Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ACRE
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Ribera d'Ebre

FONS ACRE340-36 / Artur Bladé i Desumvila

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ACRE340-36

Nivell de descripció
Fons/.

Títol
Artur Bladé i Desumvila

Data(es)
1942-1995

Volum i suport
4,8 metres lineals, equivalents a 48 capses normalitzades, paper (fons), que contenen 4.137 unitats documentals el 27 d'agost de 2013. Cal fer constar que 12 capses del fons estan formades per publicacions a les quals estava subscrit l'autor/.

Història arxivística
No es conserven documents d'abans de 1939, doncs la fugida precipitada a l'exili i la situació excepcional de l'època no permeteren a l'autor conservar els testimonis escrits d'aquest període. El fons, per tant, s'inicia, durant l'època d'exili a Montpellier, tot i que el volum més gran de documentació, amb diferència, correspon al període entre 1961-1995, quan Bladé i Desumvila retorna a Catalunya i s'integra, tot i les vicissituds del període, en el ressorgiment cultural de l'època.
La documentació, prèviament al seu ingrés a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, havia estat ubicada al domicilis de la família a Tarragona, Barcelona i, finalment, a la seva vila natal, Benissanet, des d'on ingressa al centre/.


Dades sobre l'ingrés
El primer ingrés del fons d'Artur Bladé i Desumvila a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre es va produir el 9 de febrer de 2009. El dia en qüestió es va signar el contracte de cessió en comodat del fons a la Generalitat de Catalunya perquè sigui custodiat a l'Arxiu. En la signatura del contracte van participar-hi Josep Solé Arnal, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en virtut de la resolució del director general del Patrimoni Cultural de 22 de desembre de 2008 i per acord de la Junta del Consell Comarcal d'11 de desembre de 2008, i Artur Bladé Font, legítim hereu d'Artur Bladé i Desumvila. A dia d'avui s'han produït 9 ingressos de documentació, desenvolupats entre el 9 de febrer de 2009 i l'11 de febrer de 2013, als quals corresponen els codis 78, 86, 105, 107, 122, 124, 146, 151 i 188 al registre d'ingressos de l'Arxiu/.

Abast i contingut
El fons d'Artur Bladé i Desumvila està format per la documentació generada i rebuda per l'escriptor en l'exercici de les activitats que va desenvolupar en l'àmbit literari, personal i associatiu.
La sèrie més voluminosa del fons la constitueix la correspondència personal, rebuda de 264 emisaris, entre els quals destaquem -pel volum documental de les cartes i la rellevància dels personatges-, els epistolaris amb Francesc Pujols, Albert Manent, Rafel Tasis, Antoni Rovira i Virgili, Joan Gonfaus, Rafael Dalmau, Francesc Adell, Joan Baptista Xuriguera, Joaquim Ventalló, Víctor Ferrús, Josep Maria Poblet, Carmel Biarnés, Salvador Maset, Narcís Costa o Josep Iglésies, entre d'altres.
A més el fons conserva, gràcies a la iniciativa d'Artur Bladé Font, fill de l'autor, la correspondència creuada amb Joan Baptista Xuriguera, Rafel Tasis i Antoni Rovira i Virgili. En aquest cas la correspondència emesa per Bladé i Desumvila és una còpia cedida pels hereus de les persones citades. Cal tenir present que el volum de cartes emeses per Bladé i Desumvila localitzades al fons suposen un volum ínfim de la correspondència. Deduïm, en conseqüència, que Bladé i Desumvila no acostumava a conservar còpies de les cartes que responia, o bé que aquestes s'han perdut, tot i que no podem explicar-ne les raons concretes.
Al fons també hi trobem un important gruix d'articles de Bladé i Desumvila, alguns manuscrits i mecanoscrits, els quals són esborranys o esquemes d'articles que no vam poder documentar que fossin publicats. Al fons també s'hi conserven més de 550 articles publicats en una cinquantena de capçaleres, entre les quals destaquen Xaloc, Pont Blau, l'Avui o Serra d'Or.
Finalment, el fons conté d'altres tipologies documentals, menys destacables en quant al volum, com ara llibretes amb notes diverses, mecanoscrits i manuscrits d'obres de Bladé i Desumvila, entre els quals podem fer esment al de l'Exiliada, dossiers referents a personatges i qüestions d'interès per l'autor, així com un volum destacable de recursos d'informació sobre Bladé i Desumvila, constituïts per articles sobre l'escriptor de Benissanet que conservà i per articles que eren del seu interès/.


Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat de forma jeràrquica i en funció de les activitats desenvolupades pel productor dels documents. Les seccions resultants, les quals no inclouen els nivells inferiors de classificació són les següents:
1 Activitat personal i familiar
2 Activitat professional
3 Activitat creativa
4 Relacions externes
5 Recursos d'informació/.


Increments
Està previst que ingressi més documentació a l'Arxiu/.

Condicions de reproducció
La documentació es pot reproduir previ pagament de les taxes establertes pel Departament d'Economia i Finances. Queda exclosa, sinó s'obté la corresponent autorització del titular de la documentació, la reproducció de documents subjectes a propietat intel·lectual/.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el català, tot i trobar-nos amb alguns documents, purament testimonials, escrits en castellà i francès/.

Instruments de descripció
Els instruments de descripció vigents consisteixen en la descripció a nivell de fons seguint els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) i en el catàleg de les unitats documentals del fons, consultable a http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/.

Fonts
Pel camp d'història del productor s'ha utilitzat el CD editat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Ribera d'Ebre sobre Artur Bladé i Desumvila i la següent bibliografia:
AA.VV. (2005). La lliçó de l'Ebre. Conèixer Artur Bladé i Desumvila. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
- (2007). Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l'Ebre català, cronista de l'exili. Tarragona: Arola.
Garcia , Xavier (1996). El meu Artur Bladé. Tarragona: El Mèdol.
- (2009). Artur Bladé en la política i literatures catalanes del segle XX. Valls: Cossetània/.


Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007/.
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya