Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: DELEGACIÓ PROVINCIAL A BARCELONA DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-515 / DELEGACIÓ PROVINCIAL A BARCELONA DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA

Tipus de fons: Administració Perifèrica de l'Estat


Codi de referència
ANC1-515

Nivell de descripció
Fons

Títol
DELEGACIÓ PROVINCIAL A BARCELONA DEL MINISTERI D'INDÚSTRIA I ENERGIA

Data(es)
Dates de creació: 1907-1984
Dates d'agregació: 1936-1984


Volum i suport
392,6 m (3.856 unitats d'instal·lació), paper.

Nom del(s) productor(s)
Delegació Provincial a Barcelona del Ministeri d'Indústria i Energia

Història del(s) productor(s)
Les delegacions provincials d'indústria foren creades el 1936 (decret del govern de la República del 9 de maig) assumint les funcions exercides fins aleshores per les prefectures provincials d'indústria creades el 1928 (Reial Ordre del 31 de maig).
Durant la Segona República (1931-1939) a tot el territori de Catalunya, les delegacions provincials d'indústria depenien de la Generalitat, restant adscrites a la Conselleria d'Economia, però en quedar suprimit el règim autonòmic a finals de la Guerra Civil , les delegacions provincials d'indústria van tornar a ser òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat.
Les delegacions estan a càrrec d'enginyers industrials, cos creat per Reial Ordre del 2 de març de 1928, nomenats pel ministre d'Indústria. Les seves funcions eren entre d'altres: la instrucció d'expedients de caràcter industrial encarregats per les autoritats, la inspecció de les instal·lacions fabrils tenint cura que es reunissin les condicions d'instal·lació i seguretat de les màquines, calderes i motors amb la inclusió d'aparells protectors; la comprovació de mesures i peses així com els aparells de mesura com els comptadors d'aigua, gas i electricitat; la vigilància dels laboratoris d'assaigs; la tramitació dels expedients d'instal·lació de motors, calderes i màquines; el reconeixement dels motors destinats al transport de persones o mercaderies; la preparació d'estadístiques i altres treballs de caràcter administratiu o comptable.
A partir del 1978, amb la democràcia i el restabliment del règim autonòmic, les seves competències i serveis són traspassats a la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1384/1978, de 23 de juny, i Reial Decret 738/1981, de 9 de gener).


Història arxivística
Abans de l'ingrés de la documentació a l'ANC el fons es trobava a diferents dipòsits del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme on romanien des de que la Generalitat va rebre els serveis en matèria industrial. Es desconeix la història arxivística anterior.
Una part del fons va ingressar juntament amb la documentació produïda pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya formant part d'aquest fons, fins a l'any 1999, quan arran de l'aplicació de les noves pautes del centre sobre identificació dels fons de l'Administració es separa passant a integrar-se a un fons independent.


Dades sobre l'ingrés
15 ingressos efectuats per transferència de l'Arxiu Central Administratiu del Departament els dies 19 de setembre de 1997, 27 de novembre de 1997, 15 de desembre de 1997, 19 de novembre de 1998, 14 de novembre de 2000, 19 de desembre de 2000, 22 de maig de 2001, 6 de maig de 2002, 17 de juny de 2002 (dos ingressos), 19 de desembre de 2002, 13 de març de 2003 i 2 de novembre de 2004 (dos ingressos) i 6 de febrer de 2012..

Abast i contingut
Aquest fons està integrat per diferents sèries documentals constituïdes per expedients de gestió i d'explotació en matèria d'indústria i mineria generades per les diferents unitats de la Delegació provincial d'Indústria de Barcelona.
ELECTRICITAT/ ENERGIA/ INDUSTRIA/ VEHICLES/ PATENTS/ MINES/ POUS/ CINEMES


Sistema d'organització
La documentació del fons s'ha classificat per funcions en aplicació del Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat (SIGEDA). Les sèries que han ingressat són:
- Llibres d'entrada i registre de documents.
- Expedients de vehicles matriculats a la província de Barcelona.
- Expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió
- Certificacions d'explotació de patents i models d'utilitat
- Certificacions de productor nacional
- Expedients de plans de labors anuals de les activitats extractives
- Expedients de Registre industrial (establiments cinematogràfics)


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
Totes les sèries són de conservació permanent en aplicació de les TAD números 185, 202, 258, 425 i 512 i del certificat de la Comissió Nacional d'Avaluació i Tria Documental de 17 de desembre de 1997.

Condicions d'accés
Reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.
Els expedients de vehicles matriculats a la província de Barcelona (+ de 30 anys) , els expedients de plans de labors i els expedients de Registre industrial (cinemes). són de lliure accés.


Condicions de reproducció
Les mateixes que l'accés.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà.

Instruments de descripció
Inventari de la sèrie d'expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) 1954-1981 transferit el 1997 per l' Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC:3.443 registres informàtics).

Inventari de la sèrie d'expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió. Fuerzas Eléctricas de Cataluña. SA. (FECSA) 1951-1981 transferit el 1997 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 5878 registres informàtics).

Catàleg de la sèrie d'expedients d'autoritzacions administratives d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió de les empreses: Fuerzas Eléctricas de Catalunya SA (FECSA), Fuerzas Hidroeléctricas del Segre SA (FHSSA), Fuerza y Alumbrado SA (FYASA), Hidroeléctrica de Cataluña SA (HECSA) transferit el 1998 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 1.593 registres informàtics)

Catàleg de la sèrie d'expedients de vehicles matriculats a la província de Barcelona. ANC-AFA, 1999. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC:475 registres informàtics). Consultable en línia.

Catàleg de la sèrie dels llibres de registre d'entrada i sortida de documents de la Delegació Provincial d'Indústria de Barcelona transferit el 1997 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 251 registres informàtics)

Catàleg de la sèrie de certificats de productor nacional transferit en base de dades el 2002 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 42 registres).

Catàleg de la sèrie d'expedients de certificació d'explotació de patents i models d'utilitat transferit en base de dades el 2002 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Disponible en suport paper i en suport electrònic (aplicatiu GANC: 447 registres informàtics)

Catàleg de la sèrie d'expedients de plans de labors transferit en base de dades el 2004 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament de Treball i Indústria. Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 1.250 registres informàtics). Consultable en línia.

Catàleg de la sèrie d'expedients de registre industrial d'establiments cinematogràfics donats de baixa, transferit en base de dades el 2012 per l'Arxiu Central Administratiu del Departament d'Empresa i Ocupació. Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 510 registres informàtics]. Consultable en línia.


Documentació relacionada
Generalitat de Catalunya (Segona República) (CAT ANC 1 - 0001).
Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0439).
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0296).
Prefectura del Districte Miner de Barcelona (CAT ANC 1 - 0641).


Bibliografia
BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "Els expedients de vehicles matriculats a la província de Barcelona" Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 7 (febrer 2004), p.6-7 .

BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "Els expedients de plans de labors" Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 11 (juny 2005), p.26 .

BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "Els expedients de cinemes desapareguts: Testimoni d'una activitat lúdica del segle XX" Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 31 (febrer 2012), p.18-19 .


Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, febrer de 2002. Actualitzat el setembre de 2002, el gener de 2003, l'abril de 2003, l'octubre de 2004, el març de 2007, juliol de 2008, desembre 2011 i febrer 2012.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya