Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Centre: ANC
Guia del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-1249 / ABACUS COOPERATIVA

Tipus de fons: Associacions i Fundacions


Codi de referència
ANC1-1249

Nivell de descripció
Fons / Per tasques de manteniment i conservació, temporalment cal adreçar-se al Servei d'Informació i Referència (ancsala@gencat.cat).

Títol
ABACUS COOPERATIVA

Data(es)
Dates de creació: 1934 - 2016 (predomina 1968- 2016)

Volum i suport
3,4 m (34 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper
102 CD, 11 vídeos, 160 positius en blanc i negre, 1723 positius en color, 5 proves fotogràfiques, 1 diapositiva, 63 negatius en blanc i negre, 59 negatius en color i 7 postals.


Nom del(s) productor(s)
ABACUS, S. Coop. CL

Història del(s) productor(s)
Abacus Cooperativa va néixer l'any 1968 per iniciativa d'un grup de mestres, pares i mares de Barcelona, conjuntament amb l'Escola de Mestres Rosa Sensat, que varen decidir endegar un projecte cooperatiu per donar servei de qualitat en l'àmbit de l'educació i la cultura. Enllaçava amb la històrica tradició del cooperativisme a Barcelona, amb nous valors i activitats basades en el consum responsable, en la inversió socialment positiva, i en el compromís amb el medi ambient. Des dels seus orígens, Abacus Cooperativa ha apostat per promoure la cultura i la llengua catalanes per tot el territori i per prioritzar valors ètics, solidaris i de compromís social.
Inicialment, era una entitat integrada pels consumidors i que, des del 1986, incorpora també els treballadors com a socis. Actualment compta amb aproximadament 600 socis i sòcies de treball i quasi un milió de socis i sòcies de consum i 46 establiments, repartits entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, nous dels quals estan ubicats en campus universitaris.
Abacus Cooperativa ha contribuït a la dinamització educativa i cultural del territori. Per això, ha esdevingut un referent en aquests àmbits, a partir de valors com l'equitat, la sostenibilitat i el consum responsable. És membre fundador del Grup Clade, el primer grup empresarial cooperatiu català.
El 2018 va rebut la Creu de Sant Jordi per la seva aportació al cooperativisme de consum des de fa cinquanta anys i l'Ajuntament de Barcelona li ha atorgat la Medalla d'0r al Mèrit Cívic en reconeixement a la seva trajectòria de compromís amb l'educació, la cultura i el cooperativisme que l'han convertit en un referent.


Història arxivística
El fons ha estat conservat pel productor fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC el 9 de març de 2018 en concepte de donació.

Sistema d'organització
La documentació està organitzada, per funcions, en nou grups de sèries, seguint la proposta del Quadre de Classificació d'Associacions i Fundacions de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Els grups de sèries i les sèries que conté són les següents:
- Administració General i Organització
Constitució
Precedents
Estatuts i reglaments
Organització
Circulars i instruccions
Memòries i informes
Òrgans de goivern
Juntes de govern
Assemblees generals
Consells, comitès i comissions
- Legislació i Assumptes Jurídics
Legislació
Processos judicials
Actuacions jurídiques
Contractes
Convenis
Informes jurídics
- Gestió dels Recursos Humans
- Gestió Econòmica
Gestió de la despesa
Relacions bancàries
Estats econòmics
Fiscalitat
- Gestió dels béns immobles
- Recursos d'informació. Monografies i publicacions periòdiques
- Comunicacions i projecció pública
Relacions internes i externes
Activitats de promoció
Relacions amb els mitjans de comunicació
Reconeixement a l'organisme
Homenatges
Obsequis i dedicatòries
- Serveis oferts als membres de l'organisme
Gestió dels socis
Congressos, conferències, col·loquis i altres activitats organitzades per l'organisme
Congressos, conferències, col·loquis i altres activitats no organitzades per l'organisme
- Activitats pròpies de l'organisme
Campanyes de l'entitat
Activitats educatives
Premis i convocatòries
Catàlegs
Projectes


Condicions d'accés
Accés lliure, excepte en aquelles unitats que conte dades protegides per la legislació vigent. En aquests casos cal adreçar-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC

Llengües i escriptures dels documents
La llengua utilitzada és fonamentalment el català i esporàdicament el castellà.

Instruments de descripció
Inventari: TÉLLEZ RODERO, Núria. El fons d'Abacus Cooperativa. Sant Cugat del Vallès, 2018. Disponible en suport paper i suport electrònic (Aplicatiu GANC: 611 registres informàtics). Consultable en línia.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.
Per informar l'element:
Història del productor s'ha utilitzat:
- https://abacus.coop/ca

v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya