Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Gestió dels béns mobles
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Comptabilitat
Comptabilitat auxiliar
Facturació
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA
Constitució i govern
Correspondència i circulars
Gestió dels béns mobles
Adquisicions i cessions
Gestió dels béns immobles
Adquisicions i cessions
Compravendes
Equipaments i obres
Gestió dels recursos humans
Comptabilitat
Comptabilitat general
Comptabilitat auxiliar
Facturació
Gestió dels associats
Serveis i activitats
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-50 / NOU CASINO LA CONSTÀNCIA (CASINO DELS NOIS)

Tipus de fons: Associacions i Fundacions
D'aquest fons s'han trobat 11 documents
NOU CASINO LA CONSTÀNCIA > Comptabilitat > Impostos, rendes i exaccions
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-50-T2-344 ACTA DE LA INSPECCIÓ PROVINCIAL D'HISENDA SOL·LICITANT DADES DE TRIBUTACIÓ D'UNA FINCA URBANA PROPIETAT DEL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1944
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0405]
 
AMSFG540-50-T2-345 ACTES D'INSPECCIÓ I D'INFRACCIÓ, COMUNICATS D'ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES I CONTROL DE TAQUILLATGE EFECTUATS PER LA JUNTA PROVINCIAL DE PROTECCIÓ DE MENORS, A EFECTES DE LIQUIDAR EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE ESPECTACLES PÚBLICS 1957 / 1968
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0370]. LES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES SÓN REALITZADES PER LA JUNTA DE PROTECCIÓ DE MENORS, QUE DEPÈN DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA, ATÈS QUE AQUESTA ENTITAT ÉS LA BENEFICIÀRIA DE L'IMPOST
 
AMSFG540-50-T2-346 DECLARACIÓ DE BAIXA DE LA CONTRIBUCIÓ INDUSTRIAL DEL NEGOCI DE BAR CAFÈ QUE S'EXERCIA AL NOU CASINO LA CONSTÀNCIA 1956
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0369]. SEGONS S'ESMENTA AL MATEIX DOCUMENT, LA BAIXA FA REFERÈNCIA A L'ALTA TRAMITADA L'1 DE JULIOL DE 1955
 
AMSFG540-50-T2-347 FULLS DE DECLARACIÓ DEL NOMBRE DE LOCALITATS (ENTRADES) VENUDES EN ELS DIFERENTS BALLS ORGANITZATS PEL CASINO, PER TAL DE LIQUIDAR EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE ESPECTACLES PÚBLICS 1940 - 1943
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0292]. L'IMPOST RECAPTAT ES DESTINA AL SUBSIDIO AL COMBATIENTE I A LA JUNTA DE PROTECCIÓ DE MENORS
 
AMSFG540-50-T2-348 LIQUIDACIONS A FAVOR DE LA SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D'ESPANYA EN CONCEPTE DE DRETS D'AUTOR DE LES OBRES MUSICALS INTERPRETADES DURANT LES ACTIVITATS REALITZADES AL CASINO 1952 / 1967
  [SIGNATURA ARXIU: NCC0293]. NO HI HA DOCUMENTACIÓ DELS ANYS 1954-1963
 
 1  2  3
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya