Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 16 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Serveis i activitats > Organització d'espectacles, balls i concerts
Pàgina 1/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-412 COMUNICATS DEL GOVERNADOR CIVIL DE GIRONA A LA DIRECCIÓ DEL CASINO CONCEDINT-LOS EL PERMÍS SOL·LICITAT PER A LA CELEBRACIÓ DE BALLS I CONCERTS 1945 - 1949
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0229]
 
AMSFG540-50-T2-413 CONTRACTACIÓ I DADES COMPTABLES DEL FESTIVAL ORGANITZAT PEL CASINO A LA SALA LAS VEGAS, DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, ENCAPÇALAT PELS HUMORISTES MARY SANTPERE I CASSEN 1974
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0438]
 
AMSFG540-50-T2-414 CONTRACTE AMB J. SOLÉ VALLBONA, REPRESENTANT DE L'ORQUESTA MARFIL, DE BARCELONA, PER A LA SEVA ACTUACIÓ EN ELS ACTES ORGANITZATS PEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA DURANT ELS DIES DE FESTA MAJOR 1943, maig, 19 - 29
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0086]
 
AMSFG540-50-T2-415 CONTRACTE DEL CASINO AMB JOAN PLANAS NUELL, EMPRESARI DE LLAGOSTERA, PEL QUAL AQUEST DARRER ES COMPROMET A PROPORCIONAR A L'ENTITAT UNA ORQUESTRA DE PRIMERA I SEGONA CATEGORIA PER A AMENITZAR LES NITS DE DIUMENGES I DE DIVERSES FESTIVITATS 1947, febrer, 12 - 26
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0094]
 
AMSFG540-50-T2-416 CONTRACTES AMB ARSENI ROIG PONSJOAN, REPRESENTANT DE L'ORQUESTRA VÍCTORS, PER A LA SEVA ACTUACIÓ EN DIVERSOS CONCERTS I BALLS ORGANITZATS PEL NOU CASINO LA COSTÀNCIA 1939, juny, 30 / 1946, juny, 16
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0087]
 
 1  2  3  4
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya