Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-283 / DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tipus de fons: Generalitat de Catalunya


Codi de referència
ANC1-283

Nivell de descripció
Fons

Títol
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Data(es)
Dates de creació i d'agregació: 1977-2016

Volum i suport
2.37,6 m (2.510 unitats d'instal·lació), paper i plàstic. Inclou 252 vídeos i 72 àlbums de fotografies.

Nom del(s) productor(s)
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Història del(s) productor(s)
Creat com a departament del Govern el 1978 (decret del 17 d'octubre) per dotar al President de la Generalitat dels òrgans de col·laboració i assessorament per a l'exercici de les funcions representatives i executives. Al nou Departament s'integra la Secretaria General de la Presidència (creada per ordre del President de la Generalitat Josep Tarradellas el 7-12-1977) que té al seu càrrec la gestió, organització i administració.
El decret de creació estableix també l'estructura orgànica. Així dependent de la Secretaria General, hi havia l'Oficina de la Secretaria del Consell Executiu com encarregada de la recopilació i protocol·lització dels decrets i altres disposicions del govern.
Entre 1977 i 2001 s'adscriu a aquest departament la Comissió Mixta de Transferències Estat- Generalitat i entre 1980 i 1988 la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica també depèn del Departament.
Aprovat l'Estatut el 1979, efectuades les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i constituït el govern de Jordi Pujol, el 1980, el Departament va adquirir nou protagonisme en ser-li assignades les funcions de caràcter sectorial. com les d'esport i joventut. (decrets de 6 de juny i 3 d'octubre de 1980), ampliades en matèria de radiodifusió el 1982.
El 1985 (decret 27/1985, de 31 de gener) es va crear la Comissió Catalana del Cinquè Centenari del Descobriment d'Amèrica, per estimular, coordinar, preparar els diferents actes. La comissió va actuar fins el 1993 quan fou suprimida (decret 184/1993 de 27, de juliol).
L'evolució de les competències del Departament fou una constant a mesura que s'anava modificant la composició del govern en quedar traspassades les competències sectorials a altres departaments quedant reflectida en la seva estructura.
Així el 1996, les competències qde joventut i esports van passar al Departament de Cultura.


Història arxivística
Fins al seu ingrés a l'ANC, una part del fons estava dipositada a les unitats de gestió del Departament i una altra de menor volum era ubicada a les unitats gestores de la Secretaria General de Joventut dependents del Departament de Cultura des de 1996.

Dades sobre l'ingrés
59 ingressos efectuats per transferència de l'Arxiu Central Administratiu del Departament els dies 10 de gener de 1992, 5 de maig de 1994, 16 d'octubre de 1995, 20 de novembre de 1996, 8 de juliol de 1997, 5 de setembre de 1997, 16 de desembre de 1997 (dos ingressos), 21 de juliol de 1999, 23 de maig de 2000 (dos ingressos), 14 de maig de 2001 (dos ingressos), 26 de març de 2002 (dos ingressos), 25 de setembre de 2002 (11 ingressos), 25 de febrer de 2003 (tres ingressos), 18 de març de 2004 (dos ingressos), 19 de novembre de 2004 (quatre ingressos), 23 de març de 2007 (tres ingressos), 16.7.2010

Sistema d'organització
Gran part del fons està organitzat segons el Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA) resultant els grups de sèries i sèries documentals següents:
- Sèries de gestió de la Comissió Mixta de Traspassos
- Llibres de disposicions del Govern.
- Traduccions al castellà de les disposicions del Govern.
- Llibres d'actes de les sessions del Consell de Govern.
- Extractes dels debats de les reunions del Consell de Govern.
- Llibres d'actes de les reunions del Consell Tècnic.
- Registre general (Secretaria General de Joventut).
- Liquidacions TC1 (butlletí mensual de cotitzacions al Règim General de la Seguretat Social) de la Secretaria General de Joventut.
- Cens general d'associacions juvenils i entitats de serveis a la joventut de Catalunya.
- Sol·licitud d'utilització d'instal·lacions de joventut.
- Expedients de subvencions per a escoles de formació d'educadors en el lleure infantil i juvenil.
- Expedients de subvencions per a actuacions en el camp de la joventut per a ajuntaments i consells comarcals.
- Expedients d'organització d'activitats d'estiu.
- Notificacions d'activitats de vacances per a infants i joves.
- Expedients d'inspecció de les activitats organitzatives per associacions i entitats que treballen en l'àmbit juvenil.
- Convenis organismes i entitats juvenils.
- Expedients de subvencions a organismes i entitats juvenils per a infraestructures i per a activitats.
- Expedients de la Comissió Mixta de Traspassos Estat-Generalitat
- Expedients d'assistència econòmica per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica
Hi ha una petita part (2,6 m) constituïda per la documentació generada per la Direcció general de Joventut i per Ricard Lobo Gil, membre de la Secretària general de la Presidència durant el mandat del President Tarradellas, que resten pendents de tractament.


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
deu sèries -traduccions al castellà de les disposicions del Govern, llibres de Disposicions del Govern, cens general d'associacions juvenils i entitats al servei de la joventut de Catalunya, llibres d'actes de les sessions del Consell de Govern, llibres d'actes de les reunions del Consell Tècnic, notificacions d'activitats de vacances per a infants i joves, expedients d'inspecció de les activitats organitzatives per associacions i entitats que treballen en l'àmbit juvenil, expedients de les reunions del Plenari de la Comissió Mixta de Transferències, expedients de les reunions de la representació catalana de la Comissió Mixta i expedients dels acords de trasàs entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat, assistència econòmica per a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica- són de conservació permanent en aplicació de les TAD 7, 147, 174, 188, 224, 226, 228, 234, 636, 637 i 638 ; dues -sol·licituds d'utilització d'instal·lacions de joventut i liquidacions TC1- són de destrucció total (TAD 201 i 283) i cinc -expedients d'organització d'activitats d'estiu, expedients de subvencions per a actuacions en el camp de la joventut per a ajuntaments i consells comarcals, expedients de subvencions per a escoles de formació d'educadors en el lleure infantil i juvenil i expedients de subvencions a organismes i entitats juvenils per a infraestructures, i per activitats- són de conservació permanent aplicant-hi un mostreig aleatori (TAD 229, 230, 231, 232 i 233).

Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
Restringida

Llengües i escriptures dels documents
Català.

Instruments de descripció
Relació de la documentació generada per la Comissió Amèrica i Catalunya, transferida per l'Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència (1994).

Relació dels expedients de manteniment de llocs immobles generat pel Servei d'Obres i Instal·lacions sobre el projecte d'habilitació d'oficines en els edificis provincials i en diferents departaments (1978-1981) realitzat per ANC-AFA, 1997. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC:10 registres informàtics). Consultable en línia.

Relació dels vídeos màster "Catalans Universals" (1993) transferit en paper per la Direcció General de Difusió del Departament de la Presidència (1997).

Inventari dels àlbums de fotografies lliurades al President de la Generalitat (1980-1996), transferit en paper pel Departament de la Presidència, (1997).

Inventari de diferents sèries generades per la Secretaria General de Joventut, transferit en base de dades per l'Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura, (2002). Disponible en suport electrònic (Base de dades Access: 502 registres informàtics).

Inventari de la sèrie Llibres d'actes de les reunions del Consell de Govern (1977-2004), transferit en paper i en fases successives per l'Arxiu Central Administratiu del Departament de la Presidència (febrer de 2003, novembre de 2004, març de 2007 i juliol de 2010), extret de l'aplicatiu SIGEDA. Disponible en suport electrònic


Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, juliol de 2001. Actualitzat el maig de 2002, el maig de 2003, el maig de 2004, el maig de 2007, el juliol de 2008, el juliol i l'octubre de 2010 , maig, novembre de 2011, gener de 2013, març de 2013 i maig 2014.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.3.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya