Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: JOAN MARSILLACH I PARERA
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-868 / JOAN MARSILLACH I PARERA

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-868

Nivell de descripció
Fons

Títol
JOAN MARSILLACH I PARERA

Data(es)
Dates de creació: 1843-1894

Volum i suport
0,1 m (1 unitat d'instal·lació) de documentació textual, paper.

Nom del(s) productor(s)
Joan Marsillach i Parera

Història del(s) productor(s)
Joan Marsillach i Parera (Barcelona, 1821-1896) fou fill del també cirurgià Miquel Marsillach i de Francesca Parera. Cursà estudis de gramàtica llatina i retòrica al Seminari Conciliar de Barcelona (1837-1841). Entre 1841 i 1844 estudià Filosofia a la Universitat de Barcelona fins a obtenir el grau de batxiller. Entre aquell darrer any i el 1851 cursà els estudis de Medicina i Cirurgia a la mateixa universitat, obtenint el grau de batxiller el 1849 i el de llicenciat el 1851. Tot seguit s'inicià en l'exercici professional com a metge a Riudecols (Baix Camp), on hi va romandre quatre anys. El 1854 accedí per oposició a una plaça de metge cirurgià de la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona. Durant aquell mateix any destacà per la seva actuació durant l'epidèmia de còlera que afectà Barcelona. El 1855 guanyà també per oposició una plaça de "metge velant" a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, des d'on dirigí l'atenció mèdica als ferits durant la insurrecció popular de juliol de 1856. Entre 1854 i 1857 fou també substitut de la càtedra de Fisiologia i Higiene Privada de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. El 1856 fou admès com a membre de l'Asociación Médica Barcelonesa de Socorros Mútuos. En la docència i la pràctica hospitalària excel·lí en un ampli ventall d'especialitats, des de la urologia fins a la cirurgia dental. El 1859 fou admès a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona i l'any següent ingressà a l'Academia Médico-Quirúrgica Matritense. El 1888, fou un dels signants del missatge de Catalunya a la reina regent Maria Cristina. Amb el seu fill Joaquim i el també metge Josep de Letamendi, fou un dels introductors del wagnerisme a Catalunya. Publicà obres mèdiques, com Observaciones sobre el tratamiento de la tisis pulmonar por medio de los hipofosfitos (1860), que li valgué un premi de l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, i els almanacs El relámpago médico i El relámpago farmacéutico (1871-73).

Història arxivística
Es desconeixen les vicissituds del fons fins al moment en què fou objecte de compra per la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental de la Generalitat de Catalunya en 2007.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC el 6 d'octubre de 2008, procedent de la Subdirecció General d'Arxius i Gestió Documental.

Abast i contingut
El fons documental aplega la documentació generada i rebuda pel doctor Joan Marsillach i Parera, principalment, com a resultat de la seva activitat mèdica. La documentació personal i familiar permet reconstruir la seva etapa de formació acadèmica general i específica, il·lustra alguns aspectes de la gestió del seu patrimoni i incorpora la correspondència amb la seva segona esposa, Maria Pla i Bertran. El fons inclou la documentació acreditativa de la seva activitat professional mèdica, des de l'època inicial a Riudecols, a la pràctica hospitalària a la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits i a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, passant per la seva activitat docent a la Facultat de Medicina i a l'ensenyament especial de practicants de la Universitat de Barcelona. Aplega també cartes rebudes i emeses a diversos corresponsals, en especial el seu cosí polític Francesc Martinell i Oñate. Finalment, pel que fa a l'activitat associativa, el fons inclou diversos títols de soci i certificacions d'ingrés a entitats econòmiques, mèdiques i assistencials com ara, entre d'altres, la Sociedad Médica General de Socorros Mútuos (1853), l'Asociación de Socorro y Protección a la Clase Obrera y Jornalera (1857), l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona (1859) o l'Academia Médico-Quirúrgica Matritense (1860). En conjunt el fons permet una aproximació a la biografia acadèmica i als primers anys de la trajectòria professional del doctor Joan Marsillach i Parera.
METGES / MEDICINA / HOSPITALS / ASSISTÈNCIA SANITÀRIA / EPIDÈMIES / TIFUS / CÒLERA / HIGIENISME


Sistema d'organització
S'han identificat les sèries següents:
- Activitat personal i familiar
- Activitat professional
- Relacions externes
- Activitat associativa
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés restringit. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà, amb ús del català en una part de la correspondència.

Instruments de descripció
Relació sumària elaborada per Miquel Pérez Latre el novembre de 2008.

Documentació relacionada
Arxiu Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (CAT AHSCP)

Bibliografia
Història de la infermeria a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau-Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. 61 p.

(AUTORIA I DATA(ES)): Miquel Pérez Latre, novembre de 2008


Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya