Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Contingut: francesca bonnemaison
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-152 / NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS - FRANCESCA BONNEMAISON

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-152

Nivell de descripció
Fons / Per tasques de manteniment i conservació, temporalment cal adreçar-se al Servei d'Informació i Referència (ancsala@gencat.cat).

Títol
NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS - FRANCESCA BONNEMAISON

Data(es)
Dates de creació: 1880 - 1991

Volum i suport
12,2 m (63 unitats d'instal·lació) + biblioteca

Nom del(s) productor(s)
Narcís Verdaguer i Callís
Francesca Bonnemaison i Farriols


Història del(s) productor(s)
Narcís Verdaguer i Callís, advocat i polític, va néixer a Vic (Osona) l'any 1863 i va morir a Barcelona l'any 1918. Estudià al seminari de Vic, però el 1883 va deixar la carrera eclesiàstica i es va traslladar a Barcelona per estudiar la carrera de Dret. Va ésser un dels fundadors del Centre Escolar Catalanista, va participar en la formació de la Unió Catalanista, va ésser fundador i director de La Veu de Catalunya (1891-1898), secretari del Foment del Treball Nacional i president del Centre Nacional Català. En formar-se la Lliga Regionalista, fou nomenat vice-president. També fou regidor de l'Ajuntament de Barcelona (1909-1910), diputat provincial (1911-1913) i diputat a Corts per Vic (1914-1916), a més de president de la Societat Econòmica d'Amics del País i de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. La seva influència sobre Enric Prat de la Riba i sobre Francesc Cambó, el qual fou passant del seu despatx d'advocat, va ésser fonamental per a la configuració d'un catalanisme conservador i catòlic.
Francesca Bonnemaison i Farriols, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, va néixer a Barcelona l'any 1872 i va morir a la mateixa ciutat l'any 1949. Va ésser bibliotecària de l'Obra de Buenas Lecturas, d'on va sorgir posteriorment l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundat per ella l'any 1909 amb l'objectiu del qual va ésser l'educació i la promoció de la dona des del catalanisme i el catolicisme social. Casada amb Narcís Verdaguer i Callís des de 1893, aquest fet la portà a conèixer Francesc Cambó amb el que mantingué una profunda amistat i relació epistolar al llarg de tota la vida. Amb la proclamació de la República s'implicà en la vida política participant el les campanyes a favor del vot femení(1931), fent-se càrrec de l'organització femenina de la Lliga Regionalista (1932) i sent una de les primeres dones que es presentà com a candidata en unes eleccions, les municipals de 1934, malgrat no sortir elegida. Entre 1935-1936 tirà endavant la revista "Claror", portantveu del reformisme feminista propugnat per l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. A l'esclat de la guerra civil es refugià a Suïssa, on va restar durant tot el conflicte, i no retornà a Barcelona fins el 1941. Des d'aquesta fins la seva mort es desvinculà de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, que fou cedit a la Diputació de Barcelona en absència seva, i centrà les seves activitats en la participació en esdeveniments culturals i religiosos de caràcter catalanista i aliens al nou règim franquista.


Història arxivística
El fons Narcís Verdaguer Callís - Francesca Bonnemaison es conservà al domicili particular dels productors fins l'esclat de la guerra civil en que fou salvat del saqueig per diversos membres de la família i finalment rescatat per Ramon Rucabado i Comerma, marit de Clara Verdaguer, neboda del productor. Les germanes Roser, Montserrat i Mariàngela Rucabado i Verdaguer, hereves i propietàries del llegat dels seus pares Ramon Rucabado i Clara Verdaguer, van conservar la documentació fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC en aplicació del conveni de dipòsit signat a Barcelona el 24 de maig de 1991 entre les germanes Roser, Montserrat i Mariàngela Rucabado i Verdaguer i la Generalitat de Catalunya. La documentació va ingressar a l'ANC l'1 de juny de 1991, el 2 de febrer de 1993, el 23 de juliol i el 30 de setembre de 1996, i el 27 de novembre de 1997. El 20 de maig de 1999 Manuel Rucabado i Verdaguer, germà de les dipositàries, va lliurar tres volums enquadernats de la "Veu de Catalunya" que s'han integrat al fons.
El 10 de desembre de 2007 les germanes Rucabado i Verdaguer van vendre el fons a la Generalitat de Catalunya.


Abast i contingut
Dins el material de Narcís Verdaguer i Callís s'inclou documentació personal i familiar; obra creativa (destaca especialment la documentació relacionada amb la traducció al català de l'obra de Dante, La Divina Comèdia); correspondència amb nombroses personalitats de l'àmbit polític i cultural del moment; documentació de projecció social i política relacionada amb el Centre Escolar Catalanista, la Lliga de Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, el Foment del Treball Nacional i altres entitats, que inclou manifestos, discursos, projectes, correspondència, etc.
Dins la el material de Francesca Bonnemaison s'inclou documentació acadèmica i i altra documentació personal; obra creativa (poemes); biblioteca i hemeroteca que aplega un conjunt de monografies i publicacions periòdiques de temàtica cultural general; escrits sobre la productora. Però en aquest apartat destaca especialment la documentació generada i rebuda per l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona que inclou estatuts, memòries, actes de juntes i consells, programes i publicacions diverses.
POLÍTICA / POLÍTICS / CATALANISME / DRET / RESTAURACIÓ / CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ / ASSOCIACIONS CULTURALS / MOVIMENT FEMINISTA


Sistema d'organització
La documentació està organitzat en tres subfons, que corresponen a la documentació produïda i aplegada per cada productor més un tercer subfons de documentació comuna. Cada subfons s'organitza en les següents sèries
- Documentació personal i familiar
- Obra creativa
- Correspondència
- Documentació de projecció social i política
- Biblioteca i hemeroteca
- Escrits sobre el productor
- Col·leccions factícies


Condicions d'accés
Accés lliure

Condicions de reproducció
L'obra creativa i la correspondència estan sotmeses a la Llei de la Propietat Intel·lectual

Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà.

Instruments de descripció
Inventari. CRUELLAS I SERRA, Rosa Maria. El fons Narcís Verdaguer i Callís i Francesca Bonnemaison de l'Arxiu Nacional de Catalunya (1880-1990). Barcelona: Arxiu Nacional de Catalunya, 1994. Inclou índexs alfabètics de la correspondència. Disponible en paper.

Documentació relacionada
Ramon Rucabado i Comerma (CAT ANC 1 - 0143)
Manuel Duran i Bas - Lluís Duran i Ventosa (CAT ANC 1 - 0090)
Lluís Nicloau d'Olwer (CAT AAM)


Bibliografia
SALARICH I TORRENTS, Miquel S. "Narcís Verdaguer i Callís 1863 - 1918" a AUSA. Vic, 1963, núm. 45, p. 421-433.
COLL I AMARGÓS, Joaquim. Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918) i el catalanisme possibilista. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba núm. 205), 1998. 553 p.
LLATES, Rossend (amb la col·laboració de M. Cinta Balagué i Domènech). Francesca Bonnemaison de Verdaguer i la seva obra. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972. 173 p.
MARÍN I SILVESTRE, Dolors. Francesca Bonnemaison: educadora de ciutadanes. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2004. 274 p.
CRUELLAS I SERRA, Rosa Maria. "El fons Narcís Verdaguer i Callís i Francesca Bonnemaison". Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 19 (Sant Cugat del Vallès, març 2008), p. 19-25.
(disponible en línia Consulta: 19 de desembre de 2008).


Autoria i data(es)
Rosa M. Cruellas i Serra, novembre de 2001. Actualitzat per Amèlia Castan Ranch, juliol de 2007, i Llorenç Codern i Bové, juliol de 2008

Fonts
La mateixa unitat de descripció

Regles o convencions
NODAC
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya