Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 19 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns immobles > Pressupostos
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-126 CÀLCUL ORIENTATIU PRESENTAT PEL CONTRACTISTA D'OBRES MIQUEL TRIADÚ CROSAS, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN LOCAL DE SANITARIS A LA PLANTA PRINCIPAL DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1970
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0353]. INCLOU UN PLÀNOL DE PLANTA DEL LOCAL ON S'HAN DE CONSTRUIR ELS SANITARIS
 
AMSFG540-50-T2-127 PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PINTURA DE LES DEPENDÈNCIES DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1952
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0358]. HI HA DOS EXEMPLARS DEL DOCUMENT, UN D'ELLS AMB DIVERSES ANOTACIONS MANUSCRITES
 
AMSFG540-50-T2-128 PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PINTURA DE LES DEPENDÈNCIES DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1966
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0350]. INCLOU UN PRESSUPOST DEL PINTOR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS FERRAN FEBRER RABASSA
 
AMSFG540-50-T2-129 PRESSUPOST DE LA FÀBRICA D'EMBALATGES I FUSTERIA MECÀNICA D'ANTONI RUFÍ BIARNÉS, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN ARRIMADOR AL CAFÈ BAR DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1966
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0362]
 
AMSFG540-50-T2-130 PRESSUPOST DE LA FUSTERIA SAL i AL, DE JAUME ALBERTÍ, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SIS TAULES 1984, setembre, 12
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0385]
 
 1  2  3  4
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya