Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 3 documents
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-26 INFORME ANUAL REGLAMENTARI DE LA GESTIÓ DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA DURANT EL 1966 1967 - 1968
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0399]. CONTÉ ANNEXAT AMB UN CLIP, SENSE QUE SE'N CONEGUI LA RELACIÓ, UNA CARTA DE 1968 DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS PÉREZ GARCÍA, DE MADRID, AMB LA CARTERA D'ARTISTES I ESPECTACLES QUE REPRESENTA
 
AMSFG540-50-T2-28 NOTES, ESBORRANYS I DOCUMENTACIÓ DIVERSA SOBRE LA GESTIÓ I LES ACTIVITATS DEL CASINO, A UTILITZAR PROBABLEMENT COM A MATERIAL DE SUPORT PER A L'ELABORACIÓ D'UNA MEMÒRIA DE L'ENTITAT 1973 - 1976
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0436]
 
AMSFG540-50-T2-29 QÜESTIONARI AMB LES DADES BÀSIQUES DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (FUNDACIÓ, NÚMERO DE SOCIS, SERVEIS...) EN RESPOSTA A UNA PETICIÓ D'INFORMACIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UNA MONOGRAFIA SOBRE ELS CASINOS A LES COMARQUES GIRONINES [1980 - 1990]
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0284]. ES TRACTA D'UN PROJECTE ELABORAT PER JOAN CARLES GUERRERO PER A LA COL·LECCIÓ "QUADERNS DE LA REVISTA DE GIRONA", EDITAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. NO ES TÉ CONSTÀNCIA QUE L'OBRA REALMENT ES PUBLIQUÉS
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya