Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
Producció > Activitat professional i econòmica > FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-112 DIETARI AMB ANOTACIONS REFERENTS A LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTS I PRODUCTES, I AMB LA RELACIÓ DE LA ROBA PORTADA A RENTAR A LA BUGADERIA 1928
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0057]
 
AMSFG540-42-T2-113 FULL IMPRÈS D'INFORMACIÓ COMERCIAL DE LA CASA "HIJA DE JOAQUIN PUJOL", DE BARCELONA, DEDICADA A LA COMPRAVENDA DE PELLS I AMB SUCURSAL A MEDELLÍN (COLÒMBIA) REPRESENTADA PER JOSEP BOHIGAS [s. d.]
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0096]. INFORMACIÓ DEL FULL REPRODUÏDA DEL NÚM. 1673 DE LA PUBLICACIÓ "EL COLOMBIANO" DE MEDELLÍN
 
AMSFG540-42-T2-115 LLIBRETA D'APUNTS DE LLIÇONS DE DOCTRINA CRISTIANA I DE FISIOLOGIA I HIGIENE, PROPIETAT DE JOSEP BOHIGAS [PROBABLEMENT PROFESSOR DEL COL·LEGI VIDAL] [s. d.]
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0133]
 
 1
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya