Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-296 / DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tipus de fons: Generalitat de Catalunya


Codi de referència
ANC1-296

Nivell de descripció
Fons

Títol
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Data(es)
Dates de creació: 1932-1998
Dates d'agregació:1996-1998


Volum i suport
788,6 m (7.951 unitats d'instal·lació), paper.

Nom del(s) productor(s)
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya

Història del(s) productor(s)
Creat com a Departament del govern el 1996 per la fusió dels antics departaments d'Indústria i Energia i Comerç, Consum i Turisme (decret 184/1996, de 7 de juny) dels quals assumeix llurs competències. La seva estructura bàsica és regulada pel decret 205/1996, de 12 de juny, que estableix les unitats enquadrades al voltant dels Serveis centrals (Secretaria General, i les direccions generals de: Indústria, Energia, Consum i Seguretat Industrial, Comerç, i Turisme) i dels Serveis Territorials (delegacions a Girona, Lleida i Tarragona).
Poc després es crea i regula el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (decret 324/1996, de 1 d'octubre) adscrit a la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial i que substitueix els registres industrials provincials, assumint-ne les funcions.
El Registre Industrial és establert el 1939 amb la denominació de "Registro del Censo y Inspección Industrial" (Llei de 24 de novembre de Protección de la Industria Nacional) i era adscrit a les delegacions provincials del Ministeri d'Indústria (a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), com a unitats de suport informatiu dels organismes competents per a la concessió d'autoritzacions prèvies al funcionament de les indústries, l'exercici del seu control i inspecció, i si s'escau la imposició de sancions. La seva activitat era regulada pel decret del 8 i per l'ordre del 12 de setembre de 1939.
Amb el traspàs de competències Estat-Generalitat en matèria d'indústria el 1978 (Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny) els registres industrials passen a dependre de la Generalitat quedant inserits com a seccions dels serveis territorials d'indústria creats per decret del 2 de novembre de 1978, dependents primer del Departament d'Economia i Finances i, des del maig de 1980, del nou Departament d'Indústria i Energia a través de la Direcció General d'Indústria i, des de 1988, de la Direcció General de Seguretat Industrial (decret 88/1988, de 4 d'abril).
El desenvolupament d'aquest decret i la necessitat d'una simplificació administrativa en la tramitació dels expedients relatius a les indústries motivaren la creació el 1990 de les Oficines de Gestió Unificades (OGU) (decret 191/1990 de 30 de juliol).


Història arxivística
Fins als traspassos de competències i serveis el 1978, la documentació que integra el fons era de titularitat estatal i com a tal es trobava a la seu de la Delegació Provincial d'Indústria a Barcelona (Diagonal, 407). Pels traspassos, la Generalitat va rebre en propietat un gran volum de documentació generada pels organismes perifèrics, entre els quals hi figuraven els expedients de registre industrial. El 1993 l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria i Energia-departament competent en matèria de registre industrial-, per tal d'alleugerir els dipòsits i de fer accessibles els documents, va iniciar el tractament arxivístic dels expedients del registre industrial més antics i que va finalitzar el 1994. Per a poder continuar amb el tractament de la resta de la documentació, ubicada al dipòsit del carrer Burgos 41 de Barcelona, el 1995 es signa un acord entre els departaments de Cultura i d'Indústria i Energia.
Els primers expedients ingressats van formar part del fons Departament d'Indústria i Energia fins el 1998 data en què l'Àrea dels Fons de l'Administració de l'ANC, atès el caràcter indestriable del gran volum de la documentació l'adjudica al fons Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, el darrer productor i gestor aplicant les convencions sobre la delimitació dels fons.
D'altra banda també fins abans del 1998 va passar a formar d'aquest fons la documentació generada per la Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d'Indústria i Energia, la Prefectura Provincial a Barcelona de Comerç Interior, la Delegació Provincial a Barcelona de la Comissaria de Proveïments i Transports, la Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri de Comerç i Turisme i el Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.


Dades sobre l'ingrés
Quinze ingressos efectuats per transferències ordinàries efectuades per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria i Energia els dies 21 de desembre de 1993, 13 de juliol de 1994, 12 de desembre de 1994, per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Consum els dies 5 de novembre de 1998, 16 de desembre de 1998, 25 de març de 1999, 5 de maig de 1999, 4 de juliol de 2000 i per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Empresa i Ocupació el 12 de juny de 2013 (dos ingressos), el 27 de maig de 2014, el 4 de juliol de 2014 (3 ingressos) i 3 de desembre de 2014.

Abast i contingut
Constitueix el fons dues sèries documentals: els expedients d'establiments inscrits i/o cancel·lats en el Registre Industrial i els expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions d'alta tensió d'ús públic.
ECONOMIA/ EMPRESES/ EMPRESES INDUSTRIALS/ INDÚSTRIA/ REGISTRE INDUSTRIAL


Sistema d'organització
El fons està organitzat segons el Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA) resultant la següent sèrie documental:
- Expedients del registre industrial donats de baixa.
- Expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió d'ús públic.


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Les dues sèries són de conservació permanent en aplicació de les TAD's 202 i 185.

Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
Restringit

Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà.

Instruments de descripció
- Catàleg de la sèrie d'expedients del Registre industrial, transferit en base de dades i en fases successives per l'Arxiu Central Administratius del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (setembre 1996, novembre 1996, novembre 1998, desembre 1998, març 1999, maig 1999, juliol de 2000, juny de 2013 i juny de 2014). Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 83.953 registres informàtics) Disponible en sala de consulta i una part és consultable en línia.
- Catàleg de la sèrie d'expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió d'ús públic de les companyies elèctriques: FECSA, ENHER i HECSA (1994-1998), transferit en bases de dades i en fases successives per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Empresa i Ocupació (4 de juliol de 2014). Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 2.631 registres informàtics). Consultable en línia


Documentació relacionada
Arxiu Històric de Tarragona (CAT AHT), sèrie Registre Industrial (1939-1984).
Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona (CAT AADGG).
Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida (CAT AADGL).


Bibliografia
MIRALBELL GUERÍN, M. Josep. "El Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (1939-1993)" Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius. Núm. 20 (hivern 1998), p.7-8.

BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "Una empresa inscrita al Registre Industrial: Tèxtils Bertrand i Serra, SA" Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 7 (febrer 2004), p.16 .


Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, juliol de 2001. Actualitzat el maig de 2002, el març de 2007, juliol de 2008, juny, juliol 2013, juny 2014 i març de 2015.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya