni signat el 28 de novembre de 2013.


Abast i contingut
Els documents en pergamí (1271-1634) fan referència, majoritàriament, a masos de diverses parròquies de la comarca de la Garrotxa. Entre d'altres, s'hi identifiquen els masos Lloreda (Montagut), Cadavall (el Torn), Roure i Quintana (Santa Pau) i Quintana (Tortellà). Dos pergamins més són sengles títols de batxiller en dret civil per la Universitat de Cervera (1769) i de doctor en dret civil per la Universitat Sertoriana d'Osca (1776).
La documentació en paper es divideix en dos grans blocs cronològics. Per una banda, el gruix dels documents dels segles XVI-XVIII pertany a dues famílies olotines: Morató (que dóna nom al fons) i Giralt. Està format per un llibre de notes i comptes (s. XVI-XVII) i diversos lligalls de correspondència i rebuts de pensions de censals (s. XVII-XVIII). Per l'altra, un bloc de documents de la segona meitat del segle XIX fa referència a una altra família olotina, de cognom Bassols, que va emparentar amb els Morató a finals del segle XVIII. Es compon de correspondència i diverses escriptures que fan referència a una casa a la vila d'Olot, al carrer dels Valls Vells.
Les fotografies són de caràcter familiar i probablement van ser realitzades per Xavier Bassols Bassols (1884-1957). Mostren sobretot retrats de diferents membres de la família, sortides en grup i paisatges de la Garrotxa, Girona, Llançà i Barcelona.


Condicions d'accés
Documentació de lliure accés.
Les imatges digitalitzades es troben disponibles a imatgesgarrotxa.cat, on també podeu consultar-ne les condicions d'ús i reproducció.
La documentació fotogràfica del fons passarà a domini públic l'any 2027.


Instruments de descripció
Catàleg del primer lliurament, elaborat per Àgata Losantos, disponible al Cercador del Servei d'Imatges de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa (imatgesgarrotxa.cat).

Bibliografia
-CUÉLLAR i BASSOLS, Alexandre. El pintor Ivo Pascual: biografia íntima. Girona: Dalmau Carles, Pla, 1983.
-PUJOL i COLL, Josep. Perfils de Xavier Monsalvatje (1881-1921). Girona: Curbet Edicions, 2012. (Biblioteca Fundació Valvi; 22).


Autoria i data(es)
ACGAX, 2010-2015.

Fonts
La mateixa unitat de descripció i investigació pròpia.
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya