Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 5 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Comptabilitat > Quotes associats
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-302 REBUTS INDIVIDUALS PER AL COBRAMENT DE LA QUOTA MENSUAL D'ASSOCIAT 1976
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0434]. CADA FULL CONTÉ EL NOM I COGNOMS DEL SOCI, EL DOMICILI I L'IMPORT. ES TRACTA, EN TOTS ELS CASOS, DE SOCIS DONATS DE BAIXA
 
AMSFG540-50-T2-303 REBUTS INDIVIDUALS PER AL COBRAMENT MENSUAL DE LA QUOTA D'ASSOCIAT 1985 / 1990
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0287]. CADA REBUT INDICA EL NOM I COGNOMS I EL DOMICILI DEL SOCI. NO SEMBLA QUE HI HAGI REBUTS DE L'ANY 1988
 
AMSFG540-50-T2-304 REBUTS INDIVIDUALS PER AL COBRAMENT MENSUAL DE LA QUOTA D'ASSOCIAT 1968 - 1970
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0286]. CADA REBUT INDICA EL NOM I COGNOMS I EL DOMICILI DEL SOCI
 
AMSFG540-50-T2-305 TALONARI DE REBUTS INDIVIDUALS PER AL COBRAMENT DE LA QUOTA ANUAL D'ASSOCIAT 1987 - 1989
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0374]. CONTÉ LA MATRIU DE CADA REBUT EMÈS, AMB INDICACIÓ DEL NOM I COGNOMS DEL SOCI, EL DOMICILI I L'IMPORT
 
AMSFG540-50-T2-306 TALONARI DE REBUTS INDIVIDUALS PER AL COBRAMENT TRIMESTRAL DE LA QUOTA D'ASSOCIAT 1993
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0288]. CONTÉ LA MATRIU DE CADA REBUT EMÈS, AMB INDICACIÓ DEL NOM I COGNOMS DEL SOCI
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya