Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 7 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat social i política > Marmessoria testamentària de Llúcia Pou > Patrimoni
Pàgina 1/2

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-85 ESBORRANY DE DECLARACIÓ SIGNADA PELS MARMESSORS TESTAMENTARIS DE LLÚCIA POU BAREA CONFORME S'HA FET ENTREGA A VICTÒRIA FÀBREGAS CIURÀ DE 14 OBLIGACIONS DEL FERROCARRIL CÓRDOBA-SEVILLA, SEGONS DISPOSICIÓ DE LA SRA. POU 1941
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0034]
 
AMSFG540-42-T2-86 ESBORRANY DE SOL·LICITUD DELS MARMESSORS DE LLÚCIA POU BAREA DE CONSTITUCIÓ A LA CAIXA DIOCESANA D'UN DIPÒSIT DE VALORS BANCARIS PER A L'ESTABLIMENT D'UNA FUNDACIÓ BENÈFICA PER A POBRES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, D'ACORD AMB LA VOLUNTAT DE LA SRA. POU 1942
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0051]
 
AMSFG540-42-T2-87 INVENTARI DELS BÉNS DE LA DIFUNTA LLÚCIA POU BAREA, PRES PELS SEUS MARMESSORS MOSSÈN LLUÍS PATXOT CROSAS, JULIÀ BOHIGAS CANADELL I LLUÍS SIBILS RIBAS 1928, març, 20
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0023]
 
AMSFG540-42-T2-88 MEMÒRIA DE LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES ENCOMANADES PER LLÚCIA POU, VÍDUA PERDRIEUX, ALS SEUS MARMESSORS MATIES RIBOT XATART, MOSSÈN LLUÍS PATXOT CROSAS, JULIÀ BOHIGAS CANADELL I LLUÍS SIBILS RIBAS 1927, febrer, 19 - 26
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0021]
 
AMSFG540-42-T2-89 PÒLISSA D'ASSEGURANÇA CONTRACTADA PELS CÒNJUGUES LLUÍS PERDRIEUX I LLÚCIA POU SOBRE UNA CASA DEL CARRER SALMERÓN (ANTIC CARRER SANTA MAGDALENA) DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. INCLOU DOS REBUTS DE PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL 1921 / 1924
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0030]
 
 1  2
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya