Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ACAE
Contingut: Capmany
Dates extremes Des de:1300 fins a:1600
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-303 / Molí d'en Polit de Vilanant

Tipus de fons: Comercials i d'Empreses
D'aquest fons s'han trobat 15 documents
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACAE110-303-T2-1 Aniol ..ell, del lloc de Cantallops reconeix haver rebut de Martí Riera, pagès de Capmany i cunyat seu, 20 sous en moneda de Barcelona que són part de les 11 lliures que havia de pagar-li en concepte de dot matrimonial. 1569
  ACTUM: Figueres, 18 d'octubre de 1569.
NOTARI: Pere Piquer, per autoritat reial, notari públic de la vila i batllia de Figueres.
MIDES: 31,5 x 11,5 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-2 Ramon Arniscle, de Capmany ven a Joan Ca... una peça de terra situada a la Vila d'Amunt de l'esmentat lloc, pel preu de 66 sous melgoresos; quedava salvat el domini directe del monestir de Santa Maria de Vilabertran sobre aquesta terra. 1341
  ACTUM: 27 de gener de 1341.
NOTARI: Ramon Massot, notari públic de Capmany.
MIDES: 28,2 x 15 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
 
ACAE110-303-T2-4 Pagament de 55 sous, però no es pot llegir el concepte pel qual es paguen 1400-1499
  ACTUM: Lletra del segle XV.
NOTARI: Guillem de Puig, notari del castell de Capmany.
MIDES: 29 x 16 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Pergamí dificilment llegible.
 
ACAE110-303-T2-7 Joan Amar, prevere i beneficiat de la parròquia de Sant Jaume d'Espolla, signa àpoca a Bernat Andreu, de Capmany relacionada amb un censal. 1471
  ACTUM: Espolla, 20 de desembre de 1471.
NOTARI: Macari Figueres, notari públic dels castells de Sant Climent i d'Espolla.
MIDES: 39,5 x 17,8 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Dificultat de lectura.
 
ACAE110-303-T2-8 Àngela, en primeres núpcies esposa de Martí Riera, pagès de Capmany, i filla legítima i natural d'Antoni Ferreró, del mateix lloc i de Francesca, signa capítols per casar-se amb Bernat Llorenç, treballador francès resident a Capmany. 1591
  ACTUM: Figueres, 1591.
NOTARI: Gaspar Vilar, notari públic de Figueres.
MIDES: 27,2 x 32 cms.
SUPORT: pergamí.
LLENGUA: llatí.
Marge lateral dret molt malmès.
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya