Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-82 / LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

Tipus de fons: Institucions


Codi de referència
ANC1-82

Nivell de descripció
Fons

Títol
LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

Data(es)
Dates de creació i d'agregació: 1907-1989

Volum i suport
89,1 m (780 unitats d'instal·lació + hemeroteca), paper. Inclou fotografies i plànols.

Nom del(s) productor(s)
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI)

Història del(s) productor(s)
Els precedents del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) es remunten a l'any 1907, quan l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona van crear el Laboratori d'Investigacions i Assaigs, situat en unes dependències de l'Escola Industrial de Barcelona, amb l'objectiu de prestar un servei a la indústria i al comerç mitjançant els assaigs i les anàlisis de productes alimentaris i químics; materials de construcció i carbons i olis industrials.
L'any 1921 es van unificar tots els laboratoris que hi havia a l'edifici de l'Escola Industrial, sota de nom de Laboratori General d'Assaigs i Condicionament, i el 1922 es va convertir en un laboratori general de caràcter oficial, depenent de la Mancomunitat i organitzat en cinc laboratoris: el de l'Institut d'Electricitat i Mecànica Aplicades; el de l'Institut de Química Aplicada; el dels Serveis Tècnics d'Agricultura; el de l'Escola d'Adoberia; i el de l'Escola Tèxtil.
Durant la República, el Laboratori va passar a dependre de la Generalitat de Catalunya, adscrit als Departaments de Cultura (1931-1934 i 1934-1936) i d'Economia i Agricultura (1934 i 1936-1939). L'any 1935 va passar a anomenar-se Laboratori General d'Assaigs i Investigacions. Amb l'acabament de la guerra civil, la Diputació de Barcelona tornà a assumir la titularitat del Laboratori. A partir de 1944, arran de la creació de l'Institut d'Investigacions Tècniques, el Laboratori es va dedicar exclusivament al servei públic d'assaigs i anàlisi, mentre que la investigació tècnica passava a ser competència del nou Institut.
L'any 1984 va ser transferit a la Generalitat pel Decret 44/1984, de 15 de febrer, quedant adscrit al Departament d'Indústria i Energia, mentre que per la Llei 23/1984 de 28 de novembre, es creava de nou el Laboratori com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.
Des de l'any 1987 les instal·lacions del LGAI són a Bellaterra.
L'any 2002 es va iniciar el procés de privatització del Laboratori amb la constitució de la societat LGAI Technological Center, que des de 2003 pertany a Applus+ Centre Tecnològic de Certificació, filial d'Aigües de Barcelona.
Actualment el Laboratori està format per 15 centres i té com a funció prestar suport tecnològic a la indústria mitjançant la realització d'assaigs de laboratori, calibracions d'equips de mesura, certificacions, formació tècnica i recerca i desenvolupament (R+D).


Història arxivística
El fons ha estat conservat pel seu productor fins a l'ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
La documentació ha arribat a l'ANC per quatre ingressos diferents, els dies 15 de juliol de 1982, 9 de novembre de 1994, 5 de setembre de 1997 i 26 de gener de 1999. Tots són per transferència de l'arxiu del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

Abast i contingut
El fons està format per documentació administrativa, de comptabilitat i d'organització i funcionament de les diferents seccions del laboratori. D'aquestes, pel seu volum, cal destacar les sèries de correspondència -que abasten el període de 1907 a 1989- i les relatives a la gestió dels recursos econòmics (1908-1989). Amb tot, les sèries que presenten més volum de documentació són les corresponents a les sol·licituds, informes, certificacions i pressupostos de proves i assaigs, les quals, en conjunt, abasten el període de 1916 a 1988. Ja en menor quantitat el fons també conté sèries relatives a la gestió dels béns patrimonials del Laboratori i al personal del mateix. També inclou estudis, publicacions i fulletons i diversos exemplars del DOGC, BOPB i BOE.
RECERCA/ TECNOLOGIA/ GAS/ ELECTRICITAT/ MECÀNICA/ TÈXTIL/ QUÍMICA/ CONSTRUCCIÓ


Sistema d'organització
Documentació organitzada de forma provisional, segons un quadre de classificació funcional, en els següents grups de sèries i sèries:
01 Correspondència
01.01 Correspondència general
01.02 Correspondència amb l'Administració
01.03 Correspondència interna
01.04 Correspondència clients
02 Govern
02.01 Gestió interna
02.02 relació amb l'Administració
03 Assessorament jurídic
04 Gestió de béns patrimonials
04.01 Béns mobles
04.02 Béns immobles
05 Gestió de recursos econòmics.
05.01 Confecció pressupostària
05.02 Subvencions i ajuts
05.03 Moviments bancaris
05.04 Relacions personals
05.05 Contractes
05.06 Despeses
05.07 Comptes
05.08 Ingressos
06 Gestió de recursos humans
06.01 Plantilla
06.02 Nòmines
06.03 Contractació
06.04 Activitats del personal
06.05 Control laboral
06.06 Control sanitari
07 Gestió de la producció
07.01 Sol·licituds d'assaigs
07.02 Certificacions d'assaigs
07.03 Pressupostos d'assaigs
07.04 Proves d'assaigs internes
08 Control de la qualitat
09 Publicacions
09.01 Publicacions externes
09.02 Publicacions internes
10 Organització
10.01 Informatització
10.02 Estudis econòmics
10.03 Estudis tècnics
10.04 Estudis d'activitats internes


Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC. Cal adreçar sol·licitud d'autorització al director del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

Condicions de reproducció
Restringida.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina el castellà. També hi ha alguna documentació en català i, ja en menor quantitat i especialment a les sèries de Publicacions, en anglès, francès, alemany i italià.

Instruments de descripció
Inventari parcial del fons. ANC-AFA (1999). Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 732 registres informàtics).
A banda, hi ha 14,4 m de documentació (formada per actes d'assaigs, informes i publicacions) pendent de descriure.


Documentació relacionada
Institut d'Investigacions Tècniques (CAT ANC 1 - 0489).
Mancomunitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0184), Crònica Oficial.


Bibliografia
DURAN ARMENGOL, Anna: "El fotodisc, disc sonor de paper. Un invent presentat l'any 1938 al Laboratori General d'Assaig i Investigacions. Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 23 (juny, 2009), p. 17-18.
BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli: "Les proves químiques del Laboratori General d'Assaigs i investigacions". Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 30 (octubre, 2011), p. 10-20.


Autoria i data(es)
M. Torras Serra, març de 2005. Actualitzat per E. Terradellas, juliol de 2013.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya