Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: EDUARD PONS PRADES
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-892 / EDUARD PONS PRADES

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-892

Nivell de descripció
Fons

Títol
EDUARD PONS PRADES

Data(es)
Dates de creació: 1936 - 2007

Volum i suport
6,5 m (67 unitat d'instal·lació) de documentació textual, paper.
4 unitats d'instal·lació que contenen 3629 imatges (1871 positius b/n, 117 positius color, 1635 negatius b/n, 28 negatius color, 3 diapositives color i 4 fotocòpies color) 1 postal, 1 gravat, 12 cartells, 33 cintes casset, 1 bobina magnetofònica i 18 dibuixos.


Nom del(s) productor(s)
Eduard Pons Prades

Història del(s) productor(s)
Eduard Pons Prades va néixer a Barcelona el 1920 al si d'una família d'origen valencià i va morir a la mateixa ciutat el 2007. Format en les idees llibertàries del seu pare i de l'Escola Racionalista de Ferrer i Guàrdia, inicià estudis de magisteri i formà part del Consell Econòmic de la Fusta Socialitzada (CNT) i de les Joventuts Sindicalistes d'Ángel Pestaña (1936). L'agost de 1937 s'allistà voluntari i féu la instrucció com a sergent de metralladores a Madrid. El març de 1938, essent de permís a Barcelona, fou ferit mentre conduïa una ambulància sota un intens bombardeig. S'incorporà a l'Exèrcit de l'Est i prengué part a les batalles de Balaguer i de l'Ebre. Durant la retirada republicana, actuà com a oficial d'enllaç d'evacuació organitzant el trasllat dels ferits a França. A partir de febrer de 1939 aconseguí establir-se a un poble de l'Aude amb la seva família, lloc on el sorprengué l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Destinat a la línia defensiva Maginot, en desfer-se la seva unitat va retornar al Llenguadoc. L'octubre de 1941 s'incorporà als grups d'acció i sabotatge organitzats pels republicans espanyols. Esdevingué coordinador del maquis regional de l'Aude, l'Arieja i els Pirineus Orientals. Durant l'alliberament, participà activament en els combats de l'Aude que conduïren a la retirada definitiva de l'exèrcit alemany. Incorporat al Partit Sindicalista Espanyol, entrà en diverses ocasions de forma clandestina a la península, establint-se temporalment a València. El 1946 fou detingut i es veié novament obligat a exiliar-se fins el 1962. En retornar, s'establí primer a Madrid i finalment a Barcelona. Dedicat inicialment a col·laborar amb Alfaguara (1960-1966) i altres iniciatives editorials, orientà la seva activitat professional al món del periodisme, en particular a "Mundo Diario" (1977-1979) i "Diario de Barcelona" (1980-1984). A partir de 1973, publicà una obra historiogràfica molt valuosa, amb un important pes vivencial, centrada en la reconstrucció del paper de la guerrilla espanyola, la participació dels republicans a la Segona Guerra Mundial i la seva relació amb els camps d'extermini nazis. És autor també d'algunes obres de narrativa i guions audiovisuals.

Història arxivística
La major part del fons va ser conservat pel productor i la seva hereva al seu domicili de Barcelona. Una petita part ingressà a l'ANC procedent de l'altre domicili familiar a Perpinyà.

Dades sobre l'ingrés
El fons va ingressar a l'ANC, a títol de compra per part de la Generalitat de Catalunya, els dies 15 d'octubre de 2008, la part conservada a Barcelona, i 18 de febrer de 2009, la corresponent als documents de Perpinyà.

Abast i contingut
El fons documental aplega la documentació generada i rebuda per Eduard Pons Prades, com a resultat principalment de la seva activitat personal i creativa. Inclou documentació personal i familiar relativa, com a elements més destacats, a la seva estada a la presó, la participació a la guerrilla, l'etapa clandestina i la de residència a França. Aplega la documentació sobre la seva vinculació laboral amb editorials (Alfaguara i Salvat) i premsa ("Mundo Diario" i "Diario de Barcelona", entre d'altres capçaleres). Amb molt, però, pel que fa al volum i importància, cal destacar la documentació relativa a la recerca historiogràfica i a la preparació i publicació de més de quaranta estudis relatius a la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, sempre amb els lluitadors republicans com a protagonistes. El fons incorpora també materials per a guions audiovisuals i esborranys de l'obra narrativa, així com a articles, preferentment d'opinió, publicats a diversos mitjans catalans i espanyols. Hi trobem també un volum important de correspondència, essent d'especial valor la intercanviada amb personatges i familiars d'excombatents republicans. El fons inclou documentació sobre la militància política i l'activitat associativa, d'entrevistes, participació en actes i col·loquis o invitacions. Així mateix, incorpora valuoses peces de documentació personal i memòries i escrits d'antics guerrillers aplegats pel productor. També inclou dossiers temàtics sobre diverses qüestions històriques i d'actualitat, així com un important volum de publicacions periòdiques. En el seu conjunt, el fons permet una rica aproximació a la història dels combatents republicans durant la Segona Guerra Mundial i el franquisme.
GUERRA CIVIL ESPANYOLA / SEGONA GUERRA MUNDIAL / GUERRILLA ANTIFRANQUISTA / CAMPS DE CONCENTRACIÓ / HISTORIADORS / EXILI / ANARQUISME / ANARQUISTES


Sistema d'organització
S'han identificat les sèries següents:
- Activitat personal i familiar
- Activitat professional
- Activitat creativa i lleure
- Relacions externes
- Activitat associativa i política
- Activitat de representació
- Recursos d'informació
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés lliure, amb excepció de la documentació que conté dades protegides per la legislació vigent. En aquest darrer cas, podeu adreçar-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
L'obra creativa i la documentació gràfica estan sotmeses a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà, amb alguns documents en català i francès.

Instruments de descripció
Inventari sumari elaborat per Miquel Pérez el gener de 2009. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GANC: 223 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Montserrat Roig (CAT ANC 1 - 0389)

Bibliografia
PONS PRADES, Eduard. Un soldado de la República. Itinerario ibérico de un joven revolucionario. Barcelona: Círculo de Lectores, 1993. 379 p.

Autoria i data(es)
Miquel Pérez Latre, gener de 2009

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya