Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-439 / DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tipus de fons: Generalitat de Catalunya


Codi de referència
ANC1-439

Nivell de descripció
Fons

Títol
DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Data(es)
Dates de creació 1878-1998 i d'agregació: 1980-1998

Volum i suport
719,7 m (7.197 unitats d'instal·lació), paper.

Nom del(s) productor(s)
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya

Història del(s) productor(s)
Creat el 1980 (decret del 8 de maig, d'estructuració del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya) en el primer govern estatutari presidit per Jordi Pujol.
Pel decret 9/1980, de 12 de maig, va assumir les funcions que en matèria d'indústria i energia eren exercides fins aleshores pel Departament d'Economia i Finances i d'acord amb les transferències Estat- Generalitat (Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny). Posteriorment, amb els nous traspassos de serveis amplia les seves competències en assumir les de matèria de pous (Reial Decret. 1036/1984, de 9 de maig).
Per a l'exercici de les seves competències, el Departament s'estructurà en unitats orgàniques el nombre de les quals va anar variant al llarg del temps. Les primeres unitats foren la Secretaria General Tècnica i les direccions generals d'Indústria i de Política industrial, tecnològica i energètica, creades pel decret 143/1980, de 8 d'agost.
La Direcció General d'Indústria dirigia els Serveis Territorials d'Indústria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, creats per decret del 22 de novembre de 1978 i amb estructura fixada pel pel decret 262/1980, de 28 de novembre.
L'augment o modificació de competències va motivar , que després de canvis parcials en la seva estructura, el 1989, es dugués a terme una reestructuració general del Departament (decret 88/1989, de 4 d'abril) augmentant el nombre de direccions generals que queden en quatre, denominades d'Indústria, d'Energia i Mines, de Seguretat industrial i de Promoció Comercial.
La Direcció general d'Energia exerceix les competències en matèria de control i inspecció del subministrament elèctric i de les instal·lacions mineres aquestes últimes a través de la subdirecció general de Mines.
El Departament fou suprimit el 1996 (decret 184/1996, de 7 de juny) per la fusió amb el de Comerç, Consum i Turisme en el nou Departament d'Indústria, Comerç i Turisme quedant les seves unitats integrades en aquest Departament.


Història arxivística
Fins el seu ingrés a l'ANC la documentació que integra el fons es trobava a diferents dipòsits de l'Arxiu Central Administratiu del Departament.
Una part del fons va ingressar juntament amb la documentació produïda pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya formant part d'aquest fons, fins a l'any 1999, quan arran de l'aplicació de les noves pautes del centre sobre identificació dels fons de l'Administració, passa a constituir un fons independent..


Dades sobre l'ingrés
32 ingressos efectuats per transferència de l'Arxiu del Departament els dies 10 de novembre de 1998, 13 de març de 2003, 22 de juliol de 2003 (tres ingressos), 4 de desembre de 2003, 9 de març de 2004 (dos ingressos), 25 de maig de 2004, 2 de novembre de 2004 (dos ingressos), 15 de juny de 2005, 17 de maig de 2006, 5 de febrer de 2008, 22 de maig de 2008, 20 d'agost de 2008 (tres ingressos), 25 de març de 2009, el 12 de maig de 2010, el 3 de novembre de 2010, el 19 de maig de 2011, el 3 de novembre de 2011, el 21 de juny de 2012 (dos ingressos), el 23 de febrer de 2013, el 28 d'octubre de 2013 (tres ingressos) i el 13 de març de 2014 (3 ingressos)

Abast i contingut
Aquest fons està constituït per documentació administrativa sobre el control i l'autorització de les instal·lacions energètiques i mineres gestionades per la Direcció General d'Energia i Mines.
ELECTRICITAT/ ENERGIA/ MINES/ AIGÜES SUBTERRÀNIES/ POUS D'AIGUA/ PLA DE LABORS


Sistema d'organització
El fons està organitzat segons el Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (SIGEDA) resultant les següents sèries documentals:
- Expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques receptores d'alta tensió d'ús públic.
- Expedients de labors mineres de captació i de la instal·lació de mecanismes d'elevació d'aigua subterrània.
- Expedients de concessió d'explotació de mines
- Expedients de permisos d'exploració
- Expedients de permisos d'investigació


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Les sèries d'alta tensió, de labors mineres, de concessions d'explotacions de mines, de permisos d'exploració i de permisos d'investigació són de conservació permanent en aplicació de les TAD 185, 447 i 511.

Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC
Els expedients de labors mineres de captació i de la instal·lació de mecanismes d'elevació d'aigua subterrània, de concessió d'explotació de mines, de permisos d'exploració i de permisos d'investigació són de lliure accés.


Condicions de reproducció
Les mateixes que l'accés

Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà.

Instruments de descripció
Catàlegs de la sèrie d'expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió (ENHER, FECSA, FYASA, HECSA, FHSSA), transferits en base de dades pels l'Arxius Centrals Administratius dels departaments de 1. Indústria, Comerç i Turisme (1998), 2. Empresa i Ocupació (2012, 2013 i 2014). (Aplicatiu GANC: 9.064 registres informàtics). Consultable en línia.

Catàleg de la sèrie d'expedients d'autorització de labors mineres de captació i de la instal·lació de mecanismes d'elevació d'aigua subterrània (POUS), transferit en base de dades per l'Arxiu Central del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (2003). Disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC: 2.740 registres informàtics). Consultable en línia.

Catàleg de la sèrie d'expedients de concessió d'explotació de mines, transferit en base de dades per l'Arxiu Central del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (agost 2008) . Disponible en suport electroònic (Aplicatiu GANC: 97 registres informàtics) Consultable en línia..

Catàleg de la sèrie d'expedients de permisos d'exploració, transferit en base de dades per l'Arxiu Central del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (agost 2008). Disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC: 21 registres informàtics) Consultable en línia.

Catàleg de la sèrie d'expedients de permisos d'investigació, transferit en base de dades per l'Arxiu Central del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (agost 2008). Disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC: 103 registres informàtics) Consultable en línia..


Documentació relacionada
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0296).
Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d'Indústria i Energia (CAT ANC 1 - 0515).


Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, febrer de 2002. Actualitzat l'octubre de 2005, l'abril de 2007, el febrer de 2008, el juliol de 2008, el novembre de 2008, el març i l'abril, octubre de 2009, maig de 2010, desembre 2011, juliol de 2012, febrer 2013, febrer i desembre 2014.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya