Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ACRE
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Ribera d'Ebre

FONS ACRE340-73 / Lluís Brull i Cedó

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ACRE340-73

Nivell de descripció
Fons

Títol
Lluís Brull i Cedó

Data(es)
1908-1954

Volum i suport
1,2 metres lineals (equivalents a 12 capses normalitzades), format per 1.646 unitats documentals en suport paper (fons), 20 postals, 20 negatius en suport plàstic i 195 negatius sobre vidre, el dia 21 d'octubre de 2014

Nom del(s) productor(s)
Lluís Brull i Cedó

Història del(s) productor(s)
Lluís Brull i Cedó nasqué a Tivissa el dia 10 de desembre de 1892 i hi morí del 23 d'agost de 1954. Va passar part de la seva joventut, primerament a Tortosa, i després a Barcelona, on ajudava el seu germà en la gestió d'una empresa familiar. El negoci fou traslladat més endavant a Tivissa, circumstància que el feu retornar a la població que l'havia vist néixer.
Fou descobridor de diverses pintures rupestres, com ara les de la cova de l'Escoda de Vandellòs, i el primer en difondre entre la comunitat científica les pintures rupestres de Cabra Freixet, del Perelló, tot i que eren conegudes anteriorment a nivell popular.
Lluís Brull va ser el primer en excavar, sota les directius de l'eminent arqueòleg Josep Serra Ràfols, i en col·laboració amb el doctor Pere Bosch Gimpera, al jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, en les campanyes de 1930 i 1938. Un cop conclosa la Guerra Civil és nomenat director de les excavacions de les campanyes dutes a terme els anys 1942 i 1943, en aquest cas sota la direcció científica del Comissari Provincial d'Excavacions del moment, Salvador Vilaseca.
Va ser l'impulsor de nombroses iniciatives ciutadanes per promoure la millora urbana i cultural de la vila de la Ribera d'Ebre, com per exemple les iniciatives Pro-Baranova de l'any 1927 i 1952, que van reformar, ampliar i dotar de mobiliari la plaça més destacable de la vila de Tivissa, la campanya perquè la població disposés d'unes escoles de primer grau (1928-1929), que finalment no va materialitzar-se tal i com l'havia imaginat Lluís Brull, o la campanya en favor de la biblioteca pública, iniciada l'any 1929, i que va permetre obrir-la finalment l'any 1932.
Lluís Brull també va ser un destacat activista cultural. De les seves mans van sorgir nombroses iniciatives per promoure el coneixement històric de la vila de la Ribera d'Ebre, com ara la recopilació i publicació de l'obra Fulls d'Història de Tivissa, de l'historiador Màrius Bru o la creació del periòdic quinzenal Tivissa, del qual fou redactor en cap, que constitueix un testimoni excepcional sobre el batec de la vila entre 1928 i 1931. Des de les pàgines de la publicació s'aborden alguns dels esdeveniments i conflictes polítics més transcendents del període, com ara l'arribada de la segona república o el conflicte autonomista entre Tivissa i la Serra d'Almos. Era mestre de formació, tot i que només va exercir durant un breu període de temps a Sabadell, i va desenvolupar una destacable activitat periodística a la premsa del territori, en capçaleres com ara El Llamp, Priorat i, especialment Tivissa. Els seus editorials a la revista en qüestió són autèntiques radiografies dels anhels, conflictes i preocupacions de la vila


Història arxivística
La documentació, prèviament al seu ingrés a l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE), estava ubicada al domicili del Sr. Adolf Brull i Monner, a Tivissa. La documentació provenia de la casa coneguda com cal Vicari, domicili de Lluís Brull i Cedó, al carrer Abadia

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ACRE en dues transferències. La primera de les quals, amb número 217 al registre d'ingressos de l'ACRE, efectuada el 4 d'octubre de 2013, corresponent als documents textuals que conformen el fons; i la segona, amb número d'ingrés 230 al registre d'ingressos de l'ACRE, efectuada el 7 d'abril de 2014, corresponent a les fotografies en diversos formats que complementen el fons, que resten pendents d'inventariar a dia d'avui

Abast i contingut
El fons el conforma la documentació generada i rebuda per Lluís Brull i Cedó, principalment la correspondència que va rebre i enviar al llarg de la seva vida amb personalitats de l'àmbit científic, docent, polític i cultural català i espanyol del moment, entre els quals, per citar-ne alguns, podríem destacar a Salvador Vilaseca, Josep Serra Ràfols, Júlio Martínez Santa-Olalla, Martín Almagro, Pere Bosch Gimpera, Josep Virgili Sanromà, Rafel Domènech, Ramon Jardí, Andreu Nin, Joan Comorera, Adolf Schulten, Marcel·lí Domingo o Eduardo Serrano Suñer. També destaca la correspondència amb tivissans i personatges de les Terres de l'Ebre destacats en l'àmbit cultural, institucional, o polític, com ara Lluís Escoda, Abdó Barceló, Manel Bardí, Teodor Ahicar, Rossend Loran, Eduard Corbella i Alerany, Antoni Cabré, Joan Marqués i Marqués, Francesc Ripoll, Joan Corbella, Màrius Bru, Josep Callau, Federic de Magrinyà, Manel Vinyes o Enric Bayerri, entre d'altres. Cal apuntar que els receptors i emissaris són molts d'altres i per aprofundir-hi cal consultar el quadre de classificació elaborat per organitzar el fons.
Una altra documentació destacable pel seu volum en el conjunt del fons és la referent a les diverses iniciatives ciutadanes impulsades per Lluís Brull o en què va participar. Cal apuntar que és a la correspondència, descrita a nivell d'unitat documental, on podem trobar molta informació d'aquestes iniciatives. Tanmateix, també existeixen certes unitats documentals compostes que fan referència a les iniciatives en qüestió, entre les quals podem destacar les referents a les excavacions arqueològiques al jaciment del Castellet de Banyoles, les iniciatives Pro-Baranova, la campanya de suport al Sindicat Agrícola de Tivissa, la campanya per crear una Biblioteca Popular, la iniciativa perquè Tivissa disposi d'unes Escoles Graduades, la campanya perquè el poble de la Serra d'Almos assoleixi la categoria d'Entitat Local Menor, la iniciativa per publicar el manuscrit de l'historiador Màrius Bru Fulls d'Història de la Vila de Tivissa i del seu territori antic, la introducció dels Homenatges a la Vellesa, la publicació de la revista Tivissa o la creació de diverses entitats culturals per promoure la instrucció entre les classes populars tivissanes, entre d'altres.
Finalment, tot i que representa una part ínfima en el conjunt del fons, podem trobar documentació d'algun dels membres de la família amb qui més relació va tenir Lluís Brull, especialment els seu germans Adolf Brull i Cedó i Montserrat Brull i Cedó, a més de diverses notes històriques esparses


Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat de forma jeràrquica en funció de les activitats desenvolupades pel productor dels documents. El quadre que hem utilitzat per l'organització del fons de Lluís Brull i Cedó és el següent:
1. ACTIVITAT PERSONAL I FAMILIAR
1.1. Activitat acadèmica
1.2 Diaris i documentació amb notes diverses
1.3 Carnets, autoritzacions i salconduïts
2. ACTIVITAT PROFESSIONAL
2.1. Mecanoscrits i manuscrits d'articles i conferències

2.2. Publicacions amb articles de l'autor

2.3. Conferències

2.4. Activitat docent
3. ACTIVITAT CREATIVA
3.1.Manuscrits i mecanoscrits
4. RELACIONS EXTERNES

4.1. Correspondència rebuda (Desplegueu el quadre de classificació del nivell superior esquerra per conèixer tots els corresponsals)

4.2. Correspondència emesa (Desplegueu el quadre de classificació del nivell superior esquerra per conèixer tots els emisaris)
5. INICIATIVES CIUTADANES

5.1. Excavacions al Castellet de Banyoles

5.2. Iniciativa ciutadana Pro-Baranova

5.3. Sindicat Agrícola

5.4. Biblioteca Popular

5.5. Escoles graduades

5.6. Entitat Local Menor de la Serra d'Almos

5.7. Fulls d'Història de la vila de Tivissa

5.8. Homenatge a la vellesa

5.9. Revista Tivissa
5.10. Associació d'Amics de la Cultura Popular de la vila de Tivissa
5.11. Carretera de Tivissa a l'Ametlla de Mar (Carretera de la Muntanya)
5.12. Associació per la Cultura de Tivissa

5.13. Grup d'aficionats al teatre de Tivissa

5.14. Exposició "Tivissa Retrospectiva"

5.15. Projecte de construcció d'una piscina a Tivissa
6. RECURSOS D'INFORMACIÓ
6.1. Adolf Brull i Cedó
6.2. Recull Folklore
6.3. Articles de premsa i impresos menors
6.4. Notes històriques/transcripcions


Increments
No se'n preveuen, tot i que no descartem que se'n produeixin

Condicions d'accés
Documentació de lliure accés

Condicions de reproducció
Per conèixer les condicions de reproducció del fons consulteu les taxes generals establertes pel Departament d'Economia i Finances

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el català i, en menys mesura, el castellà

Instruments de descripció
Els instrument de descripció existents consisteix en la descripció a nivell de fons, seguint els preceptes de la NODAC i en l'inventari/catàleg definitiu mitjançant el GIAC

Autoria i data(es)
Descripció elaborada per Silvia Mas el 22 d'octubre de 2014 i revisada per Gerard Mercadé el 23 d'octubre de 2014 i el 4 de desembre de 2014

Fonts
Per la descripció s'han seguit els dictàmens de la NODAC, així com la documentació del propi fons

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya