Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 2 documents
Participació en organismes > Activitat social i política > JOSEP BOHIGAS CANADELL
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-26 LLIBRETA AMB ANOTACIONS DIVERSES REFERENTS AL FUNCIONAMENT DEL COMITÈ REPUBLICÀ FEDERAL DE BANYOLES 1885 / 1890
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0013]. CONTÉ RELACIÓ NOMINAL D'INDIVIDUS PER CARRERS (PROBABLEMENT AFILIATS DEL PARTIT), BREU EXTRACTE DE LES ACTES DE 1885, REBUTS DE PAGAMENT DE QUOTES I DESPESES, I ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DEL PARTIT FEDERAL (DESEMBRE 18 ...
 
AMSFG540-42-T2-27 LLIBRETA AMB LA RELACIÓ NOMINAL DE LES QUOTES MENSUALS DELS AFILIATS AL PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL DE BANYOLES 1890
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0014]
 
 1
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya