Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: INSTITUT D'INVESTIGACIONS TÈCNIQUES
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-489 / INSTITUT D'INVESTIGACIONS TÈCNIQUES

Tipus de fons: Institucions


Codi de referència
ANC1-489

Nivell de descripció
Fons

Títol
INSTITUT D'INVESTIGACIONS TÈCNIQUES

Data(es)
Dates de creació i d'agregació: 1943-1965

Volum i suport
0,4 m (4 unitats d'instal·lació), paper.

Nom del(s) productor(s)
Institut d'Investigacions Tècniques

Història del(s) productor(s)
Fou fundat per acord de la Diputació de Barcelona el 11 de febrer de 1944, com un centre per a la recerca en el camp de les ciències tècniques sota el patrocini del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Poc després es va constituir un Consell Tècnic presidit pels enginyers Josep Maluquer, primer, i Patrici Palomar, després.
El 1946 l'Institut passà a dependre del Patronat Juan de la Cierva i Codorniu -vinculat al Consejo Superior de Investigaciones Científicas- i de la Diputació de Barcelona que aprovaren el seu reglament (març-abril de 1946). Aquest reglament en regulava la composició i les finalitats. L'Institut tenia com a objectiu, per una banda, la investigació aplicada en els camps tècnics com la metal·lúrgia, la química, l'electricitat, el ciment i formigó i la cel·lulosa, i per altra l'elaboració d'estudis al servei d'organismes tècnics estatals i de la indústria privada per a coadjuvar la creació de noves indústries. Els seus òrgans de govern eren el Consell Tècnic i el Patronat. El Consell Tècnic era integrat per tècnics adscrits a les seccions tècniques nomenats pel Patronat Juan de la Cierva i en formava part el Director de l'Institut que ho era també del Laboratori General d'Assaigs i Anàlisis. El Patronat assumia la inspecció i era compost pel President de la Diputació que actuava com a president, un secretari que era el Delegat del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i com a vocals, el ponent de Cultura de la Diputació, un vocal designat per la Diputació, dos representants del Patronat Juan de la Cierva, el President del Consell Tècnic i el Director de l'Institut, podent ser ampliat amb representants dels organismes que subvencionessin l'Institut.
El 1972 el Patronat Juan de la Cierva va denunciar el conveni amb l'Institut i aquest va desapareixer.


Història arxivística
El fons ha estat conservat pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions fins el seu ingrés a l'ANC. Va formar part del Fons Laboratori General d'Assaigs i Investigacions fins el 1999, quan arran de l'aplicació de les noves pautes del centre sobre identificació dels fons de l'Administració, es desglossa i passa a formar un fons independent.

Dades sobre l'ingrés
Un ingrés efectuat el 9 de novembre de 1994 per transferència de l'Arxiu del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

Abast i contingut
El fons està constituït per documentació administrativa, comptable, personal, i tècnica que reflecteixen l'activitat de l'organisme.
INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA


Sistema d'organització
El fons està organitzat en 17 sèries agrupades en els nivells de classificació següents: Correspondència, Govern, Gestió dels recursos econòmics, Gestió dels recursos humans, Publicacions i Organització.
Les sèries són les següents:
- Correspondència general.
- Correspondència interna.
- Gestió interna.
- Confecció pressupostària.
- Subvencions i ajuts.
- Moviments bancaris.
- Relacions personals.
- Despeses.
- Comptes.
- Ingressos.
- Plantilla.
- Nòmines.
- Contractació.
- Activitat del personal.
- Publicacions internes.
- Estudis tècnics.
- Estudis d'activitats internes.


Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
Restringida

Llengües i escriptures dels documents
Castellà.

Instruments de descripció
Inventari de la documentació de gestió administrativa realitzada en base de dades per ANC-AFA, (1999). Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 31 registres informàtics). Consultable en línia.

Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, setembre de 2001. Actualitzat el maig de 2007 i el juliol de 2008.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya