Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Maresme

FONS ACM70-172 / Col·lecció de pergamins i documents en paper del Mas Vallmajor de Dosrius

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 20 documents
Documentació personal i familiar
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
ACM70-172-T2-3 Testament 1 de gener de 1143
  1143, gener, 1

Testament de Joan Vallmajor, cavaller del Sant Sepulcre, on escull com a marmessors a Bernat de Dosrius, al seu germà Gerald Vallmajor, a Pere Bernat i a Loreta, muller del testador. Llega 3 quarteres d'ordi i una de blat a Sant Isc ...
 
ACM70-172-T2-5 Dotalia 1204, setembre, 1 - Trasllat del 1315
  1204, setembre, 1 - Trasllat del 1315

Bernat Batlle i la seva mare Agnès donen per aixovar a Beatriu Batlle, germana de Bernat, i al seu marit Joan Vallmajor, un honor que el seu pare Bernat va obligar per 300 sous de Barcelona, situat a la par ...
 
ACM70-172-T2-6 Testament 27 de juny de 1227
  1227, juny, 27

Testament de Joan Vallmajor trobant-se molt malalt, on escull com a marmessors a Guillem Pelegrí, Bernat Vallmajor, Pere Fonollet i Beatriu, muller de Joan. Llega 5 sous a Sant Iscle [de Dosrius]; 12 diners a la confraria; 12 dine ...
 
ACM70-172-T2-24 Esponsalici 15 de novembre de 1308
  1308, novembre, 15

Guillem Alsina, de la parròquia de Sant Iscle de Dosrius, signa carta esponsalícia amb Arsenda, filla de Guillem Vallmajor i de Geralda, de l'esmentada parròquia. Arsenda promet donar 500 sous de dot o aixovar, de les quals ell fa ...
 
ACM70-172-T2-25 Promesa d'execució testamentària 5 de febrer de 1309
  1309, febrer, 5

Bernat de Cambó i Berenguer Ferrer, ciutadans de Barcelona, marmessors del testament de Folquet Ferrer, germà de l'esmentat Berenguer, prometen donar a Guillem de Vallmajor, de la parròquia de Dosrius, marmessor també nomenat pel bis ...
 
 1  2  3  4
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya