Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
CASINO LA CONSTÀNCIA > Comptabilitat > Facturació > Rebuts i factures de proveïdors
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-322 NOTA I COMPTES DE DESPESES JUSTIFICATIVES DELS TREBALLS QUE EL CONTRACTISTA D'OBRES MANUEL CABARROCAS REALITZÀ DE MÉS A L'EDIFICI DE NOVA PLANTA DEL CASINO LA CONSTÀNCIA 1889, juliol, 25 - 26
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0067]. S'ENTÉN QUE ES TRACTA DE DESPESES EXTRAORDINÀRIES, ÉS A DIR, NO PRESSUPOSTADES INICIALMENT. INCLOU ELS REBUTS DE CADASCUNA D'AQUESTES DESPESES (PEDRA, PINTURA, SERRALLERIA?)
 
AMSFG540-50-T2-323 REBUTS DE PAGAMENT SIGNATS PEL CASINO LA CONSTÀNCIA A FAVOR DEL CONTRACTISTA D'OBRES MANUEL CABARROCAS EN CONCEPTE DE LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI DE NOVA PLANTA COM A SEU DE L'ENTITAT 1888, octubre, 15 - 1889, desembre, 22
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0068]
 
AMSFG540-50-T2-339 RELACIÓ DE DESPESES QUE ES DEUEN AL NOTARI JOAQUIM SALA MARTÍ EN CONCEPTE DE REDACCIÓ DE DIVERSES ESCRIPTURES NOTARIALS I LA REALITZACIÓ DE TRÀMITS ADMINISTRATIUS 1888, desembre, 17
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0060]
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya