Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'ha trobat 1 document
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Gestió dels béns mobles > Inventaris
Pàgina 1/1

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-85 INVENTARI DELS MOBLES, BÉNS I GÈNERE DE LA CONSERGERIA (BAR - CAFÈ) I EL MAGATZEM DEL CASINO 1939, desembre, 30 / 1940, abril, 10
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0035]. L'INVENTARI S'ELABORA EL 30 DE DESEMBRE DE 1939. HI HA UN AFEGIT DE 10 D'ABRIL DE 1940 CONFORME EL CONSERGE, SALVADOR CARERACH, HA PAGAT 1.500 PTES EN CONCEPTE DE SALDO DE L'INVENTARI. RELACIONAT AMB EL PLEC DE CONDICIONS P ...
 
 1
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya