Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
 Documents no textuals
Centre: ANC
Nom del fons: ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-59 / ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-59

Nivell de descripció
Fons

Títol
ARMAND DE FLUVIÀ I ESCORSA

Data(es)
Dates de creació: 1400 - 2013 (predomina 1970 - 2004)

Volum i suport
10,5 m (105 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper + biblioteca i hemeroteca
19 unitats d'instal·lació que contenen 2.783 imatges (844 positius b/n, 1.360 negatius b/n, 431 negatius color, 54 positius color, 90 diapositives color i 4 fulls de contactes), 5 postals, 40 papers moneda, 35 estampes, 625 vitel·les, 5 discs, 4 cassetes analògics, 5 CD, 2 pel·lícules de 16 mm., 3 pel·lícules de Super8, 5 vídeos VHS, 1 placa commemorativa, 1 llapis de memòria (USB) 13 segells i 1 caricatura.


Nom del(s) productor(s)
Armand de Fluvià i Escorsa

Història del(s) productor(s)
Armand de Fluvià i Escorsa (Barcelona, 1931) és genealogista i heraldista. Llicenciat en Dret (1959), és membre de l'Institut Internacional de Genealogia i Heràldica i de l'Instituto Salazar y Castro del CSIC. Ha revisat l'edició d'El solar catalán-valenciano-balear (1968), dels germans García Carrafa. Especialista en genealogies catalanes i en les dinasties comtals dels Països Catalans, va obtenir el primer premi d'Arenberg de Genealogia (1984) i és membre de l'Académie Internationale d'Héraldique (1985). Fundador i primer president de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, i Vexil·lologia i autor del Diccionari General d'Heràldica (1982). Fins el 1969 va formar part del secretariat polític de Joan de Borbó, comte de Barcelona. El 1970, davant la redacció pel govern franquista de la Ley de Peligrosidad Social (LPRS), que condemnava l'homosexualitat, inicià contactes amb persones de Barcelona, Madrid i París per tal de frenar la seva promulgació. El 1972 formà un grup d'estudi i discussió que va prendre el nom de Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), el qual es reuní periòdicament entre juliol de 1972 i desembre de 1975. El grup desplegà una forta activitat tant a nivell nacional com internacional participant en diversos esdeveniments de protesta. La mort del dictador i l'impuls democràtic i d'aspiració nacional de la societat catalana féu empènyer al moviment a refundar-se amb el nom de Front d'Alliberament Gai de Catalunya (1975). En els primers moments, i degut a les prohibicions, el Front s'organitzà en forma de cèl·lules anomenades Grups d'Acció Territorial (GATs). Poc després de la creació de l'Instituto Lambda (1976) fou nomenat president de la junta d'administradors, càrrec que va mantenir fins el 1983. L'any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Història arxivística
El fons ha estat conservat pel seu productor fins a l'ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
El productor ha ingressat el fons, a títol de donació amb reserva d'usdefruit vitalici, els dies 7 de març de 1983, 26 d'octubre de 1991, 22 d'abril i 13 d'octubre de 1992, 17 de febrer i 7 d'abril de 1993, 15 de novembre de 1995, 16 de maig i 5 de setembre de 1996, 27 de gener, 19 de març i 22 de setembre de 1997, 21 de gener i 16 d'abril de 1998, 25 de gener de 2001, 14 de febrer de 2002, 21 de febrer de 2002, 13 de febrer i 15 de desembre de 2003, 3 de desembre de 2004, 25 d'octubre de 2005, 22 de gener de 2009, 18 de novembre de 2010, 27 d'abril de 2012, 19 de desembre de 2013, 28 de maig de 2014, 13 d'abril de 2015, 4 de desembre de 2005, 25 de febrer de 2016, 11 de novembre de 2016, 25 de novembre de 2016, 21 de desembre 2016, 13 de març de 2017 i 28 de setembre de 2017. El Departament de Cultura de la Generalitat acceptà la donació en data 9 de gener de 1996 (Decret publicat al DOGC, núm. 2158, 24/1/1996).

Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i rebuda per Armand de Fluvià; documentació personal i familiar (targetes, agendes i notes); professional relacionada amb les activitats de genealogista i heraldista (expedients d'oficialització d'escuts dels ens locals de Catalunya, expedients de successió dels títols nobiliaris, i material de treball del productor del fons, com ara fitxes, arbres genealògics, fotografies de cases reials mundials i de famílies de la noblesa catalana); i documentació produïda en funció de les seves activitats associatives. El fons inclou l'arxiu patrimonial del marquès de la Cuesta. Del conjunt del fons destaca especialment la relativa a la Secretaria Política del Rei a Catalunya (circulars, correspondència i factures); la relacionada amb entitats promotores de la "causa monàrquica" (cartes, circulars, reculls de premsa sobre famílies reials i sobre els comtes de Barcelona); amb Amigos de los Castillos (estatuts, correspondència, informes, convocatòries i actes); i sobre el Carlisme (programes, comunicats i correspondència). Fruit de les activitats associatives i de la seva participació en moviments socials i polítics inclou documentació procedent d'iniciatives en pro de la defensa dels drets dels gais. El fons inclou monografies i publicacions periòdiques relacionades amb genealogia, heràldica, monarquia, noblesa i història.
GENEALOGIA / HERÀLDICA / MONARQUISME / NOBLESA / CARLISME / CATALANISME / BIOGRAFIA / HISTÒRIA / DICTADURA FRANQUISTA / TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA / MOVIMENTS SOCIALS


Sistema d'organització
S'han identificat les sèries següents:
- Activitat personal i familiar
- Activitat professional
- Activitat creativa i lleure
- Relacions externes
- Activitat associativa i política
- Activitat de representació
- Recursos d'informació
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés lliure a la part inventariada.

Condicions de reproducció
L'obra creativa i els documents audiovisuals estan sotmesos a la Llei de la Propietat Intel·lectual

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà i català.

Instruments de descripció
Inventari provisional elaborat per Jordi Domingo Sánchez, febrer de 2018. Disponible en suport paper i electrònic (aplicatiu GANC: 476 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Francisco Sitjà Príncipe (CAT ANC 1 - 0374)
José Luis Milà Sagnier (CAT ANC 1 - 0388)
Moviment Gai (Armand de Fluvià (CAT ANC 1 - 0415)
Antonio de Senillosa (CAT ANC 1 - 0424)
Francisco Lacruz (CAT ANC - 0531)
Nacionalistes d'Esquerra (NE) (CAT ANC 1 - 0673


Bibliografia
FLUVIÀ I ESCORSA, Armand. A la recerca dels avantpassats: manual de Genealogia. Barcelona: Curial, 1995. 237 p.
FLUVIÀ I ESCORSA, Armand - CANET I MARTÍNEZ, Vicent. El moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-1975). Barcelona: Laertes, 2003. 278 p.


Notes
Data(es): la data inicial correspon a la documentació familiar i patrimonial

Autoria i data(es)
Rosa Maria Cruellas i Serra, juny 2003, Miquel Pérez Latre, juliol 2007 i per Amèlia Castan Ranch, juny 2008. Actualitzat per Jordi Domingo Sánchez, febrer 2018.

Fonts
La mateixa unitat de descripció

Regles o convencions
NODAC
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya