Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
JOSEP BOHIGAS CANADELL > Activitat professional i econòmica > Producció
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-116 LLIBRETA DE GÈNERES DIVERSOS REBUTS PER JOSEP BOHIGAS 1877 / 1879
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0012]. CONTÉ, FORMANT UNA MATEIXA UNITAT, LA LLIBRETA DE JOSEP GOU TITULADA "ENTRADAS DE TODA CLASE DE GENEROS AL POR MAYOR Y MENOR" DELS ANYS 1871-1872
 
AMSFG540-42-T2-117 LLIBRETA DE JOSEP GOU TITULADA "ENTRADAS DE TODA CLASE DE GENEROS AL POR MAYOR Y MENOR" 1871 - 1872
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0012]. CONTÉ, FORMANT UNA MATEIXA UNITAT, LA LLIBRETA DE GÈNERES DIVERSOS REBUTS PER JOSEP BOHIGAS DELS ANYS 1877 / 1879
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya