Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Tipus de fons: Associacions i Fundacions
Contingut: unión cooperatista barcelones
La Cultura ets tu

Arxiu de complement de l'ANC

FONS ANC2-103 / UNIÓN COOPERATISTA BARCELONESA

Tipus de fons: Associacions i Fundacions


Codi de referència
ANC2-103

Títol
UNIÓN COOPERATISTA BARCELONESA

Data(es)
Dates de creació: 1844 - 1979 (predomina 1924 - 1963)

Volum i suport
3 DVD'S que conten 13872 imatges de 203 unitats documentals, en suport paper.

Història del(s) productor(s)
El novembre de 1926 les entitats cooperatives la Sociedad Cooperativa Obrera de Consumo La Dignidad i la Sociedad Cooperativa El Reloj es fusionaren i constituïren la Unión Cooperatista Barcelonesa. Aquesta, com altres entitats coetànies, reservaven una part dels beneficis procedents del comerç per la realització d'activitats de caire cultural, com la celebració de certàmens literaris que alhora era un mitjà de promoció del moviment cooperativista. L'any 1927, la cooperativa La Unión Cooperatista Barcelonesa estava considerada com una de les quatre cooperatives de consum més importants de Catalunya, juntament amb La Equitativa de Palamós, La Flor de Mayo i Siglo XX. Aleshores la Unión comptava amb 779 socis, elaborava 14.000 quilos de pa setmanals i tenia 2 edificis en propietat. El 30 de setembre de 1931 va inaugurar la nova seu al carrer Urgell, amb l'assistència del conseller de Treball de la Generalitat el senyor Serra i Moret. En la dècada dels anys 30, es va celebrar en la seva seu el Congrés de Cooperatives de Catalunya, on sorgir la constitució de la Federació Local de Barcelona. La Unión Cooperatista Barcelonesa estava representada per delegat al Consell Directiu. Als anys 50,l'entitat va passar per una situació molt crítica fruit d'una administració deficient, com a conseqüència es varen tancar totes les sucursals, el local del carrer Urgell va ser compartimentat: les dependències del forn de pa es varen vendre al Gremi de Forners i la part del local del carrer Villaroel es va llogar a una entitat bancària, es va conservar la sala de ball i el teatre. Però el manteniment d'una plantilla excessiva, uns 60 empleats i el pagament als 400 socis jubilats que cobraven una pensió sense tenir un fons de reserva adient per fer-ho va ser el motiu de l'ensorrament d'aquesta entitat que en el moment de la seva constitució fou un model entre les cooperatives de Barcelona.

Història arxivística
El fons documental de la Unión Cooperatista Barcelonesa ha estat conservat en les dependències del productor fins el seu ingrés a la Fundació Roca i Galès.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC el 14 de setembre de 2010 en concepte d'acord de reprografia.

Abast i contingut
El fons documental aplega la documentació procedent de les entitats cooperatives la Sociedad Cooperativa Obrera de Consumo La Dignidad i la Sociedad Cooperativa El Reloj. Naturalment, també de l'entitat resultant de la fusió ambdues, la Unió Cooperatista Barcelonesa, de la que inclou la documentació generada per l'activitat administrativa pròpia de l'entitat com: estatuts i reglaments, delegacions de poder i de signatura, llibres d'actes de les juntes de govern, de les assemblees generals, de les comissions, processos judicials, contractes i convenis, entre altres; també documentació referent a la gestió dels recursos humans i econòmics; la gestió del patrimoni: fonamentalment dels béns immobles; la gestió dels recursos d'informació i sobre tot cal destacar la generada per les activitat pròpies de l'organisme com estalvi i crèdit, consum, obra social i lleure i cultura.
COOPERATIVES / CONSUM / DISTRIBUCIÓ COMERCIAL / ECONOMATS / COOPERATIVISME


Sistema d'organització
La documentació està organitzada, per funcions, en nou grups de sèries, seguint la proposta del Quadre de Classificació d'Associacions i Fundacions de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Els grups de sèries i les sèries que conté són les següents:

- Administració General i Organització
- Legislació i Assumptes Jurídics
- Gestió dels Recursos Humans
- Gestió Econòmica
- Gestió del Patrimoni
- Gestió dels Recursos d'Informació
- Comunicacions i projecció pública
- Gestió dels serveis al soci
- Activitats pròpies de l'organisme


Condicions d'accés
Lliure. Excepte aquella documentació, que segons la legislació vigent resta exclosa de la consulta durant el termini de 50 anys d'ençà la creació del document atès que conte dades personals que poden afectar la seguretat, l'honor, la intimitat o la imatge de les persones.

Llengües i escriptures dels documents
La llengua utilitzada és fonamentalment el castellà i esporàdicament el català.

Instruments de descripció
Inventari: CODINA i ROIG, Marta. El fons de la Unión Cooperatista Barcelonesa. Sant Cugat del Vallès, 2010. Inclou índex toponomàstic. Disponible en suport paper i suport electrònic (Aplicatiu GANC: 203 registres informàtics). Consultable en línia.

Existència i localització dels originals
Els originals es conserven a l'arxiu de la Fundació Roca i Galès. CAT XXX BARCELONA FUNDACIÓ ROCA I GALÈS Unión Cooperatista Barcelonesa - 3.

Bibliografia
- PÉREZ BARÓ, Albert. Història de les cooperatives a Catalunya. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.

Notes
Instruments de descripció: L'elaboració de l'inventari i la digitalització de la documentació per a la seva difusió a la xarxa ha estat finançada per l'Institut per la Promoció i la Formació Cooperatives del Departament de Treball.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.
Per informar l'element:
Història del productor s'ha utilitzat:
- PÉREZ BARÓ, Albert. Història de les cooperatives a Catalunya. Barcelona: Editorial Crítica, 1989.

v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya