Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 20 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels associats > Relacions i acreditacions de socis
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-385 LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS 1984, maig, 31 - [1985]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0246]. INDICA EL NOM I COGNOMS DE CADA SOCI, ORDENTS PER CARRERS. TAMBÉ SERVEIX PER CONTROLAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS
 
AMSFG540-50-T2-386 LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS 1981 - [1984]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0245]. INDICA EL NOM I COGNOMS DE CADA SOCI, ORDENTS PER CARRERS. PROBABLEMENT TAMBÉ SERVIA PER CONTROLAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS
 
AMSFG540-50-T2-387 LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS CASATS [1965 - 1980]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0241]. INDICA EL NOM I COGNOMS DE CADA SOCI. PROBABLEMENT TAMBÉ SERVIA PER CONTROLAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS
 
AMSFG540-50-T2-388 LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS CASATS [1950 - 1965]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0240]. INDICA EL COGNOM 1, NOM I COGNOM 2 DE CADA SOCI, AIXÍ COM EL SEU DOMICILI. PROBABLEMENT TAMBÉ SERVIA PER CONTROLAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS
 
AMSFG540-50-T2-389 LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIS CASATS 1940, maig, 1 - [1950]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0239]. INDICA EL NOM I COGNOMS I EL DOMICILI DE CADA SOCI. PROBABLEMENT TAMBÉ SERVIA PER CONTROLAR EL COBRAMENT DE LES QUOTES DELS ASSOCIATS
 
 1  2  3  4
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya