Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-184 / MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

Tipus de fons: Administració Local


Codi de referència
ANC1-184

Nivell de descripció
Fons

Títol
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA

Data(es)
Dates de creació: 1908-1929
Dates d'agregació: 1914-1925


Volum i suport
13,7 m (106 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper. Inclou biblioteca i hemeroteca.

Nom del(s) productor(s)
Mancomunitat de Catalunya

Història del(s) productor(s)
Entitat política catalana constituïda el 6 d'abril de 1914 per la unió de les quatre diputacions provincials, que va suposar el restabliment de la unitat administrativa de Catalunya i un primer pas en el procés de consecució d'una autonomia política. Les seves bases legals foren la Llei provincial de 29 d'agost de 1882, el Decret de 18 de desembre de 1913, que autoritzava la unió de províncies de l'Estat espanyol per a fins exclusivament administratius, i l'Estatut de la Mancomunitat aprovat el 9 de gener de 1914. La seva estructura es basava en tres òrgans: l'assemblea general, el consell permanent i la presidència. L'assemblea, que elegia el president, era sobirana i composta per tots els diputats de les quatre províncies. El consell permanent, que actuava com a poder executiu, era format pel president i vuit consellers, teòricament dos per cada província, per tal d'evitar el centralisme de Barcelona, i representatius de les diverses tendències polítiques, tot i que el predomini de la Lliga Regionalista sempre fou present.
El seu primer president i gran impulsor fou Enric Prat de la Riba (1914-1917), al qual succeí Josep Puig i Cadafalch (1917-1923) i posteriorment, Alfons Sala, imposat per la Dictadura de Primo de Rivera, que ocupà el càrrec fins a la supressió definitiva de la institució, arran de l'Estatut Provincial de 20 de març de 1925.
Les atribucions de la Mancomunitat foren les traspassades gradualment per les diputacions provincials, que amb els serveis també en traspassaren els recursos; tot i que, per fer front als seus migrats ingressos, sovint hagué de recórrer a l'emissió de deute públic. La seva obra fou important en l'àmbit de la cultura, l'ensenyament, les obres públiques (xarxa viària, obres hidràuliques, ferrocarrils), la xarxa telefònica, l'agricultura, la sanitat i la política social, resultat de l'activitat de les diferents conselleries i comissions tècniques. La seva contribució al desenvolupament de la consciència col·lectiva del catalanisme fou cabdal, com ho demostra l'aprovació del projecte d'Estatut d'Autonomia de 1919.


Història arxivística
Es desconeix la història arxivística d'aquest fons fins al seu ingrés a l'ANC. Es pot suposar que l'any 1932, un cop dissolt l'organisme que havia de tancar els comptes de la Mancomunitat -la Comissió Liquidadora-, la documentació de tipus econòmic de la institució que la Comissió havia utilitzat per dur a terme la seva tasca va quedar al Palau de la Generalitat, juntament amb la que el propi organisme liquidador havia generat, on es va conservar fins que l'any 1991 tot el conjunt documental es va traslladar a l'ANC.
En el registre de fons de l'ANC, la documentació de la Mancomunitat i la produïda per la Comissió Liquidadora van constituir un únic fons fins a l'any 1999, quan arran de l'aplicació de les noves pautes del centre sobre identificació dels fons de l'Administració, es van desglossar els dos fons.


Dades sobre l'ingrés
La documentació va ingressar el 2 de gener de 1991, provinent de l'edifici del Palau de la Generalitat i transferida pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. El 6 de maig de 1996 van ingressar 1,2 m de publicacions editades per la Mancomunitat, provinents de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Finalment, el 19 de desembre de 2007 van ingressar 3 volums de la Crònica Oficial de la Mancomunitat de Catalunya, adquirits per la Subdirecció general d'Arxius.

Abast i contingut
El fons està integrat per la documentació generada pel departament d'Intervenció de l'organisme, excepte dues unitats documentals produïdes pel departament d'Administració. Es tracta per tant del conjunt documental produït per la gestió econòmica de la institució, format pels grups de sèries de pressupostos, gestió de les despeses, gestió dels ingressos, documentació bancària, liquidació dels pressupostos, fiscalització i patrimoni. El volum més important correspon als grups de gestió de les despeses i gestió dels ingressos, especialment de l'exercici de 1924-1925. El fons inclou una petita biblioteca basada en les publicacions pròpies de la Mancomunitat, així com tres volums amb els exemplars de la Crònica Oficial publicats entre octubre de 1920 i novembre de 1923.
HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS/ ECONOMIA/ OBRES PÚBLIQUES/ FERROCARRILS/ CARRETERES/ XARXA TELEFÒNICA/ BENEFICÈNCIA/ CULTURA/ ENSENYAMENT/ AGRICULTURA/ SANITAT


Sistema d'organització
El fons s'estructura a partir d'un quadre de procedències, que conté les unitats administratives productores de la documentació -Intervenció i Administració-, i un quadre de classificació funcional, amb 41 sèries i subsèries documentals organitzades a partir dels següents grups principals:
01. Pressupostos
02. Gestió de les despeses
03. Gestió dels ingressos
04. Documentació bancària
05. Liquidació dels pressupostos
06. Fiscalització o control intern
07. Patrimoni
La documentació de cada sèrie està agrupada segons els successius exercicis econòmics o anys pressupostaris, que no sempre coincideixen amb els anys naturals, i ordenada cronològicament.


Condicions d'accés
Lliure

Condicions de reproducció
Les mateixes que l'accés.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català

Característiques físiques i requeriments tècnics
Part del fons presenta problemes de conservació que impedeixen la seva consulta i reproducció; algunes d'aquestes unitats documentals es poden consultar en suport de substitució.

Instruments de descripció
Inventari del fons realitzat per Xavier Pérez Gómez. ANC-AFA (1993). Inclou vocabulari controlat d'organismes (provisional). Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 4.524 registres informàtics). Només són consultables en línia les unitats de descripció de la documentació que no presenta problemes de conservació.

Existència i localització de reproduccions
Consulta en microfilm i en suport digital d'una part del fons.

Documentació relacionada
Comissió Liquidadora de la Mancomunitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0449)
Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (CAT AHDB)


Autoria i data(es)
M. Utgés Vallespí, maig 2005. Actualitzat l'octubre de 2007 i el gener de 2008; març 2014.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya