Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: RAMON RUCABADO I COMERMA
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-143 / RAMON RUCABADO I COMERMA

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-143

Nivell de descripció
Fons

Títol
RAMON RUCABADO I COMERMA

Data(es)
Dates de creació: [1890 - 1986]

Volum i suport
53,5 m (157 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper + biblioteca i hemeroteca.
6 unitats d'instal·lació que contenen 1 àlbum (46 positius b/n), 454 goigs, 269 auques, 11 diplomes, 27 plànols i 1 fotogravat.


Nom del(s) productor(s)
Ramon Rucabado i Comerma

Història del(s) productor(s)
Ramon Rucabado i Comerma, escriptor, va néixer a Barcelona l'any 1884 i va morir l'any 1966. De formació autodidacta, va treballar a La España Industrial, on va arribar a ésser apoderat. Ramon Rucabado va ésser el primer secretari de la Societat d'Estudis Econòmics de Barcelona i l'any 1908 inaugurà, com a conferenciant, la càtedra lliure d'Economia Política. També va ésser vice-president de la Secció Permanent d'Educació del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), de Sabadell. Polemista brillant, va defensar els principis socials i morals del cristianisme de l'època, emparant els valors morals entesos dins les convencions tradicionals. Va ésser director del setmanari Catalunya Social (1921-1936) i va col·laborar a La Veu de Catalunya, La Cataluña, La Paraula Cristiana, La Revista, etc. Va publicar més de vint llibres i opuscles. L'any 1942 inicià la col·laboració regular al Diario de Barcelona, que perdurà fins a la seva mort.

Història arxivística
La documentació del fons ha estat conservada pels hereus legals de Ramon Rucabado i Comerma fins al seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons ingressà a l'ANC en virtut del contracte de dipòsit signat a Barcelona el 14 d'abril de 1991 entre les germanes Roser i Mariàngela Rucabado i Verdaguer, hereves legals de Ramon Rucabado i Comerma, en nom propi i expressant la voluntat dels altres germans, i Casimir Martí i Martí, director de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Posteriorment, el 19 d'octubre de 1998 es signà a Sant Cugat del Vallès un nou contracte de comodat que regularitzava l'anterior conveni i afegia diferents pactes. El primer ingrés es produí l'1 de juny de 1991. Posteriorment els germans Rucabado han dipositat diversa documentació complementària. El fons ha ingressat en 5 trameses, 26 de març de 1996, 30 de setembre de 1996, 27 de novembre de 1997, 20 de maig de 1999 i 17 de novembre de 2006.

Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i rebuda per Ramon Rucabado; destaca especialment, la documentació produïda en funció de la seva activitat periodística i literària vinculada al catolicisme social. En aquest sentit, el fons reuneix una col·lecció important de publicacions periòdiques on va col·laborar, com ara La Revista, Catalunya Social, La Cataluña, Diario de Barcelona, Templo i altres, que contenen articles seus publicats. També reuneix un volum important de llibres, opuscles, conferències, pròlegs a obres d'altres autors i una sèrie de dossiers temàtics amb informació molt diversa i que formaven part del material de treball de l'escriptor. Destaca, a més, la correspondència, que aplega cartes rebudes de nombroses personalitats del món polític, literari i artístic del moment. Finalment, el fons inclou documentació personal i familiar i una interessant col·lecció de monografies i publicacions periòdiques sobre religió, història i literatura.
LITERATURA/ ESCRIPTORS/ RELIGIÓ/ CRISTIANISME/ CATOLICISME SOCIAL/ PERIODISME/ PREMSA


Sistema d'organització
S'han identificat les següents sèries:
- Obra publicada
- Obra inèdita
- Correspondència
- Diversos
- Material de camp i arxiu RR
- Biblioteca i hemeroteca
- Documentació gràfica.
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés restringit. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
L'obra inèdita i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de la Propietat Intel·lectual.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà i el català.

Instruments de descripció
Relació sumària dels diferents ingressos.

Autoria i data(es)
Rosa M. Cruellas i Serra, novembre de 2001. Actualitzat per Amèlia Castan Ranch, gener de 2007 i Pilar Frago Pérez, juny de 2008.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya