Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: JORDI SUÑÉ I MARTÍ
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-968 / JORDI SUÑÉ I MARTÍ

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-968

Nivell de descripció
Fons

Títol
JORDI SUÑÉ I MARTÍ

Data(es)
Dates de creació: 1947 - 2007

Volum i suport
0,2 m (2 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper.
2 unitats d'instal·lació que contenen 1.747 imatges (1.117 positius b/n, 146 positius color, 276 negatius b/n, 202 tires de contactes b/n i 6 tires de contactes color), 24 targetes postals i 2 auques.


Nom del(s) productor(s)
Jordi Suñé i Martí

Història del(s) productor(s)
Jordi Suñé i Martí va néixer a Barcelona el 1922. Dedicat professionalment a regentar un negoci de joieria, ha estat un figura destacada dins el món de l'escoltisme laic. Acabada la Guerra Civil espanyola, l'activitat escolta fou represa lentament sota el paraigües dels centres excursionistes. En aquest context, el 1946 Jordi Suñé fundà i presidí, en companyia d'Emili Juvé, Emili Julibert, Agustí Tonieti, Assumpció Plana, Miquel Plana, Joan Serrat i Josep Maria Nuix, entre d'altres, la Secció Infantil de l'Agrupació Excursionista Catalunya (amb seu al número 5 de la Plaça del Pi de Barcelona), que a partir del març de 1947 rebé el nom d'Agrupament Escolta Apel·les Mestres. Més tard, s'hi afegí l'agrupament femení Santiago Rusiñol. Jordi Suñé representà l'agrupament Apel·les Mestres a la reunió del Consell de la Institució Catalana d'Escoltisme celebrat a la Floresta l'abril de 1948, alineat amb els Boy Scouts de Catalunya. El gener de 1949 cessà l'activitat de l'agrupament, com a resultat de les dissensions internes al si del Consell on s'aixoplugava, ara dominat pels agrupaments procedents de Minyons de Muntanya. Alguns dels supervivents fundaren posteriorment l'agrupament Roger de Flor (1950-1953) i posteriorment s'integraren a l'agrupament Doctor Robert (1947-1970), vinculat a la Unió Excursionista de Catalunya. El 1949, Jordi Suñé impulsà la creació de la Secció Excursionista del Club Deportivo Palma, al si de la qual, el 1971, es constituí un nou agrupament escolta Apel·les Mestres. Ha estat Cap honorari de l'agrupament originari desaparegut i dirigí la comissió organitzadora dels actes de commemoració dels cinquanta anys de la seva creació.

Història arxivística
El fons fou conservat pel productor fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC, a títol de donació per part del senyor Jordi Suñer i Martí, actuant en representació seva els senyors Josep Sicart i Tauler i Josep Sellarès i Solà, el dia 13 de desembre de 2010.

Abast i contingut
El fons inclou, principalment, la documentació aplegada i produïda per Jordi Suñé i Martí com a resultat de la seva activitat escolta. Hi trobem alguns escrits del productor relatius a la seva experiència escolta, el butlletí de l'Agrupament Escolta Catalunya que dóna notícia del naixement de la secció infantil, materials (dibuixos de camp, plànols, programes, jocs i cançons) per a l'organització d'excursions, una felicitació nadalenca de l'agrupament Apel·les Mestres i diversos butlletins de la Secció Excursionista del Club Deportivo Palma. Així mateix, el fons aplega la documentació corresponent a l'organització de diversos aniversaris de la creació de l'agrupament Apel·les Mestres, així com invitacions a diversos actes i homenatges organitzats per entitats escoltes. Incorpora també com a recursos d'informació diverses monografies, articles, publicacions periòdiques i retalls de premsa produïts per i sobre el moviment escolta. Finalment, destaca pel seu volum i valor testimonial la important documentació fotogràfica que incorpora el fons, testimoni de l'activitat personal del productor (viatge de noces el 1954), de diversos homenatges i commemoracions, però, sobretot, de les excursions i acampades organitzades per l'agrupament entre 1947 i 1949. En el seu conjunt, el fons facilita una aproximació a un exemple particular de l'activitat de l'escoltisme laic reorganitzat durant els primers anys del franquisme.
ESCOLTISME / EXCURSIONISME / JOVENTUT / EDUCACIÓ / ASSOCIACIONISME / FRANQUISME


Sistema d'organització
S'han identificat les sèries següents:
- Activitat creativa i lleure
- Activitat associativa i política
- Activitat de representació
- Recursos d'informació
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés lliure, amb excepció de la documentació que conté dades protegides per la legislació vigent. En aquest darrer cas, podeu adreçar-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
L'obra creativa i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llengües i escriptures dels documents
Català.

Instruments de descripció
Inventari provisional elaborat per Miquel Pérez Latre l'abril de 2011. Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 13 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Germanor de Minyons de Muntanya (CAT ANC 1 - 0606)
Escoltes Catalans (CAT ANC 1 - 0609)
Jordi Ballester i Claveguera (CAT ANC 1 - 0948)


Bibliografia
BALCELLS, Albert. L'Escoltisme català: 1911-1978. Barcelona: Barcanova, 1993. 382 p.
SAMPER I TRIEDÚ, Genis. 50 anys d'escoltisme català: 1927-1978. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Secretaria General de Joventut, 1993. 1032 p.


Autoria i data(es)
Miquel Pérez Latre, abril de 2011

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya