Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-37 / FRANCESC D'ASSÍS RUCABADO I VERDAGUER

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
ANC1-37

Nivell de descripció
Fons

Títol
FRANCESC D'ASSÍS RUCABADO I VERDAGUER

Data(es)
Dates de creació: 1940 - 1995

Volum i suport
13 m (32 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper + biblioteca i hemeroteca.
1 unitat d'instal·lació que conté 2 positius b/n.


Nom del(s) productor(s)
Francesc d'Assís Rucabado i Verdaguer

Història del(s) productor(s)
Francesc d'Assís Rucabado i Verdaguer va néixer a Barcelona el dia 26 d'abril de 1916. Fill de Ramon Rucabado i Comerma, escriptor destacat, i de Clara Verdaguer i Puigdollers, pertanyent a la família dels Verdaguer i Callís i de Mn. Cinto Verdaguer. Va cursar estudis de batxillerat (Comerç) i posteriorment estudis a l'Escola Superior d'Administració d'Empreses. Fou afeccionat a la pintura, en especial a l'escenografia, practicada en la seva joventut; també fou afeccionat a la cartografia; a la música, essent professor de cant gregorià, director de cor i banda militar, i a més promotor i director de vàries Scholes Cantorum i de l'orquestra de Sans. Va ésser president del Centre Catòlic Parroquial de Santa Maria de Sans (1948). També va ésser fundador, col·laborador i director d'algunes revistes, com per exemple la "Revista LAUS", "La Pobra Joana", etc. Va treballar com a Director d'Exportació a l'empresa La España Industrial, des de l'1 de juliol de l'any 1931 fins a l'1 d'agost de l'any 1963. Posteriorment va col·laborar amb l'empresa Afrisa, SA pel que fa al negoci de l'exportació de panes; amb l'empresa Dulces Tarda, SA on organitzà el Departament d'Exportació; i amb l'empresa Clen, SA. Va ésser conseller i professor emèrit de Criteriologia de negocis del Centro de Estudios de Economía Internacional (CEDEIN). Per altra banda, també cal destacar la seva activitat com a promotor d'activitats assistencials, fent especial esment a la creació, pels voltants de l'any 1980, de l'Obra La Pobra Joana, de la qual fou fundador i director. L'Obra La Pobra Joana va ésser una entitat benèfico-social dedicada a l'assistència psicològica i social mitjançant l'ajut a persones, famílies i ambients amb dificultats i problemàtiques psíquiques. En aquest sentit, cal assenyalar també, que va ésser membre de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial.

Història arxivística
El fons ha estat conservat per la família del productor fins el seu ingrés a l'ANC.

Dades sobre l'ingrés
La senyora Mercè Aguilar i Visar, vídua de Francesc A. Rucabado i Verdaguer, i Josep, Jaume, Lluís i Joaquim Rucabado i Aguilar, hereus legals del productor del fons, cediren el fons a l'ANC. Ingressà el 5 de juliol de 1996 en concepte de dipòsit.

Abast i contingut
El fons conté la documentació generada i rebuda per Francesc d'Assís Rucabado; documentació personal i familiar; documentació d'activitats professionals relacionada, bàsicament, amb el Centro de Estudios de Economia Internacional (CEDEIN) on impartia classes com a professor de Criteriologia de negocis; documentació produïda en funció de la seva activitat associativa vinculada a diverses entitats de caràcter religiós (Scholes Cantorum, Acció Catòlica, Facultat de Teologia, Universitat de Sant Pau, etc.) i de caràcter assistencial, molt especialment la documentació que es conserva sobre l'entitat l'Obra La Pobra Joana, fundada i dirigida pel productor del fons. D'aquesta associació, que tenia com a funció principal oferir assistència psicològica, es conserva documentació de la seva constitució, de la seva organització, de la seva gestió econòmica, de les seves relacions externes i de la seva difusió; conserva, a més, dossiers de treball i expedients mèdics. El fons conté un petit volum d'obra creativa, material per a les edicions de Francesc d'Assís Rucabado, traduccions, poesia, etc. i finalment, esmentar els seus apunts relacionats amb filologia, ètica, metafísica, història, art i economia.
RELIGIÓ/ ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA/ ASSOCIACIONS BENÈFIQUES/ ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA


Sistema d'organització
S'han identificat les sèries següents:
- Documentació personal
- Activitats professionals
- Obra creativa
- Projecció pública
- Biblioteca i hemeroteca
- Dossiers i col·leccions factícies
- Documentació solta
Primer tractament pendent de revisió.


Condicions d'accés
Accés reservat. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

Condicions de reproducció
L'obra creativa està sotmesa a la Llei de Propietat Intel·lectual.

Llengües i escriptures dels documents
Predomina català i castellà.

Instruments de descripció
Inventari provisional: CRUELLAS i SERRA, Rosa Maria. El fons Francesc d'Assís Rucabado i Verdaguer de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, 1996. Disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 109 registres informàtics). Consultable en línia.

Documentació relacionada
Ramon Rucabado i Comerma (CAT ANC 1 - 0143)

Autoria i data(es)
Rosa M. Cruellas i Serra, febrer del 2002. Revisat per Amèlia Castan Ranch, agost de 2006, i Miquel Pérez Latre, juny de 2008.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.3.4 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya